Про проект

У 2015 році Центр Розвитку Освіти (ORE) у Варшаві розпочинає реалізацію польсько-українського проекту «Шкільна академія підприємництва 3» в рамках Програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки Польща, спрямований на підтримку суспільно-економічного сталого розвитку країни через виконання заходів, які мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації через запровадження елементів підприємницької освіти у школі не тільки на уроках економіки чи основ підприємницьких знань, а й у рамках інших шкільних предметів. 

Цей проект є продовженням українсько-польських проектів «Шкільна академія підприємництва» (2012-2013 р.р.) та «Уроки з підприємницьким тлом» (2014 р.), за результатами якого світ побачила книжка із методичними рекомендаціями про організацію інтегрованих уроків з «підприємницьким тлом» та взірцевими конспектами таких уроків

Основними цілями проекту є: підготовка експертів з обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО) до підтримки вчителів в процесі використання в школах публікації «Уроки з підприємницьким тлом», а також підготовка вчителів різних навчальних предметів до впровадження інтегрованих уроків «з підприємницьким тлом» у школі. 

Детальний опис заходів проекту «Шкільна Академія Підприємливості 3»

Вступ

«Час, що наближається, це час розумового працівника, який крім формальної освіти володіє вмінням практичного застосування знань та навичок безперервного навчання.»

Петер Дрюкер

 

У секторі освіти поняття компетенцій найчастіше застосовується в процесі навчання і учіння, у світі бізнесу на першому місці – організація та ринок праці. Ці два сприйняття є взаємодоповнюючими. Школу можна розглядати і як установу, яка формує компетенції, та в якості організації, для роботи якої потрібен певний набір компетенцій. З іншого боку, компанії, що працюють на вільному ринку, повинні розглядати компетенції в контексті процесу навчання впродовж усього життя.

У великих бізнес-організаціях стають все більш важливими бехавіоральні (пов'язані з поведінкою людини) інтерпретації компетенцій. Це облагороджує їхнє сприйняття. І тут ми маємо певний парадокс, бо власне від освіти можна було б очікувати лідерства з цієї точки зору. Школи, однак, і надалі великою мірою надають перевагу завданнєвому підходу як до навчального процесу, так і до управління школою.

Якщо б запитати підприємця, чого він очікує від школи, то відповів би так: хорошого "продукту", яким є "компетенції випускників шкіл." Клієнти школи, в даному випадку суб’єкти ринку праці, просто "купують" компетенції, які школа свідомо чи несвідомо формує в учнів. Аналіз очікувань польських роботодавців щодо найнятих працівників, проведений в 2004 році Т. Ростковським1, показав, що з точки зору роботодавців на ринку праці ключовими є наступні групи компетенцій:

зосередженість на потребах клієнтів, здатність до співпраці, зосередженість уваги на якості, відкритість до змін, підприємливість, етика діяльності, спілкування, зосередженість на розвитку.

Детальний аналіз цих результатів дозволив зробити поділ на два типи компетенцій стосовно ринку праці 2:

  -  Універсальні компетенції, до яких належать: спілкування (напр., знання іноземних мов, комунікабельність), співпраця з іншими (напр., культура поведінки, навички ведення переговорів), організація роботи (наприклад, самостійність в діяльності, сильна мотивація), використання обладнання на робочому місці (напр., використання інформаційно-комунікаційних технологій) а також аналітичні навички.

  -  Посадові компетенції, серед яких виділяються чотири напрямки: знання чинного законодавства, ділові навички, технічні навички та зацікавлення.

Наведені вище результати досліджень бажаних на польському ринку праці компетенцій є ще одним важливим орієнтиром для планування роботи вчителів у школі. Ринок праці не дає повного опису необхідних життєвих компетенцій, однак існує також цілий спектр компетенцій, необхідних для життя в суспільстві, але виявляється, що всі категорії компетенцій тісно взаємопов'язані. У статті «Як досягти успіху на роботі?»3 в одній з польських газет стверджується, що «роботу ми отримуємо у 70% випадків завдяки нашим здібностям і у 30% завдяки міжособистісним навичкам, натомість втрачаємо її у 30% випадків через відсутність вмінь, а у 70% - через відсутність навичок міжособистісного спілкування”.

Можливо ця точка зору є надто гострою, але вона добре ілюструє тенденції на ринку праці (не лише польському), на якому існує потреба у володінні суспільними компетенціями і компетенціями підприємливості та постійному вдосконаленні професійних умінь та навичок4.

Компетенція: Ініціативність та підприємливість передбачає здатність людини до перетворення ідей в дії. Вона охоплює такі сфери як креативність, інноваційність та вміння ризикувати, а також здатність до планування заходів і управління ними для досягнення своїх цілей.

Ця компетенція забезпечує підтримку особам не лише в їх повсякденному приватному чи суспільному житті, але й на робочому місці, допомагаючи їм усвідомити контекст їхньої роботи і здатність використовувати можливості; є основою для більш конкретних навичок і знань, необхідних для тих, які реалізують завдання суспільного чи комерційного характеру або беруть у них участь.

Вона також повинна включати усвідомлення етичних цінностей і промоцію якісного управління.

Необхідні знання, навички та позиції, пов'язані з цією компетенцією, це:

Знання, що включають здатність ідентифікувати наявні можливості для особистої, професійної або комерційної діяльності, у тому числі масштабні питання, які становлять контекст для роботи і життя людей, такі як загальне розуміння принципів функціонування економіки, а також можливості та проблеми, що стоять перед роботодавцями та організаціями. Люди також повинні бути поінформовані про етичні питання, пов’язані з підприємствами, та про те яким чином вони можуть викликати позитивні зміни, напр. через ведення чесної торгівлі або через соціальні підприємства.

Уміння відносяться до проактивного управління проектами (що включає в себе, напр. планування, організацію, управління, керування і делегування завдань, аналіз, спілкування, написання звітів, оцінку та облік), ефективного представлення та ведення переговорів, а також здатності працювати як індивідуально, так і в командах. Необхідним є також уміння оцінювати та ідентифікувати свої сильні і слабкі сторони, а також оцінювати ризики і ризикувати в обґрунтованих випадках.

Підприємлива позиція характеризується ініціативністю, активністю, незалежністю та інноваційністю як в особистому та суспільному житті, так і на роботі. Вона також включає мотивацію та рішучість для досягнення цілей, будь то цілі особисті чи загальні, приватні чи пов’язані з роботою.

Компетенції підприємливості можна і слід розвивати. На початку, однак, необхідно чітко визначити свої компетенції або можливу їх відсутність, а потім цілеспрямовано їх здобувати і зміцнювати. Вправи повинні полягати у зміцненні бажаної поведінки, причому слід бути обережним, щоб не впадати в самовдоволення і відсутність самокритики. Тоді може з’явитися небажана поведінка і прагнення: надмірне честолюбство, занадто високі очікування і нереальні цілі, трудоголізм, бажання отримати престиж і владу, необхідність постійного захоплення і нездатність визнати поразку. Звичайно, це не відповідники компетенцій підприємливості.

Розвиток ключових компетенцій повинен бути сформований у школі на кожному освітньому рівні, а також здійснюватися на кожному уроці з різних предметів. Як це зробити? Ви можете прочитати про це у публікації українською мовою «Уроки з підприємницьким тлом», яка є результатом минулорічного проекту з такою ж назвою, і яку ми хочемо запропонувати цього року інститутам і школам в Україні.

Обгрунтування

Проект «Шкільна Академія Підприємливості 3» буде продовженням проектів: Шкільна Академія Підприємливості 1 (2012), Шкільна Академія Підприємливості 2 (2013), Уроки з підприємницьким тлом (2014), які мали велике зацікавлення серед вчителів і керівників освіти в України. Заходи в рамках вищезазначених проектів стосувалися українських вчителів економіки, інформатики та шкільних психологів, але зацікавленість у розвитку ключових компетенцій учнів висловлювали також і вчителі інших предметів. Вони підкреслювали, що завдання всього шкільного співтовариства полягає у тому, щоб підготувати молодь до нормального функціонування в умовах ринкової економіки та добитися успіху в житті. У 2014 році була розроблена і видана колективна публікація, що підтримує розвиток компетенцій підприємливості та інноваційності. Підприємливість громадян має вирішальне значення для розвитку ринкової економіки України. У процесі змін важливо використовувати власні ресурси, у тому числі підготовлений належним чином персонал для нових завдань у світі, що швидко глобалізується. Власне тому важливу роль відіграє освіта, яка повинна формувати і розвивати підприємницькі позиції, які проявляються в активності, інноваційності, креативності, відповідальності та ділового способу мислення. Це відповідає освітній політиці України. Одним з найбільших викликів у сфері освіти, окреслених Міністерством економіки та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, є підприємницький підхід до навчання, загальної освіти та професійної підготовки. Проблемою України є недостатній ресурс освітніх програм, а відповідно і видів навчань, які могли б розвивати компетенцію підприємливості. Польща має досвід у реалізації інструментів, пов'язаних з розвитком підприємливості та профорієнтації, якими може і повинна поділитися з сусідами. Програми з новим змістом і активними методами успішно реалізуються в шкільній практиці. ЦРО має великий досвід у створенні та реалізації у школах навчальних видань в галузі економічної освіти та

підприємництва, авторами яких є вчителі. Досвід ЦРО показує, що розвиток ключової компетенції підприємливості та інноваційності, яка є передумовою активної участі в економічному житті, може бути реалізований у різному віці та на уроках з різних предметів: наприклад, суспільствознавства, історії, рідної мови, географії, біології, математики, хімії, фізики та ін. Цінним елементом «Шкільної Академії Підприємливості 3" буде досвід, отриманий в ході реалізації, моніторингу та евальвації попередніх етапів ШАП і підготовлені методисти і вчителі. Суть проекту, таким чином, полягатиме в обміні знаннями та досвідом в області розвитку економічної діяльності та навчального семінару вчителя підприємливості. Це узгоджується з Планом співпраці з розвитку в 2015 році Міністерства закордонних справ Польщі (пріоритет 2 п. с - Україна - Запровадження бізнес-освіти в школах та стимулювання розвитку академічних інкубаторів підприємливості). Проект «Шкільна Академія Підприємливості 3» є формою продовження і розширення попередніх проектів, реалізованих в Україні з 2005 року. Перший проект передбачав створення і функціонування шкільних європейських клубів. Проект 2006 стосувався європейської та євроатлантичної освіти. У 2007 році темою проекту була якість в освіті. У тому ж році ЦРО приєднався до програми Польської Допомоги, реалізуючи проект «Лідери європейської освіти». У 2008 році ми реалізували проект «Міжкультурна освіта». У 2009 році ЦРО взявся за 3-річний пілотний модульний проект «Лідери освітніх ініціатив». Упродовж 2012 – 2014 років здійснюється проект «Шкільна Академія Підприємливості 1 і 2» та «Уроки з підприємницьким тлом». Накопичений досвід і перевірені моделі і форми роботи будуть використані в черговому проекті.

Загальна мета проекту:

Створення системного партнерського порозуміння з метою сприяння сталого соціально-економічного розвитку України у вживанні заходів для підвищення рівня освіти та професійної кваліфікації суспільства шляхом впровадження елементів бізнес-освіти в школі.

- розвиток серед учнів та викладачів 7 ключової компетенції - «підприємливість та ініціативність»,

- обмін досвідом у розробці та реалізації у шкільній практиці навчальних матеріалів для підтримки професійної активності і розвитку підприємницьких відносин.

- використання потенціалу учасників з попередніх етапів Шкільної Академії Підприємливості в передачі знань і навичок.

Конкретні цілі проекту:

1. Підготовка експертів з регіональних центрів післядипломної освіти вчителів з метою підтримки вчителів у процесі впровадження у школах публікації «Уроки з підприємницьким тлом».

2. Підготовка вчителів, що викладають різні предмети для впровадження в українських школах міждисциплінарних конспектів уроків з підприємництва.

3. Проведення науково-дослідної евальвації досі завершених проектів (в рамках Пріоритету 3) ЦРО, метою яких буде оцінка результатів роботи в Україні

4. Промоція та презентація результатів проекту ШАП 3 і звіту про оцінку на конференції в Києві.

Кінцеві бенефіціари:

18 директорів обласних центрів післядипломної освіти для вчителів в Україні

36 лідерів - співробітників обласних центрів післядипломної освіти вчителів в Україні з 18 регіонів

216 методистів-консультантів з 18 обласних центрів післядипломної освіти для вчителів

5 400 вчителів різних предметів залучених до участі в проекті

135 000 учнів українських шкіл, що беруть участь у класних заняттях з розвитку навичок компетенції підприємливості

Територіальна сфера: 18 областей України (Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська, місто Київ, Київська, Вінницька, Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Чернігівська, Полтавська, Херсонська, Сумська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська).

Термін реалізації: проект планується в період з квітня до грудня 2015 року.

 

Заплановані заходи в проекті ШКІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ 3

КОМПОНЕНТ I

Підготовка українських лідерів проекту ШАП 3 з центрів післядипломної освіти для вчителів до наступного кроку - каскадні навчання 36 методистів-консультантів з 18 обласних центрів післядипломної освіти для вчителів України у сфері впровадження в українських школах публікації «Уроки з підприємницьким тлом”.

Мета:

Підготовка лідерів регіональних центрів післядипломної освіти для вчителів, з метою підтримки вчителів у процесі впровадження у школах публікації «Уроки з підприємницьким тлом».

Управління реалізацію ідеї освітніх змін в Україні - формування підприємницького мислення учнів за допомогою впровадження в школах «Уроків з підприємницьким тлом" є складним завданням, що вимагає багато компетенцій лідерів (менеджерів), методистів-консультантів і вчителів, серед іншого, в області управління ризиками в процесі впровадження освітніх змін.

Ці компетенції будуть розвиватись під час 50-годинного навчання, адресованого до фахівців з України, тобто методистів-консультантів з Обласних центрів післядипломної освіти, підготовлених ЦРО в проекті ШАП у попередні роки. Підготовлені польськими фахівцями українські лідери в навчальному центрі ЦРО у Сулєювку, проводитимуть заходи та підготовку у своїх центрах в Україні з метою створення і підготовки команд, які навчатимуть педагогів, що викладають неекономічні предмети в Україні. Щоб зробити це можливим, вони самі повинні володіти знаннями, необхідними навичками та творчими і підприємливими якостями. Зміст навчання буде пов'язаний з розвитком компетенцій управління ризиками, методикою підтримки педагогічного колективу та вчителя у ситуації змін, методикою проведення навчань та маркетингової діяльності в місцевому середовищі. Одним з елементів програми буде візит до Гданська, міста свободи, солідарності, економіки і сучасності. Ми відвідаємо регіональний центр удосконалення вчителів. Метою візиту буде ознайомлення з сучасною системою підтримки роботи шкіл і створення мережі співпраці. Ця система активно просувається Міністерством національної освіти Польщі. Ми плануємо також відвідати у Гданську бізнес-інкубатор «Стартер» і одну зі шкіл у Гдині, в якій працює Шкільний клуб підприємливості.

Навчання проходитимуть в навчальному центрі ЦРО у Сулєювку. Вони будуть проводитися відомими польськими фахівцями, досвідченими тренерами, авторами книг та посібників для вчителів в області соціальних компетенцій та підприємливості.

Заходи:

60-годинний курс для українських лідерів проекту.

 

Зміст навчання для лідерів:

1. Створення команди лідерів ШАП 3, відповідальних за впровадження публікації «Уроки з підприємницьким тлом» в українських школах - 10 годин

2. Управління ризиками, пов'язаними з процесом реалізації проекту на рівні області і школи (виявлення та аналіз ризиків, моніторинг роботи в контексті ризику, протидія ризику) - 10 годин

3. Методика підтримки педагогічного колективу/вчителя у процесі внесення змін на території школи, маркетингова діяльність у локальному середовищі - 10 годин

4. Підготовка детальної програми навчань методичних консультантів з обласних центрів післядипломної освіти вчителів в Україні - 6 годин

5. Представлення фрагментів запланованих навчань, збір зворотної інформації, модифікація розроблених програм та методів роботи - 4 години

6. Презентація – публічні виступи і техніка презентації у середовищі.

7. Відвідування Гданського регіонального центру удосконалення вчителів, метою якого є ознайомлення із сучасною системою підтримки роботи шкіл і створення мереж співпраці з особливим акцентом на розвиток ключових компетенцій.

Адресат: команда з двох осіб, лідерів проекту з 18 обласних центрів післядипломної освіти для вчителів в Україні, які брали участь в проектах ШАП у попередні роки.

Місце проведення: Навчальний центр Центру Розвитку Освіти в Сулєювку, Польща

 

КОМПОНЕНТ II

Навчання консультантів-методистів з центрів післядипломної освіти в Україні в сфері підтримки вчителів у процесі проведення уроку з використанням міждисциплінарних конспектів уроків з підприємництва.

Мета:

Підготовка методистів-консультантів з центрів післядипломної освіти України в сфері підтримки вчителів у процесі проведення уроку з використанням міждисциплінарних конспектів уроків з підприємництва.

Ініціативність і підприємливість означають здатність особи перетворювати ідеї в дії. Вони включають в себе креативність, інноваційність та вміння ризикувати, а також здатність планувати і управляти проектами для досягнення цілей. Вони є підтримкою для осіб не лише в їх повсякденному приватному і суспільному житті, а й на їхньому робочому місці, допомагаючи їм усвідомити контекст своєї роботи і здатність використовувати можливості; вони є основою для більш конкретних навичок і знань, необхідних для тих, які впроваджують заходи соціального чи комерційного характеру або беруть в них участь. Вони повинні включати усвідомлення етичних цінностей і просувати якісне управління. Ці компетенції будуть основою підготовленої українськими лідерами детальної програми для методистів-консультантів з обласних центрів післядипломної освіти України. З метою забезпечення мобільності кадрів, пов'язаних з обміном досвідом, підготовлені методисти консультанти будуть навчати співробітників з інших методичних центрів (обмін тренерами).

Заходи:

30 годинний курс для методистів-консультантів, який готує їх до роботи з вчителями різних предметів.

Зміст навчання:

1. Створення команди методистів-консультантів, які керують впровадженням публікації «Уроки з підприємницьким тлом» в українських школах - 5 годин

2. Ключові компетенції з особливим наголосом на підприємницький акцент на ринку праці - 5 годин

3. Методика написання конспектів уроків з циклу, з особливим акцентом на використанні активних методів у формуванні підприємницьких позицій – 10 годин

4. Тренінг особистого розвитку методиста-консультанта в галузі компетенції підприємливості, що реалізують «Уроки з підприємницьким тлом» - 10 годин

Цільові групи: групи методистів-консультантів, які складаються з 12 осіб з 18 обласних центрів післядипломної освіти вчителів з України.

Місце реалізації проекту: 18 обласних центрів післядипломної освіти вчителів з України.

 

КОМПОНЕНТ III

Навчання для вчителів з метою їхньої підготовки до проведення уроків із використанням міждисциплінарних конспектів занять, що стосуються формування ключової компетенції - підприємливість та інноваційність.

Мета:

Підготовка вчителів різних предметів до впровадження конспектів уроків з підприємливості в школах України.

Завданням підготовлених методистів-консультантів з 18 центрів України буде поширення заходів на території України в середовищі вчителів. Отримані під час навчання знання та навички дозволять їм провести для набраних груп вчителів різних предметів навчання з ключових компетенцій, у тому числі підприємливості, з активними методами роботи та використання на класних заняттях публікації «Уроки з підприємницьким тлом».

Заходи:

20 годинний тренінг для вчителів різних предметів у сфері впровадження конспектів уроків з публікації «Уроки з підприємницьким тлом» у 18 областях.

Зміст навчань:

1. Суспільні компетенції з особливим акцентом на підприємницьких позиціях на ринку праці - 5 годин

2. Методика роботи з використанням активних методів у розвитку підприємницьких позицій під час написання конспектів уроків з «Уроки з підприємницьким тлом», з особливим акцентом на використання активних методів у розвитку підприємливості – 10 годин

3. Презентація видання «Уроки з підприємницьким тлом», застосування на уроках з різних предметів - вправи з конспектами - 2 години

4. Методика написання конспектів уроку з циклу, з особливим акцентом на використанні активних методів у розвитку підприємливості - 3 години

Цільова група: викладачі різних предметів з 18 областей України.

Місце проведення навчання: 18 обласних центрів післядипломної освіти вчителів в Україні.

 

КОМПОНЕНТ IV

Уроки в школах з використанням конспектів з публікації «Уроки з підприємницьким тлом»

Мета:

Підготовка учнів до активного функціонування в умовах ринкової економіки та можливості добитися успіху в професійному житті.

Останнім, але найважливіший етапом у розвитку підприємницьких позицій, розвитку бізнесових компетенцій та знань про те, як їх використовувати у своїй роботі є школа та учні. Ця компетенція є підтримкою для осіб не лише в їхньому повсякденному приватному та суспільному житті, але й на робочому місці, допомагаючи їм усвідомити контекст їхньої роботи і здатність використовувати шанси; вона є основою для більш конкретних навичок і знань, необхідних для тих, хто займається суспільною чи комерційною діяльністю або бере участь у них. Саме для них, для їхнього розвитку, проводились попередні заходи, а на уроках з різних предметів мають бути представлені знання та навички, отримані вчителями і передані учням. Робота з використанням публікації «Уроки з підприємницьким тлом» повинна не тільки підтримувати вчителів, а й надихати їх до подальшої творчої праці з учнями задля формування ключових компетенцій.

 

КОМПОНЕНТ ІV

Евальвація 4 – річних заходів у проектах

Мета:

Проведення евальваційного дослідження проектів, реалізованих до сьогоднішнього дня (в рамках пріоритету 3) ЦРО, мета якого оцінка результатів роботи в Україні

Евальваційне дослідження це дослідження, метою якого є, загалом, оцінка впливу реалізованих суспільних заходів. Вони набувають все більшого значення особливо в ситуаціях, коли результати цих заходів не зауважуються «неозброєним оком» (або зауважувані результати відтерміновані у часі). У такій ситуації без залучення спеціальних методів дослідження ми не в змозі визначити, чи заходи мають бажаний ефект, або чи не мають будь-яких побічних ефектів та ін. Тому евальваційні

дослідження можуть бути корисними як діагностичний інструмент, що дозволяє зробити необхідні зміни у впроваджуваних заходах так, щоб їх ефективність була вищою. Основна функція таких досліджень - допомога організаціям і установам у досягненні своїх цілей (поважаючи цінності та соціальні норми), а також підтримка їх діяльності у напрямку побудови стратегії розвитку та розподілу ресурсів. З іншого боку евальваційні дослідження надають громадянам інформацію про ефективність діяльності установ та організацій, що фінансуються з державних коштів (функція так званого суспільного адвоката).

Мета евальвації повинна бути сформульована і чітко доведена до всіх зацікавлених сторін.

Евальвація буде проводитися з використанням як кількісних, так і якісних методів дослідження - кожен з яких представляє різний тип даних і дозволяє поглянути на оціночну діяльність з іншої перспективи. Будь-які показники будуть відібрані відповідно до принципу, прийнятого у середовищі евалюаторів, відомого як SMART (Specific - безпосередньо пов'язані з досліджуваним питанням, Measurable - вимірювальні, Attainable - досяжні, Realistic - реалістичні і Timely - актуальні). У дослідженні візьмуть участь усіх зацікавлені сторони - заявники, партнери і кінцеві бенефіціари, також будуть проаналізовані інші джерела інформації (наприклад, проектна документація, документи, які є результатами заходів проекту і т.д.).

Основні критерії евальвації:

- Влучність - тобто відповідь на питання, чи діяльність стосується реальних потреб і проблеми бенефіціарів (української молоді і вчителів);

- Ефективність - тобто, якою мірою ці проекти сприяли досягненню загальних цілей, які організація ставила перед собою в Україні;

- Корисність - тобто, чи після закінчення проектів їх результати використовуються, чи є вони насправді потрібними і корисними для цільових груп.

- Довговічність - тобто, чи можна говорити про вимірний вплив результатів проектів на цільову групу після завершення цих проектів.

 

Звіт про евальвацію буде подано у доступній та зрозумілій формі для неспеціалістів в області суспільних досліджень, а висновки і рекомендації будуть обговорюватися з представниками всіх зацікавлених сторін процесу евальвації.

 

КОМПОНЕНТ V

Підсумкова конференція в Києві, яка представляє ефекти проекту.

Мета:

Поширення ефектів проекту, просування проекту і публікації. Представлення звіту про проведене евальваційного дослідження.

Під час конференції будуть представлені результати реалізованих заходів, у тому числі звіт про проведене евальваційне дослідження та обговорений спільний польсько - український досвід. Представники 18 областей, що беруть участь у проектній діяльності представлять досягнуті результати, обміняються ідеями щодо продовження проектної діяльності на найближчі роки та пропозиціями про продовження співпраці. Ми плануємо у заході участь експертів, координаторів проекту з Польщі та України, представників державних органів та освітніх установ, учасників.

Заходи:

1. Конференція, яка представляє результати проекту, включаючи публікацію «Уроки з підприємницьким тлом»

Цільова група: Учасники проекту, експерти, освітні установи.

Сайт: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти вчителів у Києві.

 [1] M. Juchnowicz, T. Rostkowski, D. Danielewicz (2004), Ekspertyza: Kierunki wspierania przedsiębiorstw w zakresie szkoleń zawodowych, Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego

[2] tamże

[3]Jak odnieść sukces w pracy?, „Gazeta Wyborcza” – Praca” nr  z 11 września 2006,

[4] Mirosław Sielatycki w:  Trening Kompetencji Społecznych. Scenariusze lekcji, Projekt Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku pracy. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa, 2012

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »