Форми збереження культурної спадщини. Провідні художні музеї

Тетяна Дмитренко, учитель образотворчого мистецтва
Богданівської ЗОШ Павлоградського району
Ірина Гузь, учитель образотворчого мистецтва
Булахівської ЗОШ Павлоградського району Дніпропетровської області

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 60 хв.

Мета:

 • ознайомити учнів з провідними музеями світу, деякими творами образотворчого мистецтва та поняттями: «музей», «галерея», «реклама», «менеджер»;
 • формувати навички творчого мислення, підприємницькі компетентності, використовуючи інтерактивні методи навчання
 • розвивати потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні.

Операційні цілі (завдання)

Після закінчення уроку учень

знає

 • найвідоміші музеї та галереї світу;
 • значення реклами для ведення успішної підприємницької діяльності;

вміє

 • створювати ескізи рекламних буклетів, візитівок;
 • використовувати комп’ютерні технології для віртуальних екскурсій музеями;

може

 • шукати інформацію та формулювати аргументи;
 • розвивати вміння прогнозувати майбутні результати, ризикувати;
 • реалізувати навички у проведенні заходів комерційного характеру;
 • пропагувати успішне управління через усвідомлення етичних і моральних цінностей.

Методи і техніки:

 • метод випереджувального завдання;
 • робота в малих групах;
 • індивідуальна робота;
 • рольові ігри «Віртуальна подорож», туристична агенція «Навколо світу»;
 • дискусія в групах.

Обладнання:

 • проектор;
 • матеріали для ігор;
 • маркери, ручки, олівці;
 • аркуші А4;
 • географічна карта світу;
 • кольорові наліпки;
 • макет книги.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Віртуальна подорож: опис гри

Додаток 2. Інформаційні картки. Видрук тексту (16 примірників)

Додаток 3. Діагностична таблиця «Оцінювання роботи малих груп»

Додаток 4. Притча «Дві крапельки олії»

Великі нації пишуть автобіографію в трьох книгах - у книзі слів, у книзі справ і в книзі мистецтва, але лише ця остання заслуговує цілковитої довіри.
Дж. Рескін

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Запропонуйте учням поміркувати разом, які заклади існують для того, щоб кожне покоління могло долучитися до цілющого джерела духовності (музеї, галереї, театри). Поясніть значення реклами для поширення інтересу до туризму та ведення успішної підприємницької діяльності.

Запитайте:

 • На які типи поділяються музеї?
 • Для чого існують галереї?
 • Що таке підприємницька діяльність?
 • Поясніть значення терміну «реклама».
 • Назвіть засоби розповсюдження рекламної продукції.

1.2. Повідомте учням мету уроку. Підготуйте їх до віртуальної подорожі, метою якої буде огляд світової культурної спадщини (у роботі можна використати фрагменти відеофільмів, репродукцій картин, фотографії). Скажіть, що подорож будуть супроводжувати учні-«екскурсоводи». Повідомте, що результатом практичної роботи буде виготовлення рекламних буклетів та візитівок.

2. Основна частина

2.1. Запитайте в учнів, чого вони очікують від уроку.
(Учні на кольорових наліпках пишуть свої очікування і прикріплюють їх на дошці навколо макету книги.)

2.2. Зверніть увагу на епіграф уроку. Запитайте, чому «книга мистецтв» заслуговує повної довіри; де зберігаються пам’ятки літератури, науки, мистецтва тощо? Повідомте про те, що надбання культури заслуговують не тільки на бережне ставлення до них, а й вимагають особливо дбайливого збереження.

2.3. Запропонуйте учням протягом 20 хвилин зробити «Віртуальну подорож» до провідних музеїв світу. Гра дає навички приємного спілкування, представлення доказів і аргументування власної позиції (Додаток 1). Учні заздалегідь об’єднуються у чотири групи за назвою країн (Іспанія, Італія, Німеччина і Франція). Кожна команда завчасно обирає своїх екскурсоводів (4 учнів): екскурсовод-менеджер рекламує подорож до країни, у якій розташований обраний провідний музей; екскурсовод-історик розповідає про історичну цінність об’єкту; екскурсовод-мистецтвознавець розкриває його культурну цінність; екскурсовод-критик дає оцінку музею на сучасному етапі. Упродовж тижня групи готують довідки про свої країни: Іспанію, Італію, Німеччину і Францію. Кожна група «відвідає» та представить одну з запропонованих держав у супроводі електронної презентації «Провідні музеї світу», підготовленої заздалегідь.
Запропонуйте позначити презентовану країну на карті світу оригінальною позначкою (кольоровою наліпкою). Карти, де розміщено представлений музей, розмістіть на дошці та рекламуйте країну для туристичного відвідування.

2.4. Після перегляду презентації й інформування про найвідоміші музеї світу пригадайте, якими країнами подорожували, до яких музеїв запросили та з творчістю яких художників ознайомилися. Учні називають експонати музеїв, які були представлені, розповідають про твір художника, який запам’ятався, і вказують, чим саме.

2.5. Після ознайомлення з провідними музеями перейдіть до практичної роботи.
Запропонуйте учням уявити себе співробітниками туристичної агенції «Навколо світу». Агенція буде мати наплив капіталу тоді, коли більшість людей знає про неї та про види послуг, які вона надає. Створіть рекламні буклети та візитівки туристичної агенції «Навколо світу», написавши художнім шрифтом назву агенції, перелік послуг, адресу, номер телефону, розробивши емблему та ін. Наголосіть, що тепер учні зможуть застосувати здобуті знання на практиці. Після закінчення члени груп демонструють роботи своїх агенцій. На демократичних засадах роботу малих груп оцінюють за п’ятибальною системою самі учні, результати вписують у таблицю (Додаток 3).

2.6. Розкажіть учням притчу «Дві крапельки олії» (Додаток 4). Запитайте, як слухачі зрозуміли слова мудреця. Підведіть до висновку про те, що необхідно цікавитися світовими шедеврами і не забувати про культурну спадщину рідного краю.

3. Підсумкова частина

3.1. Попросіть учнів закінчити речення: Культурна спадщина - це...
Формами збереження культурної спадщини є...

3.2. Нагадайте учням, що на початку уроку вони записали свої очікування і розмістили навколо макету книги. Попросіть тих, чиї очікування справдилися, перемістити наліпки в центр книги. Дайте можливість обговорити рішення.

3.3. Оголосіть домашнє завдання: відвідати історичний музей, розглянути репродукції місцевих творців, переглянути найдавніші книги, поцікавитися пов’язаними з ними історичними подіями.

3.4. Подякуйте учням за урок, називаючи конкретно їхні якості: за активність, креативність, підприємницьку діяльність тощо. Привітайте один одного оплесками!

 

Додаток 1

Віртуальна подорож країнами світу до визначних музеїв

Для гри треба підготувати: мультимедійну дошку, проектор. За тиждень до уроку слід створити 4 групи команд і дати їм завдання: в електронній презентації «Провідні музеї світу» показати відповідно музеї 4 країн (Іспанії, Італії, Франції, Німеччини). Зробити це варто з погляду: туристичного менеджменту, історії, мистецтвознавства і критики. Не забудьте принести карту світу ( 4 шт.), аркуші А4, ручки для нотаток, кольорові наліпки.

Гра розвиває підприємницькі здібності. Учні можуть об’єднатися в чотири групи відповідно до власних інтересів до конкретної країни (Іспанія, Італія, Німеччина чи Франція). Кожна команда обирає своїх екскурсоводів (4 учні):

 • «екскурсовод-менеджер» - рекламує подорож до країни, у якій розташований обраний провідний музей;
 • «екскурсовод-історик» - розповідає про історичну цінність об’єкту;
 • «екскурсовод-мистецтвознавець» - розкриває його культурну цінність;
 • «екскурсовод-критик» - дає оцінку музею, показує актуальність теми.

Вони працюють за поданою нижче схемою (Додаток 2). Кожна група «відвідає» та представить одну з запропонованих держав у супроводі електронної презентації «Провідні музеї світу».

Запропонуйте позначити презентовану країну на карті світу оригінальною позначкою (кольоровою наліпкою). Карти, де розміщено представлений музей, розмістіть на дошці та рекламуйте країну для туристичного відвідування.

 

Додаток 2

Інформаційні картки

Група 1. Іспанія

Екскурсовод-менеджер

Чим відома країна?

Чому варто її відвідати?

Якими музеями вона славиться?

Які твори мистецтва зберігаються в цих музеях?

Екскурсовод-історик

Ознайомте з історією найвідомішого музею.

Подайте інформацію про найвідоміші шедеври, що зберігаються в цьому музеї. Коротко повідомте про найвідоміших митців.

Екскурсовод-мистецтвознавець

Які мистецькі стилі найповніше представлені в музеї?

Чим вони особливі в цій країні?

Екскурсовод-критик

Повинен оцінити почуту інформацію з погляду її актуальності та значення для України, міста, учнів.

Група 2. Італія

Екскурсовод-менеджер

Чим відома країна?

Чому варто її відвідати?

Якими музеями вона славиться?

Які твори мистецтва зберігаються в цих музеях?

Екскурсовод-історик

Ознайомте з історією найвідомішого музею.

Подайте інформацію про найвідоміші шедеври, що зберігаються в цьому музеї.

Коротко повідомте про найвідоміших митців.

Екскурсовод-мистецтвознавець

Які мистецькі стилі найповніше представлені в музеї?

Чим вони особливі в цій країні?

Екскурсовод-критик

Повинен оцінити почуту інформацію з погляду її актуальності й значення для України, міста, учнів.

Екскурсовод-критик

1. Повинен оцінити почуту інформацію з погляду її актуальності і значення для України, міста, учнів.

Група 3. Німеччина

Екскурсовод-менеджер

Чим відома країна?

Чому варто її відвідати?

Якими музеями вона славиться?

Які твори мистецтва зберігаються в цих музеях?

Екскурсовод-історик

Ознайомте з історією найвідомішого музею.

Подайте інформацію про найвідоміші шедеври, що зберігаються в цьому музеї.

Коротко повідомте про найвідоміших митців.

Екскурсовод-мистецтвознавець

Які мистецькі стилі найповніше представлені в музеї?

Чим вони особливі в цій країні?

Екскурсовод-критик

Повинен оцінити почуту інформацію з погляду її актуальності й значення для України, міста, учнів.

Група 4. Франція

Екскурсовод-менеджер

Чим відома країна?

Чому варто її відвідати?

Якими музеями вона славиться?

Які твори мистецтва зберігаються в цих музеях?

Екскурсовод-історик

Висвітліть історію найвідомішого музею. Подайте інформацію про найвідоміші шедеври, що зберігаються в цьому музеї.

Коротко повідомте про найвідоміших митців.

Екскурсовод-мистецтвознавець

Які мистецькі стилі найповніше представлені в музеї?

Чим вони особливі в цій країні?

Екскурсовод-критик

Повинен оцінити почуту інформацію з погляду її актуальності та значення для України, міста, учнів.

 

Додаток 3

Оцінювання роботи малих груп

Ця форма дає можливість учням самим оцінити роботу малої групи. Можна ставити оцінки за п’ятибальною системою у відповідній графі, відзначаючи, як працювала група в цілому.

 

Додаток 4

Притча «Дві крапельки олії»

Один купець відправив свого сина до найбільшого мудреця світу, щоб довідатися від нього Секрет Щастя. Сорок днів блукав хлопчина пустелею і нарешті вийшов до прекрасного замку, що височів на вершечку гори. Там жив Мудрець.

Він думав, що побачить там святого старця, але натомість, увійшовши до замку, наш герой мов потрапив у вируючий вулик: метушилися купці, по кутках велися розмови, грав невеликий оркестр, а стіл був заставлений розкішними наїдками. Мудрець постійно з кимось говорив, і минуло зо дві години, поки прийшла черга хлопця.

Мудрець уважно вислухав, за чим той прибув, але сказав, що зараз немає часу тлумачити йому Секрет Щастя. Хай він піде оглянути палац і вернеться через дві години.

- Зроби лише послугу, - попросив Мудрець, простягаючи хлопцеві ложечку з двома крапельками олії. - Носи це із собою - і гляди, не розлий. Хлопчина подався навмання численними залами палацу, не зводячи з ложечки очей, а через дві години прийшов назад.

- Ну що, - запитав Мудрець, - ти бачив перські гобелени в моїй їдальні? А сад, який десять років вирощував мій садівник? А розкішні пергаменти в моїй бібліотеці?

Розгублений юнак зізнався, що не бачив, - він дбав тільки про те, щоб не розілляти олію, довірену йому Мудрецем.

- Ще раз піди й оглянь дива мого світу, - звелів Мудрець. - Не можна вірити людині, не знаючи дому, в якому вона живе.

Втішений юнак схопив ложечку й знову подався блукати палацом, не пропускаючи цього разу жодного мистецького твору. Він побачив сад, навколишні гори, красу квітів і те, з яким смаком усе підібране в замку, а повернувшись, детально про все розповів.

- А де та олія, яку я тобі довірив? - запитав Мудрець. Глянувши на ложечку, юнак побачив, що олії там не лишилося.

- Ну що ж, дам я тобі одну пораду, - прорік наймудріший з мудреців. - Секрет Щастя полягає в тому, щоб побачити всі дива світу, не забувши про дві крапельки олії.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »