Уроки Робінзона Крузо, або Гімн цивілізованій людині в романі Даніеля Дефо «Життя та незвичайні пригоди Робінзона Крузо»

Світлана Бусел, учитель світової літератури
ЗОШ І-ІІІ ст.
с. Козлиничі Ковельського р-ну Волинської обл.

Цільова група:

 • учні 6 класу

Тривалість:

 • 90 хв.

Мета:

 • розкрити ідейно-художній зміст роману Даніеля Дефо;
 • схарактеризувати образ головного героя твору, акцентувавши увагу учнів на тих особистісних якостях Робінзона Крузо, що допомогли йому в складних життєвих обставинах;
 • формувати навички проблемного аналізу художнього твору;
 • сприяти становленню активної життєвої позиції дітей.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • зміст роману Д. Дефо «Життя та незвичайні пригоди Робінзона Крузо;

розуміє

 • значення роману Даніеля Дефо як унікального набутку духовного людського досвіду;

вміє

 • працювати з цитатним матеріалом, текстом підручника;
 • складати характеристику образу Робінзона;
 • оцінювати вчинки головного героя;

може

 • систематизувати навчальний матеріал, аналізувати прочитане;
 • логічно та виразно висловлювати свою думку, використовуючи навички критичного мислення;
 • брати відповідальність за свої вчинки та їх наслідки.

Методи і техніки:

 • проблемний аналіз;
 • дискусія;
 • евристична бесіда;
 • метод випереджувального навчання;
 • «коло ідей»;
 • «асоціативний кущ»;
 • літературна реконструкція;
 • літературна естафета.

Обладнання:

 • підручник «Світова література. 6 клас»;
 • словники (по 1 примірнику на парту);
 • репродукція картини І. К. Айвазовського «Корабельна аварія»;
 • набір мініатюрних зображень вітрильника для оцінювання;
 • схематичне зображення вітрильника.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Картки з випереджувальними завданнями.

Додаток 2. Варіанти формулювання теми.

Додаток 3. Взірці реклами роману Даніеля Дефо «Робінзон Крузо».

Додаток 4. «Інформаційний пакет». Вислови про твір.

Додаток 5. Орієнтовний «Монолог Робінзона Крузо».

Додаток 6. Табличка «Робінзон до корабельної аварії».

Додаток 7. «Асоціативний кущ: Безлюдний острів».

Додаток 8. «Літературна реконструкція».

Додаток 9. «Вітрило афоризмів Робінзона Крузо».

Додаток 10. Орієнтовний зміст життєвого путівника «Уроки Робінзона Крузо».

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся з учнями. Нагадайте, що на попередньому уроці вони одержали випереджувальні завдання (Додаток 1).
Зверністься до учнів зі словами: «Талановито написану книгу часто називають наймудрішим порадником, найвідданішим другом, світочем, що осяває далекі й нелегкі дороги життя.
Сьогодні маємо зрозуміти, в чому секрет впливу роману Даніеля Дефо “Робінзон Крузо” на читачів усього світу. Чому він ось уже кілька сторіч не перестає цікавити і хвилювати людей різних поколінь? У чому полягає сутність уроків головного героя цього твору? Чому саме вони стали моральними та практичними настановами для читачів різних країн? І, найсуттєвіше, чи зможете ви, сучасні діти, застосувати ці уроки сьогодні або ж у майбутньому дорослому житті?»

1.2. Зверніть увагу учнів учнів на різні варіанти формулювання теми уроку, що записані попередньо на дошці (Додаток 2).
Запропонуйте учням записати тему уроку в зошитах частково, залишивши в місце для продовження: «Уроки Робінзона Крузо, або…»
Скажіть, що ретельно проаналізувавши зміст роману, попрацювавши над характеристикою образу головного героя, вони зможуть доповнити запис теми, конкретизувати її, підкреслиши, в чому найбільша цінність уроків Робінзона Крузо для людства в цілому і для них зокрема.

1.3. Повідомте учнів про про особливості оцінювання на уроці: за кожну правильну відповідь, вдало або оригінально виконане завдання учень отримує мініатюрне зображення вітрильника (як символа найкращих людських поривань, втілення мрій головного героя твору); кількість зібраних «вітрильників» буде враховано під час виведення балів за роботу на занятті.

1.4. Скажіть, що ви щиро сподіваєтесь, що від спілкування з героями Д. Дефо на двох попередніх уроках учні отримували насолоду.
Запропонуйте через рекламу цього роману стисло передати особливості їхнього читацького сприйняття (розуміння ідейно-художнього змісту; враження, настрій, асоціації, що їх викликає твір). Для заохочення учнів до роботи та вільного висловлювання своїх рекламних фраз можете зачитати декілька прикладів (Додаток 3).

1.5. Підсумуйте, що видатні особистості, які захоплювалися романом Д. Дефо, також створили своєрідну рекламу твору та його головному героєві.
Нагадайте, що група учнів виконала випереджувальне завдання: заздалегідь зібрала й оформила «Інформаційний пакет» для кожного однокласника (Додаток 4). Доручіть учасникам групи роздати додаток 4. І скажіть, що учні можуть використати один із висловів як епіграф до уроку, а в кінці заняття коротко прокоментувати свій вибір.

2. Основна частина

2.1. Запропонуйте відстежити ті зміни, що сталися з Робінзоном Крузо на безлюдному острові. Для того, щоб пригадати, яким був герой до трагічної корабельної аварії, попросіть учня, який отримав індивідуальне випереджувальне завдання (Додаток 1), виголосити «Монолог Робінзона» (Додаток 5).
Оголосіть завдання учням класу: уважно вислухавши «Монолог», виокремити риси вдачі Робінзона до того, як він потрапив на безлюдний острів. Відзначити слід його прагматичні (практичні, ділові) якості, моральні характеристики. Для цього на дошці розмістіть таблицю (Додаток 6) і попросіть охочих записати відповіді класу.

2.2. Продемонструйте класу репродукцію картини І. Айвазовського «Корабельна аварія» і запитайте:

 • Чи відповідає пейзаж, зображений на картині, настрою Робінзона після аварії?
 • Який елемент пейзажу обнадіює спостерігача?

Разом з учнями зробіть висновок, що так, надія є, адже її вселяє маленький промінь сонця, що передбачає закінчення бурі.
Підсумуйте, звернувшись до попередньо заповненої таблиці. Запитайте:

 • Як ви гадаєте, вдосконалення потребували прагматичні вміння героя чи його духовні якості?

Наголосіть, що найперше вдосконадлення потребували саме духовні якості Робінзона, і є надія, що саме так і станеться.

2.3. Поставте учням запитання:

 • Як ви вважаєте, автор випадково «поселяє» свого головного героя саме на безлюдному острові - території, відокремленій водою від усього світу? Запропонуйте висловити свою думку за допомогою техніки «Обери позицію». Учні підтримують або спростовують запропоновану думку, обґрунтовуючи власну позицію.

Повідомте класові, що в художньому творі острів може бути місцем як покарання, руйнування особистості героя, так і його самовдосконалення, духовного відродження. Згадайте: в давніх міфах на островах часто народжувалися боги та герої (тобто в світ приходило щось високе й досконале).
Запропонуйте учням схематично відтворити позитивні й негативні асоціації, що їх викликає художній образ «Безлюдний острів», створивши на попередньо підготовленому аркуші формату А5 «асоціативний кущ» (Додаток 7).
Зробіть з учнями висновок, що складні обставини можуть зробити життя трагічним, але вони здатні стати спонукою до дій, змін на краще.

Запитайте:

 • Який же шлях обрав Робінзон? Чи вдалося йому перетворити острів Відчаю на острів Нових Можливостей? Підсумок: Напишіть на дошці моделі поведінки:

1. Опанування емоцій - продуктивна праця - духовне вдосконалення.
2. Паніка - бездіяльність - деградація.

З’ясуйте з учнями:

 • Яку з запропонованих моделей поведінки обрав Робінзон?

2.4. Для того, щоб з’ясовувати, як саме вдалося Робінзонові опанувати власні негативні емоції, спрямувати їх у конструктивне русло, використайте техніку «Літературна реконструкція».
Роздайте учням дидактичні картки з хаотично розташованими цитатами, що відображають емоції, думки, дії героя в різні періоди його перебування на острові. Завдання: відновити авторську послідовність (Додаток 8). По закінченню зачитайте ключ. Відзначте тих учнів, хто виконав завдання правильно.

2.5. Запропонуйте учням зіграти у «Літературну естафету»: шестикласники називають професію, яку опанував Робінзон на острові, й відзначають результати його діяльності. Перемогу отримає учень, чия відповідь буде останньою.
Піся цього запитайте, які риси вдачі допомогли йому в цьому? Використайте ту саму техніку: учні по черзі називають вартісну рису характеру Робінзона, не повторюючи відповідей однокласників.

2.6. Запропонуйте учням пригадати, що вони знають про заняття первісної людини, і в парах обговорити, прийшовши до спільної думки: чи відтворив Робінзон перші цивілізаційні кроки людини, коли перебував на безлюдному острові? («Коло ідей»).
Попросіть учнів, використовуючи словники, з’ясувати значення слів цивілізація та культура.

Зверніться до учнів із запитанням:

 • Чи достатньо людині для успіху, руху вперед, вдосконалення лише прагматичних умінь? 
 • Чи можна в житті обмежитися лише матеріальними здобутками?

Під час бесіди підведіть разом з класом підсумок. Скажіть, звертаючись до учнів, що глибоко символічним у романі є образ човна, котрий мав би поєднати Робінзона з цивілізованим світом.
«Пам’ятником своєї глупоти» Крузо назвав перший свій човен, що його не зміг спустити на воду. Очевидно, лише зрілі духовні переконання, сформовані на острові, змогли стати тим, умовно кажучи, «вітрилом», що змусило рухатися корабель життя героя на шляху до його відродження, успіху, щастя.

2.7. Нагадайте дітям про випереджувальне завдання (Додаток 1) і попросіть, щоб по черзі зачитати думки Робінзона Крузо, котрі можна вважати афоризмами. Запропонуйте колективно обговорити запропоновані фрази, висловити своє розуміння міркувань головного героя. А найвдаліші та найважливіші, на думку учнів, попросіть прикріпити на дошку з зображенням обрисів вітрильника. Таким чином формується «Вітрило афоризмів Робінзона Крузо (Даніеля Дефо)» (Додаток 9).

3. Підсумковий етап

3.1. Підведіть підсумки. Скажіть, що разом ми пересвідчилися: життя і доля Робінзона дуже повчальні, його «уроки» актуальні не лише в епоху Просвітництва, коли творив Даніель Дефо. Тож цілком виправдано книга про незвичайні та дивовижні пригоди Крузо стала другою за популярністю у світі після Біблії.
Запропонуйте учням стисло записати у зошити поради, що були б корисними людині, об’єднавши їх у своєрідний путівник «Уроки Робінзона Крузо» (Додаток 10). Наголосіть, що потрібно підкреслити ті з них, що їх вважаєте важливими особисто для себе. Попросіть зачитати свої роботи тих учнів, які найшвидше впорались.
Попросіть також остаточно визначитися з формулюванням теми уроку, добором епіграфу; підготувати короткий усний коментар з обґрунтуванням власного вибору.

3.2. Прочитайте виразно вислів відомого франзузького письменника Оноре де Бальзака: «Життя - це складне, важке ремесло, і треба докласти чималих зусиль, щоби навчитися його». Скажіть, звертаючись до класу, що життя також - благодатне ремесло, бо дарує багато перемог тому, хто ним володіє досконало. Художній «досвід» Робінзона Крузо - тому підтвердження…
Гортаючи сторінки «безсмертного творіння» (Т. Г. Шевченко) Даніеля Дефо, щоразу переконуєшся: саме «Праця, Розум, Людяність спрямовують вітрило нашого життя до Успіху і Щастя».
Запитайте учнів, що на уроці було цікавим? Повчальним? Важливим особисто для вас? Проведіть бесіду.

3.3. Оцініть діяльність учнів на уроці. Подякуйте за роботу на уроці, за співпрацю.

3.4. Оголосіть домашнє завдання: скласти усний твір-фантазію «Я на безлюдному острові».

 

Додаток 1

Картки з випереджувальними завданнями

Фронтальні:

 • уважно опрацювати зміст роману Даніеля Дефо «Робінзон Крузо», виписати на окремі картки думки головного героя, що їх можна вважати афоризмами (2-3 вислови);
 • запропонувати власний варіант тексту реклами твору.

На вибір: зібрати в «Інформаційний пакет» цитати відомих людей про роман, його головного героя; вислови, суголосні ідеї твору. Підготувати роздруківку матеріалу для однокласників.

Індивідуальне: послуговуючись змістом роману, скласти міні-розповідь від імені Робінзона про його життя до того, як герой потрапив на безлюдний острів; підготуватися до виголошення «Монолога Робінзона Крузо» перед однокласниками на уроці.

 

Додаток 2

Варіанти формулювання теми

«Уроки Робінзона Крузо, або Людина в екстремальній ситуації».

«Уроки Робінзона Крузо, або Оспівування прагматичної (практичної, ділової) людини та її праці».

«Уроки Робінзона Крузо, або Випробування на людяність».

«Уроки Робінзона Крузо, або Гімн цивілізованій людині».

 

Додаток 3

Взірці реклами роману Даніеля Дефо «Робінзон Крузо»

«Якщо вам до вподоби екстремальні ситуації, коли життя на волосині від смерті й порятунок цілковито залежить від вас, то роман Даніеля Дефо "Робінзон Крузо" стане вашою настільною книгою».

«Хочете осягнути висоти, доступні справжній людині, прагнете виходити переможцем із найбільш скрутних ситуацій - Робінзон Крузо дасть вам важливі поради».

«Читайте в романі Даніеля Дефо "Робінзон Крузо" про холодну самотність на безлюдному острові - і ви збагнете цінність людського Тепла, Дружби, Спілкування».

«Любите пригоди та ризик? Якщо так, то роман "Життя та незвичайні пригоди Робінзона Крузо" Даніеля Дефо - саме для вас. Цей твір захоплює, вражає, інтригує, навчає».

«Умієте вчитися на чужих помилках та досягненнях - "Робінзон Крузо" стане вам у пригоді».

 

Додаток 4

«Інформаційний пакет» (вислови про твір)

Першою книжкою, яку повинна прочитати дитина після «Букваря», має стати «Робінзон Крузо» Даніеля Дефо. В ній є два найкращі вчителі. Перший із них - природа. Другий - праця.

Ж.-Ж. Руссо, французький філософ

 
 

«Робінзон Крузо» Даніеля Дефо - безсмертне творіння.

Т. Г. Шевченко

 
 

Роман Дефо пробуджує розум і дух, виховує почуття.

І. Я. Франко

 
 

«Робінзон Крузо» - одна з найзнаменитіших книг в усій європейській літературі.

Д. Мирський, літературознавець

 
 

«Загальнолюдська» тема «Робінзона» - людина, залишена на саму себе, один на один із природою і відрізана від людства.

Д. Мирський, літературознавець


Вислови про героя

Особливо привабливе в Робінзонові те, що він людина нестримної енергії.

К. І. Чуковський, російський письменник

 
 

Головна якість Робінзона - воля, наполегливість.

А. Франковський, літературознавець

 
 

Сповідь Робінзона - про те, що всупереч усьому людина не зрадила себе, зосталася сама собою.

М. і Д. Урнови, літературознавці

 
 

Значущість Робінзона випливає із його бадьорого оптимізму, із віри в продуктивність наполегливої методичної праці.

А. Франковський, літературознавець


Вислови, суголосні ідейному змісту роману

Життя - це складне, важке ремесло, і треба докласти чималих зусиль, щоби навчитися його.

О. де Бальзак, французький письменник

 
 

Доки людина не здається, вона сильніша за свою долю.

Е. М. Ремарк, німецький письменник

 
 

Людина народжена не для того, аби зазнавати поразок.

Е. Хемінгуей, американський письменник

 
 

Лише ті здатні цінувати життя, кому доводилося бути на краю смерті.

Джавахарлал Неру, політичний діяч Індії

 

Додаток 5

Орієнтовний «Монолог Робінзона Крузо»

Я народився в заможній родині в англійському місті Йорк. Робінзоном мене назвали на честь шанованої родини матері. Згодом англійці переінакшили прізвище батька, що був родом із німецького Бремена: з Робінзона Крейцнера я перетворився на Робінзона Крузо. За бажанням батьків я вивчав право, та понад усе мене вабили далекі подорожі, морські пригоди. Тож всупереч волі рідних, без їхнього благословення я став моряком і відплив з Лондона на кораблі приятеля. Рейс не був вдалим. Корабель затонув - мені ж ледве вдалося врятуватися на шлюпці. Вдруге якась невідома сила штовхнула мене сісти на шхуну, що пливла до берегів Гвінеї. На нас напали пірати, і я потрапив у рабство. Через два роки мені вдалося втекти. Я опинився в Бразилії, де став власником плантації. Ретельне та вміле господарювання дало добрі результати: я розбагатів. Усе частіше мене охоплювало бажання збільшити статки швидше, ніж дозволяли обставини. У гонитві за наживою я не гребував нічим. Одного разу навіть продав свого ровесника й товариша у мандрівках - негра Ксурі. А він же до того випадку був вільною людиною… Знайомі вкотре підбурювали мене вирушити до Гвінеї для купівлі рабів. Я знову ступив на корабель 1 вересня 1659 року, саме того дня, коли вісім років тому втік від батька й матері, коли зігнорував їхню волю й так безглуздо розпорядився своєю долею. На мене чекала страшна корабельна аварія й безлюдний острів - Земля Відчаю.

 

Додаток 6

Ґроно «Робінзон до аварії»


 

Додаток 7

«Асоціативний кущ: Безлюдний острів»


 

Додаток 8

«Літературна реконструкція»

Відновіть авторську послідовність

1. «Час та нужда зробили з мене майстра на всі руки»

2. «Я, нещасливий, бідолашний Робінзон Крузо…»

3. «Я став необмеженим володарем і законодавцем…»

4. «У мені заговорив голос розуму»

5. «Мої погляди змінились»

6. «Єдиний засіб – терпіння»

7. «Я навчився ніколи не впадати у розпач»

8. «Завдячую працьовитості, старанності, винахідливості…»

9. «Знання свої я набував дорогою ціною»

(Учнівська відповідь повинна бути такою: 1-3, 2-1, 3-9, 4-2, 5-8, 6-5, 7-6, 8-4, 9-7.)

 

Додаток 9

«Вітрило афоризмів Робінзона Крузо»

«Сльози не допомагають у біді».

«Ніколи не варто зневірятися, оскільки за найтяжчої скрути можна знайти втіху».

«У кожному злі треба вбачати якесь добро й не забувати про гірше, що могло б статися».

«Природа, що живить усяку тварину, сама навчає нас, як користуватись її дарами».

«Завдячуючи розуму, кожен із часом може навчитися першого-ліпшого ремесла».

«Очікування зла набагато гірше, ніж саме зло, особливо коли цьому чеканню та страхам не бачиш кінця».

«Усі наші нарікання на те, чого ми позбавлені, виникають… від недостатньої вдячності за те, що ми маємо».

«Лихо, яке, вразивши нас, здається нам спочатку найжорстокішою пригодою, стає нарешті найпевнішим і єдиним шляхом, щоб позбутися нещасть, які переслідують нас».

 

Додаток 10

Орієнтовний зміст життєвого путівника «Уроки Робінзона Крузо»

1. Навіть у складній ситуації подумай, що могло бути й гірше.

2. Свої страх і відчай зроби спонукою до дій, які змінять ситуацію на краще.

3. Згадуй частіше про те, що в тебе є, ніж про те, чого ти позбавлений.

4. Критично стався до своїх думок і вчинків.

5. Шукай наснагу у вірі в Бога.

6. Протиставляй злу добрі прагнення і вчинки.

7. Живи у злагоді з природою. Бережно користуйся її дарами.

8. Покладаючись на розум, вдосконалюй свої практичнї вміння.

9. Будь енергійним і активним.

10. Люби людей і життя!

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »
 [06-12-2023 19:41:20] E_WARNING: Unknown: write failed: No space left on device (28) in file Unknown at line 0
 [06-12-2023 19:41:20] E_WARNING: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in file Unknown at line 0