Оноре де Бальзак. «Гобсек». Характеристика образу Гобсека (Урок-розслідування «Хто ж ви, пане Гобсек?»)

Лілія Бондарук, методист ВІППО;
Надія Гресь, вчитель
Луцького НВК «Гімназія № 14 ім. В. Сухомлинського»
Волинської області

Цільова група:

 • учні 10 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • поглибити знання учнів про ідейнохудожній зміст повісті О. де Бальзака «Гобсек»;
 • навчити аналізувати художній образ головного героя, бачити не тільки негативні якості, а й позитивні;
 • розвивати навички роботи з текстом, вміння аргументувати свої твердження;
 • сприяти становленню високих моральних якостей особистості поза залежністю від влади грошей.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • проблематику художнього твору;

розуміє

 • неоднозначність постаті головного героя;
 • усвідомлює цінність та неповторність кожної особистості;

вміє

 • пояснити, у чому полягає актуальність твору;
 • працювати з текстом художнього твору, аналізувати;
 • раціонально розподіляти свій час і обов’язки;

може

 • аналізувати та встановлювати логічні зв’язки;
 • обдумано і розсудливо ставитися до грошей;
 • працювати в команді, дискутувати, йти на компроміс.

Методи і техніки:

 • дослідження тексту;
 • робота в групах;
 • метод випереджувального навчання.

Обладнання:

 • текст повісті Оноре де Бальзака «Гобсек»; інтернет-ресурс http://lessons.com.ua/;
 • комп’ютер, мультимедійна дошка, проектор;
 • картки з завданнями для груп;
 • маркери;
 • великі аркуші паперу, ватман;
 • аркуші А4;
 • скринька.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Перший лист Невідомого.

Додаток 2. Картки з табличкою «Список свідків».

Додаток 3. Фішки-емблеми (відповідно до кількості учнів у класі + збільшені символи по 1 на групу).

Додаток 4. Завдання для групи 1.

Додаток 5. Завдання для групи 2.

Додаток 6. Завдання для групи 3.

Додаток 7. Завдання для групи 4.

Додаток 8. Висловлювання Гобсека.

Додаток 9. «Продовжте речення…».

Додаток 10. Останній лист Невідомого.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Повідомте учням, що ви отримали анонімного листа. Зачитайте його (Додаток 1).

1.2. Запитайте, чи заінтригував учнів цей лист? Порозмовляйте з учнями, чи можете ви разом допомогти Невідомому? Як? Адже в арсеналі є лише книга Оноре де Бальзака «Гобсек». Зауважте, що справа не безнадійна.
Скажіть, що ви разом уже зустрічали людей, які завдяки дрібній деталі, слову могли розгадати таємницю і розплутати загадковий клубок причин і наслідків (учні можуть навести приклади відомих героїв-детективів).
Нагадайте учням, що вони мали підготуватися до уроку (на попередньому уроці учні отримали випереджувальне завдання - під час прочитання тексту повісті виділити цитати, які описують і характеризують Гобсека).

1.3. Запропонуйте класу провести детективне розслідування, спираючись на текст твору Оноре де Бальзака «Гобсек». Для цього ми створимо детективне агентство.

2. Основна частина

2.1. Зверніться до класу і попросіть поміркувати, з чого можна було б почати наше розслідування. Підсумуйте, що потрібно зібрати докладну інформацію про життя, вчинки, характер, роботу Гобсека, адже саме цього від нас хоче Невідомий. Зверніться до учнів з таким запитанням:

 • Подумайте, будь ласка, до кого можна звернутись, щоб одержати відомості про будь-яку людину? Хто може надати таку інформацію?

Під час бесіди встановіть, що це можуть бути друзі, члени родини, а також люди, пов’язані з цією особою діловими стосунками.

2.2. Попросіть учнів у парах записати на картках (Додаток 2) імена тих героїв твору Бальзака, які могли б пролити світло на загадкову постать Гобсека. Після цього попросіть тих учнів, що впоралися першими, зачитати свої списки. Запитайте клас, чи всі згодні з переліком свідків, чи, можливо, когось упустили. Подискутуйте щодо розподілу за категоріями. За потреби допоможіть.
З’ясуйте, що у повісті немає персонажів, які були б родичами Гобсека. Але є автор - Оноре де Бальзак, який описав життя цієї людини і може багато що розповісти.

2.3. Оголосіть, що зараз клас візьметься за наступний етап розслідування: збору інформації.
Для цього об’єднайте учнів у чотири групи. Можна використати фішки (Додаток 3). Не пояснюючи значення символів, зображених на фішках, надайте можливість учням самостійно вибрати ту фішку, яка їм до вподоби. Після цього поясніть учням, що ті, хто обрав фішку з зображенням пера, будуть збирати й узагальнювати біографічну інформацію зі слів автора (група 1). Ті учні, які вибрали фішку з зображенням грошового мішка (група 2), будуть працювати з так званими «колегами» - лихварями та торговцями. Той же, хто обрав фішку з зображенням долоні, з якої сиплються монети (група 3), об’єднуються у групу, яка опитуватиме титулованих позичальників. Ті, у кого на фішці намальовано рукостискання (група 4), розпитуватимуть друзів.

2.3. Запросіть групи зайняти свої робочі місця - столи, посередині яких розміщені фішки-емблеми груп (Додаток 3).

2.4. Роздайте картки з завданнями для груп (Додатки 4, 5, 6, 7). Запропонуйте ознайомитись із завданнями і з’ясувати, чи все зрозуміло. Проконсультуйте учнів. Оголосіть учням, що на збір інформації відводимо 15 хвилин. Заохочуйте учнів до співпраці в групах та вільного висловлювання своїх міркувань. За потреби допомагайте.

2.5. Оголосіть, що час, відведений на збір інформації, вийшов. Скажіть, що тепер потрібно зібрану інформацію обговорити в групах та узагальнити у вигляді короткого зв’язного висловлювання, яке стане частиною характеристики образу Гобсека і нашого звіту Невідомому замовникові на окремих аркушах. Порадьте учням почати такими словами: «Проаналізувавши інформацію, отриману від …….., можна зробити висновок, що …..».
Попросіть відділи детективного агентства презентувати свої звіти.

2.6. Висвітліть на дошці висловлювання Гобсека (Додаток 8) і запропонуйте учням пояснити, як вони їх розуміють. Запитайте учнів:

 • Чи справді все в житті зводиться до грошей?
 • Доведіть, що фінал життя Гобсека свідчить про хибність його життєвої позиції.
 • Хто з героїв твору по-справжньому щасливий? Чому?

3. Підсумкова частина

3.1. Прикріпіть на попередньо підготовленому ватмані звіти груп. Зверніться до класу із запитаннями:

 • Чи дізнались ви щось нового про Гобсека, на що спочатку не звернули увагу?
 • Якщо так, то чи змінилося ваше ставлення до Гобсека під впливом нових фактів?

3.2. Підсумуйте разом із класом, що ви зібрали вичерпні дані про Гобсека і тепер можете задовольнити цікавість Невідомого. Згорніть ватман зі звітами, заклейте його. Покладіть у скриньку й відішліть (виставте за двері класу).

3.3. Підведіть підсумки. Скажіть, що під час спільного розслідування ми мали змогу ще раз пройтися сторінками життя Гобсека і по-новому переосмислити його постать, його життєву філософію.
Спроектуйте на дошку Додаток 9 і запропонуйте учням усно закінчити речення, спростувавши або ж підтвердивши думку.

3.4. Зімітуйте одержання нового листа від Незнайомого (це може бути скринька з листом).
Зачитайте лист (Додаток 10).
Запропонуйте учням доповнити «скарби» в скриньці.

3.5. Подякуйте учням за працю на уроці. Оцініть їхню роботу.
Домашнім завданням може бути написання твору-мініатюри на одну з тем:
«Що допоможе нашому суспільству звільнитись від влади золота?»
«Мої поради сучасним “гобсекам”»
«Шлях, який я обираю сьогодні»

 

Додаток 1

Перший лист Невідомого

Дорогий друже!

Нещодавно я дізнався про смерть однієї людини, відомої Вам як Гобсек. Його особистість та дивні обставини смерті зацікавили мене. Колись у далекій і золотій юності я мав товариша, з яким змушений був розлучитися назавжди через смутні й трагічні життєві обставини. Випадкова зустріч збентежила мене. Мені здалось, що я впізнав друга.

Прошу Вас - розізнайте про Гобсека усе, що можливо, усі подробиці: хто він, як жив, його таємниці. Доручіть цю справу найкращим детективам. Усі витрати буде відшкодовано.

Залишаюсь поки що Невідомим

Ваш покірний слуга

 

Додаток 2

Список свідків


 

Додаток 3

Фішки-емблеми


 

Додаток 4

Завдання для групи 1

Послуговуючись словами автора, укладіть біографію Гобсека

 

Додаток 5

Завдання для групи 2

Послуговуючись текстами повісті, знайдіть інформацію про ставлення до Гобсека його «колег» - лихварів. Що вони знають про нього? Заповніть таблицю.

 

Додаток 6

Завдання для групи 3

Перевірте свідків, яких можна зарахувати до категорії «Титуловані позичальники», і, використовуючи текст твору, спробуйте зібрати й узагальнити, що знають про Гобсека його кредитори і як його характеризують.

 

Додаток 7

Завдання для групи 4

Поміркуйте, кого з героїв твору можна віднести до друзів Гобсека? Запишіть їхні імена та свідчення.

 

Додаток 8

Висловлювання Гобсека

«Життя - це складне, важке ремесло, і треба докласти зусиль, щоб навчитися жити».

«Нещастя - наш найкращий вчитель».

«Вдячність - це борг, який діти не завжди охоче приймають у спадок від батьків».

«Нічого немає тривкого на цім світі, є тільки умовності, що змінюються залежно від клімату».

«Незрушне лише одне почуття, яким нас наділила природа, - інстинкт самозбереження».

«Гроші - це товар, який із чистим сумлінням можна продавати дорожче або дешевше».

 

Додаток 9

Закінчіть речення. Спростуйте або підтвердьте думку.

Гроші, як відомо, сьогодні вирішують...

Без грошей людина не має свободи вибору, тому що...

Якщо матимеш престижну професію, будеш...

Гроші знецінюють усе людське, адже...

Гроші - рушійна сила прогресу, тому що...

 

Додаток 10

Останній лист Невідомого

Дорогі друзі!

Я щиро вдячний Вам за таку повну та вичерпну інформацію про цю незвичайну людину - Гобсека.

Я вже давно підозрював і з фактів, зібраних вами, дізнався, що це справді він - мій давній друг, поруч з яким пройшли золоті роки моєї юності.

Його характер було сформовано дуже важкими, можна навіть сказати, екстремальними умовами. Це була самодостатня людина, яка вміла робити правильні висновки з власних помилок, яка високо поціновувала себе, свій моральний досвід, свою життєву філософію і тому ставила себе вище за звичайних людей. Ця людина вміла доводити іншим людям свою спроможність дотримуватися власних життєвих принципів, підкоряти людей власній волі, завжди досягала того, що люди навколо виконують вимоги, які вона висуває до них. З великою зацікавленістю приглядаючись до усіх, з ким зводить доля, Гобсек активно втручався в життя інших людей тоді, коли вважав це за доцільне.

І все-таки Гобсек не був бездушним автоматом. Це душа, про яку Дервіль казав таке: «… Присягаюсь, що жодна людська душа у світі не знала таких жорстоких випробувань і так не загартувалась, як він». Це «гартування» не знищило душу людини, а лише додало їй мудрості, змусило її приховувати власні почуття, обережно ставитися до людських стосунків, певною мірою взяти на себе роль людини, яка відновлює справедливість. А справедливість - це не лише покарання, а й допомога. Коли йдеться про справді мудру людину, то виявляється, що її покарання теж стає допомогою - звичайно, якщо той, кого карають, спроможний це зрозуміти.

Це трагічний образ, оскільки «боротьба за існування» позбавила його друзів, можливості бути собою, відкрито виявляти звичайні людські почуття. Він постає як звинувачення суспільству, в якому людина для того, щоб вижити і досягти успіху, має відмовитися від щирості, людських почуттів, доброзичливого ставлення до інших людей. Ще більше трагізму додає цьому образові те, що це - характер неабиякої сили, людина незвичайна, чесноти якої, якби вона їх не приховувала, завадили б досягти життєвого успіху. Ціною цього успіху стала втрата людяності, необхідність перетворитися на людину-автомата, у якої все ж було гаряче людське серце, що визначало ставлення цієї людини до себе, до світу, до інших людей…

Ось такі висновки ви допомогли мені зробити, зібравши життєпис мого давнього нещасного товариша дитинства.

Я жалкую за тим, що життя так рано розвело нас. Можливо, коли б поруч з ним був вірний і щирий друг, життя Гобсека не закінчилося б так трагічно і сумно.

Я сподіваюсь, що історія, написана паном де Бальзаком, стане настановою не одній людині, яка хибно вважає, що тільки «гроші - ultima ratio mundi» (останній закон світу. - лат.).

Щиро Ваш,
Залишаюсь і надалі Невідомим

Р. S. Дорогі друзі. Кожна праця повинна опла- чуватись. Надсилаю Вам у цій скриньці скарби, цінність яких Ви зможете достойно оцінити: справжню дружбу; вірне кохання; родинне тепло; чесність; порядність; чистий розум; знання; моральні принципи, совість, витри- валість, спостережливість тощо.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »