Енергозбереження для всіх і кожного

Світлана Філатова, учитель географії та економіки
КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17
м. Суми, Сумської області

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • сформувати знання вихованців про принципи енергозбереження у побуті;
 • розвивати вміння раціонально використовувати енергоресурси, енергозберігаючі побутові звички;
 • формувати підприємницькі компетентності, використовуючи принципи енергозбереження.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення заходу учень

знає

 • визначення понять «енергозбереження», «енергоефективність»;

розуміє

 • роль енергії у житті людини;
 • принципи енергозбереження для ведення успішної підприємницької діяльності;

вміє

 • визначати основні екологічні та економічні переваги та недоліки побутових приладів;
 • знаходити можливості поліпшення способів енергоспоживання;

може

 • аналізувати статистичні дані;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;
 • брати на себе відповідальність за прийняті рішення;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку, захищати її;
 • аргументувати власну позицію;
 • ефективно співпрацювати в колективі.

Методи і техніки:

 • «асоціативний кущ»
 • твір-есе
 • ділова гра
 • робота в групах

Обладнання:

 • мультимедійний проектор з проекційним екраном
 • комп’ютер
 • електронні планшети (з можливістю виходу в Інтернет)
 • маркери, ручки
 • аркуші паперу формату А3, А4 (по 5 шт. кожного)
 • аркуш паперу формату А1 із символічним зображенням «Дерево емоцій»
 • кольорові аркуші паперу у формі кіл
 • картки п’яти кольорів (по 5 кожного кольору)

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Правила роботи в групах.

Додаток 2. Картки для вправи «Асоціативний кущ».

Додаток 3. Схема «Будова есе».

Додаток 4. Інструкція для ділової гри.

Додаток 5. Інформаційні картки для ділової гри.

Хід заняття

1. Вступна частина

1.1. Нагадайте учням, що історію енергоспоживання людство розпочало з дбайливого використання поновлюваних джерел енергії, а згодом перейшло до безглуздої експлуатації невідновлюваних джерел. Швидкість, з якою ми витрачаємо невідновлювані джерела енергії, в багато разів перевищує час їх утворення. Тому так важливо подбати про їх економне використання.

1.2. Об’єднайте учнів у 5 груп по 5 осіб і запропонуйте їм зайняти місця за окремими столами. Для об’єднання учнів у групи використайте картки 5 кольорів. Сформуйте групи за кольорами. На столах для кожної групи покладіть допоміжні матеріали (Додаток 1). Поясніть учням, що робота в групах потребує знань про алгоритм діяльності, який допоможе їм організувати свою роботу.

1.3. Запропонуйте учням ознайомитися з правилами роботи в групах (Додаток 1).

1.4. Проведіть з групами вправу «Асоціативний кущ», використовуючи (Додаток 2).

1.5. Запропонуйте учням написати міні-есе на тему «Роль енергії у житті людини» (Додаток 3).

1.6. Надайте слово доповідачам від кожної групи.

1.7. Підведіть підсумки, наголошуючи, що без енергії наше життя неможливе і якщо ми хочемо добре жити, треба нарешті навчитися раціонально використовувати енергію, втілювати в життя принципи енергозбереження.

1.8. Повідомте учням мету засідання науково-дослідницької лабораторії - ознайомитися з поняттями енергозбереження та енергоефективності та розробити пропозиції енергозбереження у побуті.

2. Основна частина

2.1. Запропонуйте учням самостійно ознайомитися з поняттями енергозбереження та енергоефективності, використовуючи електронні планшети для роботи в мережі Інтернет. Через 2 хвилини запитайте в учнів, чи зрозумілі їм ці терміни. Поясніть їх у разі необхідності.

2.2. Повідомте учнів, що далі вони будуть брати участь у діловій грі «Дослідники та раціоналізатори», яка допоможе проаналізувати можливості енергозбереження в побуті. Наголосіть, що кожен з учасників бере на себе відповідальність за ухвалені рішення і від їхньої праці залежатиме якість виконаного завдання.

2.3. Роздайте кожній групі відповідно до напряму дослідження підготовлені інформаційні картки та інструкції для проведення ділової гри «Дослідники та раціоналізатори» (Додатки 4, 5). Поясніть, що кожна група має опрацювати матеріали та скласти пропозиції з енергозбереження у побуті (конкретні дії, норми поведінки, обґрунтований вибір та раціональна експлуатація побутової техніки тощо) за визначений час - 10 хвилин, після чого представити результати досліджень. Свої пропозиції необхідно записувати маркером на аркуші форматом А3.

2.4. Коли час вийде, надайте слово представникам кожної групи. Синхронно із презентацією роботи групи за допомогою мультимедійного проектора продемонструйте інформаційні картки кожної групи на проекційному екрані. При потребі заохочуйте інших учнів висловлювати власну думку щодо коректності наданих пропозицій, правильності формулювання принципів енергозбереження.

3. Підсумкова частина

3.1. Підведіть підсумки заняття. Запитайте в учнів, чи корисною була робота, чи дізналися вони чогось нового.

3.2. Запропонуйте учням вибрати із загальної кількості пропозицій ті, які можна застосовувати щодня і скласти перелік повсякденних «енергозберігаючих» звичок. Енергозберігаючі звички запишіть на постері.

3.3. Подякуйте учням за активність, акцентуючи увагу на конкретні якості, уміння учасників.

3.4. Запропонуйте учням стати в коло і за допомогою різнокольорових аркушів висловити свої почуття, емоції. При виході з аудиторії прикріпіть ці аркуші на символічне «Дерево емоцій», намальоване на аркуші формату А1.

 

Додаток 1

Як працювати в групах

Робота в групах дасть змогу вам набути навичок спілкування та співпраці.

Пропонуємо правила роботи в групах, які допоможуть вам організувати свою роботу.

1. Швидко розподіліть ролі в групі. Визначтесь, хто буде керівником, посередником, секретарем, доповідачем. Намагайтесь виконувати різні ролі.

Керівник (спікер):

 • зачитує завдання групи;
 • організовує порядок виконання;
 • пропонує учасникам групи висловитись по черзі;
 • заохочує групу до роботи;
 • підбиває підсумки роботи;
 • за згодою групи визначає доповідача.

Секретар:

 • веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи;
 • як член групи має бути готовим висловити думку групи при підбитті підсумків або допомогти доповідачеві.

Посередник:

 • стежить за часом;
 • заохочує групу до роботи.

Доповідач:

 • чітко висловлює думку, до якої дійшла група;
 • доповідає про результати роботи групи.

2. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.

3. Дотримуйтесь правил активного слухання, головне - не перебивайте один одного.

4. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.

5. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.

6. Намагайтеся дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

 

Додаток 2

Вправа «Асоціативний кущ»

За одну хвилину записати в стовпчик якнайбільше слів, які асоціюються зі словом «енергія». Потім з першого стовпчика вибрати одне слово і записати в другий стовпчик всі слова, які асоціюються з ним (час обмежений). Аналогічно записуємо третій стовпчик.

Наприклад:

Школа
учитель
знання
однокласники
перерва
урок
Перерва
відпочинок
їдальня
музика
гомін
спілкування
Музика
звук
інструмент
радіо
мелодія
пісня

 

Додаток 3

Есе - невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми.

Найважливіше для есе - ефектний початок та несподіваний й ефектний фінал.

 

Додаток 4

Інструкція для ділової гри

Скласти пропозиції із енергозбереження в побуті за конкретним напрямом дослідження:

 • конкретні дії;
 • норми поведінки;
 • обґрунтований вибір;
 • раціональна експлуатація побутової техніки.

 

Додаток 5

Інформаційні картки для ділової гри

Група 1. Напрям дослідження - «Використання води»

1. Приблизно одну четверту частину енергії, яку споживають у побуті, використовують на підігрів води.

2. На ванну потрібно 100-150 л. води, тоді як на економний душ - 8 літрів/ хвилину.

3. Лічильник води коштує 200-300 гривень.

4. Один кубічний метр води (водопостачання та водовідведення) коштує 5,01 гривні.

5. Душ звичайного типу витрачає в середньому 26 л/хвилину при повному напорі води і 10 л/хвилину - при звичайному, комфортному використанні душу. Сучасна енергозберігаюча душова насадка дає змогу зменшити витрати води в середньому на 50 % та значно знизити використання енергії.

6. Якщо з несправного крана витікає всього 10 крапель води за хвилину, то за рік втрачається 2000 літрів води.

7. Аератори, встановлені у водопровідних кранах, насичують воду повітрям і створюють враження, що вода іде широким струменем, тоді як насправді води використовується менше.

Група 2. Напрям дослідження - «Використання побутових приладів»

Електроенергія у будинку використовується на освітлення, прання, охолодження продуктів та приготування їжі. Зростання електроенергії є результатом збільшення кількості електроприладів у побуті. Майже в кожному будинку є холодильник, пральна машина, морозильна камера, телевізор, пилосос. Все більш звичними стають сушарки, комп’ютери, кухонні комбайни, мікрохвильові печі тощо.

Загальне енергоспоживання складається з ефективності електричного приладу, кількості приладів і часу їх експлуатації. Телевізори й інші прилади, що мають функцію «stand-by», споживають енергію навіть, якщо вони вимкнені за допомогою дистанційного керування.

Близько 10 % споживання електроенергії приходиться на зберігання їжі в холодильниках і морозильниках. Купуючи найбільш ефективні холодильники, можна зменшити витрати електроенергії на 25 %. Економія в таких холодильниках досягається завдяки вдалому поєднанню товщини ізоляції і збільшенню ефективності охолоджуючої системи. По всій Європі серед виробників передової побутової техніки введено маркування приладів за класом ефективності споживання енергії і деякими іншими показниками. Згідно з директивою Європейського Співтовариства, виробники холодильників і морозильних камер повинні вказувати дані про енергоспоживання і деякі інші технічні характеристики на спеціальній наклейці. Завдяки цій наклейці дані про прилади різних виробників можна легко порівнювати. Ділення на класи A, B, C, D, E, F, G показує, наскільки економно витрачає електроенергію даний прилад порівняно із середнім рівнем. Для порівняння в етикетці приводиться середнє значення витрат електроенергії. Прилади класів А, В найбільш економні. Енергоекономічність холодильників -глобальна проблема для всіх розробників нових моделей. Відповідно і ціни холодильників різних класів відрізняються приблизно на 25 %.

Ефективні пральні машини дають можливість зекономити значну кількість енергії. Прання при 60 градусах замість 90 дозволяє зекономити 30 % електроенергії, крім цього одяг буде менше зношуватись.

Енергоспоживання побутових електроприладів, кВт. / рік

Група 3. Напрям дослідження - «Освітлення»

Для комфортного існування людям потрібно світло. Найбільш розповсюджене джерело світла в будинках - лампи розжарювання або рідше - ефективніші люмінесцентні лампи з електронним баластом. За однакової світловидності вони використовують лише 20-30 % енергії, необхідної для стандартних лампочок розжарювання. Завдяки електронному баластові, що перетворює струм звичайної частоти 50 гц на більш високочастотний, немає проблеми мерехтіння.

Світлі стіни відбивають 70-80 % світла, а темні - 10-15 %.

Компактні флуоресцентні лампи (КФЛ) можуть витримувати багаторазове ввімкнення та вимкнення світла. КФЛ потужністю 11 Вт дає стільки ж світла, скільки 60-ватна лампа розжарювання, а термін її придатності - 8000 годин, тоді як лампи розжарювання - тільки 1000 годин.

Група 4. Напрям дослідження - «Обігрів приміщень»

Ми живемо у прохолодному кліматі і тому змушені придумувати штучні методи збереження тепла у приміщенні.

Українські стандарти передбачають комфортну температуру всередині приміщень 18-20оС. На опалення приміщень витрачається четверта частина палива, що споживається в країні, з них 80 % - на обігрівання будинків.

Різні матеріали мають різну теплопровідність. Повітря є поганим провідником і може використовуватися як ізолятор між склом або в стінах. На втрати тепла через стіни припадає 10-30% усіх витрат тепла в квартирі, і 30-50% усіх витрат будинку. Часто в стінах будинків утворюються «мости холоду» - погано утеплені місця, через які тепло виходить.

Скло з теплозахисним покриттям або друге вікно з одношаровим склом зменшує втрати тепла на 20-30%; подвійне засклене вікно - на 40%; вікно з подвійним склом та теплозахисним покриттям - на 40-50%; вікно з потрійним склом та теплозахисним покриттям - на 65%.

Підвищення температури в приміщенні на 1оС збільшує витрати на теплову енергію на 6%. Фарбування радіаторів олійними фарбами знижує тепловіддачу на 8-13%, а цинковими білилами підвищує її на 2,5%.

Група 5. Напрям дослідження - «Приготування їжі»

Електроенергія - не найкращий вид енергії для приготування їжі, тому краще використовувати газ. Газ кращий і з енергетичного погляду. На перший погляд, ефективність електричної і газової плит приблизно однакова. Але оскільки електрика в основному виробляється на вугільних електростанціях, то ефективність електричної плити - 20%. Споживання електроенергії, а звісно, і первинне енергоспоживання, можна понизити, використовуючи газ. Але можна кип’ятити воду в електричному чайнику із вмонтованим нагрівальним елементом, який значно зменшує електровитрати.

Температура кипіння не перевищує 100оС, тому їжу можна приготувати незалежно від того, кипить вона на великому вогні, чи маленькому.

Закритий посуд під час приготування їжі запобігає втраті води.

Зайва кількість води під час приготування їжі призводить до втрат енергії.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »