Іван Мазепа: зрадник чи герой?

Тетяна Томчук, вчитель світової літератури
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4
м. Ківерці Волинської області

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • ознайомити учнів з неоднозначним трактуванням образу гетьмана Івана Мазепи класиками світової літератури;
 • проаналізувати відомості, допомогти створити власне уявлення про відомого гетьмана;
 • розвивати ініціативність та креативне мислення під час вирішення дискусійних питань, формувати підприємницькі компетентності.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • відмінності між поняттями «художній твір» та «історія»;
 • історичні відомості про Івана Мазепу;
 • різні погляди на постать українського гетьмана;

розуміє

 • неоднозначні оцінки легендарної особистості в історичних та художніх творах;

вміє

 • на основі одержаних відомостей давати власну оцінку історичній постаті Івана Мазепи;
 • визначати риси характеру героя;
 • порівнювати образи літературних персонажів;

може

 • аналізувати дискусійну ситуацію;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку й обстоювати її;
 • брати на себе відповідальність.

Методи і техніки:

 • «кола Вена»;
 • «діамантова діаграма»;
 • дискусія;
 • «прес»;
 • метод випереджувального навчання;
 • ранжування аргументів;
 • евристична бесіда.

Обладнання:

 • портрет гетьмана Івана Мазепи;
 • тексти поем Дж. Байрона «Мазепа», О. Пушкіна «Полтава», трагедії Ю. Словацького «Мазепа» та поеми В. Сосюри «Мазепа»;
 • маркери, ручки, олівці;
 • аркуші А4.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Зразок оформлення дошки.

Додаток 2. Словник термінів.

Додаток 3. «Кутки» (відповідно до кількості учнів).

Додаток 4 «Прес».

Додаток 5. Цитати до образу Мазепи - королівського пажа.

Додаток 6. Цитати до образу Мазепи - гетьмана.

Додаток 7. Картки «Риси характеру Мазепи».

Додаток 8. «Діамантова діаграма».

Додаток 9. «Кола Вена».

Додаток 10. Діагностична картка оцінювання знань та умінь, здобутих на уроці.

Додаток 11. Оцінювання роботи малої групи.

На початку вивчення творчості Джорджа Байрона об’єднайте клас у 4 групи і дайте випереджувальне завдання до уроку розвитку зв’язного мовлення:

 • група 1 - прочитати поему О. Пушкіна «Полтава»;
 • група 2 - прочитати трагедію Ю. Словацького «Мазепа»;
 • група 3 - прочитати поему В. Сосюри «Мазепа»;
 • група 4 - підготувати історичні матеріали про Івана Мазепу.

Твір Дж. Байрона «Мазепа», згідно з програмою, буде опрацьований на наступних уроках у класі.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1 Перед уроком підготуйте дошку, використовуючи за зразок Додаток 1 (можна самому записати тему, цитати або ж використати мультимедіа). На початку уроку скажіть учням, що життя Івана Мазепи, від перших років аж до смерті, було незвичайне. Він вирізнявся від минулих та майбутніх гетьманів. Його називали патріотом, мудрим керманичем, будівничим. Після Богдана Хмельницького він найдовше тримав булаву... Проте чимало було таких, котрі ставились до Мазепи як до зрадника, злочинця...
Попросіть дітей ще раз звернути увагу на запис теми уроку, в кінці якого стоїть знак питання. Саме внаслідок спільного дослідження кожен зможе підібрати епіграф із записаних на дошці цитат. Він має відображати особистий погляд учня на Івана Мазепу, власне розуміння його місця в історії України.

2. Основна частина

2.1. Попросіть учнів, щоб вони переглянули допоміжний матеріал (Додаток 2), спільно повторіть поняття «художній твір», «історія». Визначте, що між цими поняттями спільного й відмінного. Акцентуйте увагу учнів на тому, що під час сьогоднішнього уроку до уваги будемо брати і літературні твори, й історичні матеріали.

2.2. Роздайте учням підготовлені аркуші (Додаток 3). Нагадайте учням, що до сьогоднішнього уроку вони вже опрацювали поему Дж. Байрона «Мазепа» і літературу для додаткового читання. Після виваженого розмірковування нехай кожен з них зробить помітку на шкалі. Помітка визначатиме їхню позицію щодо обговорюваної теми.
На основі зроблених позначок об’єднайте учнів у три групи: перша група складається з тих, чиї позначки перебувають у позиції «Так» (герой) від 4 до 9, друга група - позиція «Ні» (зрадник) від 4 до 9; третя група - позиція «середняків» - від 3 у позиції «Так» до 3 у позиції «Ні».
Створені групи обмірковують дібрані аргументи, обирають речника і готуються до полеміки. Після виступу речника опоненти з інших груп ставлять йому запитання щодо аргументів, наведених на захист обстоюваних позицій; на запитання може відповісти будь-хто із групи, яку представляє речник.

2.3. Нагадайте групам, що речники формулюють свою відповідь за методикою «Прес» (Додаток 4): «Ми вважаємо, що… оскільки (позаяк)…, наприклад, … . Отже…».

2.4. Роздайте учням «Цитати до образу Мазепи - королівського пажа» (Додаток 5) та «Цитати до образу Мазепи - гетьмана» (Додаток 6) і попросіть визначити риси характеру, якими наділяє Івана Мазепу Байрон.

2.5. Запропонуйте класові об’єднатись у 4 групи відповідно до творів, які вони опрацьовували попередньо до уроку. Попросіть школярів, щоб у групах упродовж 5 хвилин порадились і спільно підготували короткі повідомлення:
1. Образ Мазепи у поемі О. Пушкіна.
2. Іван Мазепа з погляду Ю. Словацького.
3. Образ українського гетьмана у поемі В. Сосюри.
4. Історичні відомості про Івана Мазепу.

2.6. Після усних повідомлень представників груп роздайте командам конверти з картками, на яких записані риси характеру Івана Мазепи (Додаток 7).
Кожна група отримує однакові набори. Попросіть, щоб учні задумались, які риси найважливіші у характері гетьмана, і зробили їх розподіл на «діамантовій діаграмі» (Додаток 8). Поясніть дітям опис технології: назва виникла з факту, що поле розподілу подібне своєю структурою на діамант (див. схему). Вправа з «діамантовою діаграмою» полягає в тому, що карточки з вказаними рисами характеру повинні розташуватися на схемі. Значення місця на схемі: найвищий прямокутник - найважливіша, на думку учасників, риса. Кожен наступний рівень свідчить про рівень важливості цієї риси для учасників команди, а в останньому прямокутнику буде найменш важлива, на думку команди, риса характеру. Під час роботи в групі учасники можуть по черзі брати з колоди одну карточку і класти її на порожнє місце на діаграмі. Якщо вибране місце буде зайняте іншою карткою, необхідно провести обговорення в групі щодо риси, яка має бути на цьому місці. Учасник, який бажає покласти свою картку на заповнене місце, повинен спочатку навести свої аргументи. Рішення приймають спільно. Така технологія дає змогу впорядкувати дискусію і створює можливість учитись аргументувати. Ця вправа допомагає створити ієрархію рис характеру, висловити свою думку.

Після завершення вправи варто попросити представників команд ознайомити клас із результатами командної роботи і розповісти про те, як проходила дискусія.

3. Підсумкова частина

3.1. Нагадайте дітям, що Байрон назвав Мазепу титаном, і попросіть аргументувати, чи можна знайти щось спільне між Мазепою і Прометеєм? Використайте «Кола Вена» (Додаток 9).
Коротко проінструктуйте учнів, зазначивши, що у полі перетину кіл вписуються спільні риси.

3.2. Зверніть увагу школярів на дошку з портретом гетьмана і записаними цитатами різних авторів. Попросіть вибрати найбільш відповідний до образу гетьмана вислів і аргументувати свою позицію. Після цього попросіть ще раз повернутися до шкали (Додаток 3) і помітки, зробленої на початку уроку. Якщо до кінця уроку погляд на Мазепу змінився, потрібно зробити нову позначку. Попрохайте вголос прокоментувати своє рішення.

3.3. Запропонуйте учням провести самооцінювання набутих знань (Додаток 10) i оцінити роботу групи (Додаток 11).

3.4. Оголосіть домашнє завдання: написати невеликий твір-роздум «Уроки Івана Мазепи».

 

Додаток 1

Іван Мазепа: зрадник чи герой?

«Я всю віддав би Україну,
Щоб пережить таку хвилину.
І знову ніжним пажем буть -
Отим щасливим паничем
Із ніжним серцем та мечем…»
          Дж. Байрон
«…Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него!»
          О. Пушкін
«Красавец, хоть куда,
И рыцарь доблестный,
Беспутный - вот беда!..»
          Ю. Словацький
«Любив Україну він душею
І зрадником не був для неї»
          В. Сосюра
  «А за віру хоч умріте
І вольностей бороніте,
Нехай вічна буде слава,
Же през шаблі маєм права»
          І. Мазепа «Дума»
 

 

Додаток 2

Словник термінів

Художній твір - термін, яким позначають твір, що має передусім естетичну або розважальну цінність. Здебільшого цей термін використовується, коли мова йде про твори літератури й кіно, тоді як картини, статуї тощо частіше називають витворами мистецтва.

Літературно-художній твір - основна форма існування літератури як мистецтва слова.

Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) - наука, яка займається вивченням минулого людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

 

Додаток 3

«Кутки»

 

Додаток 4

«Прес»

Ми вважаємо, що… .

Оскільки …, наприклад, … .

Отже,….

 

Додаток 5

Цитати до образу Мазепи - королівського пажа


 

Додаток 6

Цитати до образу Мазепи - гетьмана


 

Додаток 7

Інструкція: табличку потрібно розрізати на окремі картки

 

Додаток 8

«Діамантова діаграма»

 

Додаток 9

Кола Вена

Інструкція: у полі перетину кіл вписуються спільні риси

 

Додаток 10

Діагностична картка оцінки знань та умінь, здобутих на уроці

Оцініть і запишіть у відсотках (від 0 до 100) здобуті на уроці знання та вміння.

 

Додаток 11

Оцінювання роботи малої групи

Ця таблиця дає можливість, щоби самі учасники групи оцінили її роботу. Можна ставити значок (наприклад, + чи √) у відповідній графі, відзначаючи, як працювала група в цілому, або вписувати імена учасників групи.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »