Узагальнення та повторення розділу «Господарство України». Бізнес-форум «Україна та її перспективи в ЄС»

Людмила Левківська, учитель географії та економіки
Кирданівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Овруцького району Житомирської області

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • узагальнити знання учнів з теми «Господарство України»;
 • розвивати вміння і навички систематизації здобутих знань;
 • розвивати творчий підхід до втілення власних ідей, ініціативність, підприємницькі здібності.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • суть понять «форум», «галузь господарства», «міжгалузевий комплекс», «інвестиції»;

розуміє

 • значення галузі промисловості для ведення успішної підприємницької діяльності;

вміє

 • аналізувати основні галузі промисловості;
 • порівнювати рівень економічного розвитку України з іншими країнами;

може

 • аналізувати проблемну ситуацію;
 • прогнозувати перспективи розвитку галузей промисловості;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми розвитку промисловості;
 • брати на себе відповідальність;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку та захищати її.

Методи і техніки:

 • проект;
 • метод випереджувального завдання;
 • цифровий диктант;
 • «коло ідей»;
 • робота в групах;
 • дискусія;
 • самооцінювання, критерійне оцінювання.

Обладнання:

 • мультимедійний проектор;
 • матеріали до захисту проектів (тексти виступів, презентації на електронних або паперових носіях, виставки продукції, буклети);
 • настінні карти «Політична карта світу», «Країни Європи», «Господарство України»;
 • картки самооцінювання (за рейтинговою системою);
 • умовні грошові знаки, коробки для збору «інвестицій».

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Грошові знаки.

Додаток 2. Цифровий диктант «Господарство України».

Додаток 3. Картка для самооцінювання.

Додаток 4. Матеріали виступів експертів.

Додаток 5. Випереджувальне завдання для учнів.

Урок передбачає досить серйозну попередню підготовку. На початку вивчення теми клас об’єднується в малі групи (кількість груп - 12, кожна з них має від одного до трьох учасників залежно від рівня навчальних досягнень учнів), кожна група одержує випереджувальне завдання, над яким вона буде працювати впродовж вивчення теми (Додаток 5).

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся з учнями, поцікавтеся їхнім настроєм, побажайте плідної праці та позитивних емоцій під час уроку.

1.2. Наголосіть, що сьогоднішнім уроком закінчується вивчення найбільшого розділу курсу 9 класу «Господарство України». Повідомте, що урок буде проходити у вигляді гри «Бізнес-форум “Україна та її перспективи в ЄС”».

Повідомте про завдання уроку, а саме:

 • повторення та закріплення матеріалу до розділу;
 • узагальнення знань шляхом захисту проектів;
 • підрахунок рейтингових балів за тему.

Повідомте учням, що вони будуть представниками інвестиційних компаній країн Європи, які мають зацікавитися виступами представників підприємств України і вкласти певну суму для розвитку цих підприємств для подальшого отримання прибутку. Роздайте грошові знаки, щоб їх можна було вкласти у підприємства, що свідчитиме про кількість балів, які отримали опоненти (Додаток 1). Наголосіть, що вкладати кошти учні мають право лише в одне підприємство, а максимальна кількість вкладених коштів - 5 одиниць, що за рейтинговою оцінкою дорівнює підготовці реферату.

1.3. Запропонуйте учням зареєструватися для участі у форумі й отримати стартові бали, виконавши завдання цифрового диктанту. Поясніть, що під час його написання учні мають пригадати основні терміни та поняття з теми «Господарство України». Поділіть учнів класу на два варіанти, ознайомте з правилами написання цифрового диктанту.

1.4. Продиктуйте перелік контрольних запитань для цифрового диктанту (Додаток 2), для кращого ефекту ці терміни зображені на дошці, учні лише вибирають правильну відповідь. Проведіть перевірку результатів. Наголосіть, що учні мають самі оцінити свої досягнення і виставити отримані бали в рейтингову картку (Додаток 3) Привітайте учнів з успішною реєстрацією на форумі.

2. Основна частина

2.1. Оголосіть про початок форуму, наголосіть, що головними його завданнями є презентація підприємств кожної з експортних галузей економіки України. Нагадайте учням, що вони мають уважно слухати виступи експертів та представників підприємств, аналізувати прослухане з погляду доцільності експорту продукції цієї галузі й вкладання інвестицій у їх подальший розвиток, оцінити зміст виступів «грошима», які мають покласти до відповідних коробок з назвами кожної групи.

Наголосіть, що кожен «інвестор» має право лише один раз вкласти «гроші», тому слід не поспішати одразу їх вкладати, а дочекатися закінчення виступів груп і лише тоді оцінити їх.

2.2. Запросіть до виступів представників груп: експертів та представників промислових підприємств.

Порядок виступів:

1. Виступи експертів (Додаток 4):

 • з міжнародних відносин - «Форми міжнародних зв’язків»;
 • торгових - «Зовнішньоторговельна діяльність України».

2. Виступи представників промислових підприємств:

 • кольорова металургія - Миколаївський глиноземний завод; -- машинобудування - завод «Авіант» (м. Київ);
 • хімічна промисловість - ЗАТ «Азот» (м. Сєвєродонецьк);
 • целюлозно-паперова - Малинська паперова фабрика (м. Малин);
 • харчова промисловість - ЗАТ «Житомирські ласощі» (м. Житомир);
 • соціальна інфраструктура - «Укртелеком»;
 • АПК - підприємство «Наша Ряба».

3. Виступи експертів (Додаток 4):

 • з участі України в міжнародних організаціях;
 • з екології.

2.3. Проведіть прийом «Коло ідей». Запропонуйте учням переглянути відповідну інформацію «Інтеграція України в європейське суспільство» (Додаток 6).

Запропонуйте учням висловити свої думки щодо перспектив різних галузей економіки України на європейському ринку. Якщо виникають труднощі з формулюванням думок, поставте запитання:

 • Які товари і послуги, що їх виробляє Україна, на вашу думку, будуть користуватися найбільшим попитом на європейському ринку? Чому?

Спонукайте учнів чітко аргументувати свою думку, стимулюйте можливу дискусію між учнями. Якщо почнеться дискусія, не втручайтеся, дайте учням вільно висловити свої погляди. Втручання вчителя можливе лише тоді, коли хтось із учнів дозволяє собі емоційно сперечатися або провокує конфлікт. Оцініть участь учнів у дискусії від 1 до 3 балів (персонально кожному запропонуйте додати бали в картку оцінювання).

3. Підсумкова частина

3.1. Запропонуйте учням підрахувати набрані за виступи «гроші», потім бали за урок і підбити загальну кількість балів за всю тему. Оголосіть, що учні, яким вдалося набрати понад 120 балів, звільняються від підсумкового тестування і будуть виступати консультантами решти учнів при підготовці до нього.

3.2. Проведіть підсумок уроку, запитайте в учнів:

 • що було найважчим на уроці?
 • чиї виступи запам’яталися найкраще?
 • які моменти уроку були найприємнішими?

Запитайте, чи покращився настрій у тих, хто мав не надто добрий на початку уроку.

3.3. Оголосіть домашнє завдання: повторити розділ «Господарство України», виконати тренувальні тести з підручника. Наголосіть, що контрольна робота буде проходити у вигляді тестування.

 

Додаток 1

Зразок грошових знаків


 

Додаток 2

Цифровий диктант. «Господарство України»

Цифровий диктант дає змогу швидко перевірити знання учнів із теми через просте відтворення основних визначень термінів і понять. Це створює базу для вільного використання цих термінів під час подальшої роботи на уроці. Клас розділяємо на два варіанти, кожен учень має, прослухавши визначення, обрати відповідний термін і поставити цифру, під якою він стоїть у таблиці з відповідями. По закінченні роботи визначення ще раз озвучують і оголошують правильні відповіді. Учні самі мають оцінити свої знання, підрахувавши кількість балів. Кожну правильну відповідь оцінюємо по 0,5 бала, максимальна оцінка - 6 балів.

Перелік контрольних запитань:

1. Сукупність підприємств (установ), що відрізняються виробленою продукцією, умовами праці, професійним складом кадрів. (Виробниче об’єднання)

2. Кількість затрат на виробництво та реалізацію одиниці продукції. (Собівартість) 3. Виготовлення продукції на кількох підприємствах як форма організації виробництва. (Кооперування)

4. Сукупність взаємопов’язаних міжгалузевих комплексів та галузей виробництва. (Економіка)

5. Поєднання на одному підприємстві кількох виробництв. (Комбінування)

6. Група підприємств з однаковою продукцією, що мають тісні виробничі зв’язки між собою. (Галузь)

7. Чистий продукт держави або новостворена вартість за один рік. (Національний дохід)

8. Виробництво обмеженого асортименту продукції чи окремих деталей на одному підприємстві. (Спеціалізація)

9. Сукупна вартість товарів і послуг, вироблених країною (у тому числі за кордоном) протягом року. (ВНП)

10. Група взаємопов’язаних галузей. (Міжгалузевий комплекс)

11. Первинна ланка поділу праці у суспільстві, що виробляє певну продукцію (або реалізує послуги), економічно самостійна та технічно завершена. (Підприємство)

12. Зосередження виробництва на великих підприємствах. (Концентрація)

Відповіді:

І варіант: 3, 9, 6, 0, 5, 2, 11, 8, 10, 1, 4, 7.

ІІ варіант: 8, 2, 5, 11, 6, 9, 0, 3, 1, 10, 7, 4.

 

Додаток 3

Картка самооцінювання

Картка самооцінювання (заповнюємо протягом вивчення теми - 30 год.).

Рейтингова картка учня _____ класу

ПІБ_____________________________________________________________

з теми _____________________________________________________


Додаткові 5 балів можна отримати за підготовку реферату або проекту і його захист біля дошки на уроці (протягом 2-3 хвилин).

Критерії нарахування балів за практичну роботу та письмову відповідь:

 • оцінка 1-3, нараховується 1 бал;
 • оцінка 4-6, нараховується 2 бали;
 • оцінка 7-9, нараховується 3 бали;
 • оцінка 10-12, нараховується 4 бали.

На початку вивчення теми учень одержує 10 пільгових балів. До кінця вивчення теми:

 • 11 балів - оцінка за тему 1;
 • 20 балів - оцінка за тему 2;
 • 30 балів - оцінка за тему 3;
 • 40 балів - оцінка за тему 4;
 • 50 балів - оцінка за тему 5;
 • 60 балів - оцінка за тему 6;
 • 70 балів - оцінка за тему 7;
 • 80 балів - оцінка за тему 8;
 • 90 балів - оцінка за тему 9;
 • 100 балів - оцінка за тему 10;
 • 110 балів - оцінка за тему 11;
 • 120 балів - оцінка за тему 12.

 

Додаток 4

Матеріали виступів експертів

Експерт з міжнародних відносин

З розвитком економіки, зростанням економічного потенціалу держави зростає і значення міжнародних зв’язків. У сучасному світі прогрес кожної держави залежить від того, наскільки повно вона може скористатися духовними і матеріальними здобутками всього людства. Потреби і вимоги до якості та різноманітності сировини, рівня підготовки трудових ресурсів, технічної оснащеності та рівня менеджменту зросли настільки, що навіть найбагатші на природні ресурси країни (наприклад, США або Росія), не можуть орієнтуватися на повну самозабезпеченість - так само, як і країни з потужним економічним потенціалом і великими фінансовими можливостями не можуть ефективно розвивати всі галузі матеріального виробництва та сфери послуг. Тому кожна країна має потребу в міжнародному співробітництві.

Міжнародні економічні відносини - це багаторівневий комплекс економічних відносин між окремими країнами, їх регіональними об’єднаннями, окремими підприємствами в системі світового господарства. Це торговельні, виробничі, валютно-фінансові, кредитні, науково-технічні та культурні зв’язки. Зміцнення економічних зв’язків між країнами сприяє інтернаціоналізації світового господарства.

Міжнародна спеціалізація і кооперування виробництва полягає в об’єднанні заводів та підприємств в одне ціле для виготовлення різноманітної техніки або окремих її деталей. Проведення виставок, виставок-ярмарків, торгів, аукціонів полягає у зацікавленості країни придбати якусь певну розробку, технологію тощо.

Фінансово-кредитні зв’язки полягають у надаванні позик між країнами на певні терміни і за певних умов.

Спільне будівництво підприємств полягає в будівництві їх на території однієї країни іншою.

Експорт й імпорт полягає у ввезенні або вивезенні певних речей з однієї країни в іншу. Науково-технічне співробітництво полягає у співпраці країн для створення чогось нового та для наукових відкриттів і винаходів. Туризм - вид активного відпочинку у формі мандрівництва або виїздів поза місце постійного перебування, поєднаних із розвагами, пізнанням природного середовища рідного краю чи інших країн. Туризм в Україні є важливою економічною галуззю, щорік Україну відвідують понад 17 мільйонів туристів.

Експерт із зовнішньоторговельних відносин України

Україна є членом СОТ, її торговими партнерами є 217 країн світу. Торговельний баланс України протягом останніх років має тенденцію до збільшення сум вартості наданих товарів і послуг. Проте залишається стабільним показник від’ємного сальдо між експортом й імпортом товарів, а сальдо надання Україною послуг має тенденцію до збільшення і вже понад 5 років є додатним. Головними торговельними партерами нашої країни є держави ЄС (Німеччина, Італія, Польща), а також США, Китай, Росія та країни СНД (Білорусь, Казахстан). Основні види товарів, що їх експортує Україна, - це: чорні метали та вироби з них, мінеральні продукти (енергетичні матеріали, нафта та продукти її переробки), механічне й електричне обладнання, продукція рослинного походження, хімічної промисловості, транспортні засоби та шляхове обладнання, готові харчові продукти. Структура імпорту має такий вигляд: мінеральні продукти (енергетичні матеріали, нафта і продукти її перегонки), механічне й електричне обладнання, транспортні засоби та шляхове обладнання, полімерні матеріали, пластмаси та каучук, продукція хімічної промисловості, чорні метали та вироби з них, готові харчові продукти.

Головними країнами-інвесторами, на які припадає понад 78% загального обсягу інвестицій з ЄС, є Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Австрія та Великобританія. Серед галузей переробної промисловості значні обсяги інвестицій внесено у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; у металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів. Також інвестиційно привабливими в Україні є підприємства фінансової діяльності, організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду та надання послуг підприємцям і підприємства торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів.

Експерт з участі України в міжнародних організаціях

Ще з моменту проголошення незалежності наша держава неухильно демонструє своє бажання утвердитися на світовій арені як повноправний учасник міжнародних відносин. Європейський поступ України, її входження до складу провідних європейських організацій були і залишаються головними напрямами зовнішньої політики нашої держави. Така позиція України зумовлена як відданістю загальнолюдським цінностям, так і прагненням побудувати демократичну, правову державу, яка зможе зайняти гідне місце в європейській сім’ї народів. Україна вже зробила конкретні кроки в напрямку зближення з Європою. На сьогоднішній день Україна є членом таких регіональних європейських організацій, як ОБСЄ та Рада Європи, ще у 1997 році Україна приєдналася до Європейської Конвенції з захисту прав людини й основних свобод 1950 р. Стратегічною метою України є членство у Європейському Союзі.

16 червня 1994 року Україна уклала угоду про партнерство і співробітництво є Європейським Союзом, у якій мова йде про механізм взаємодії між нашою державою і ЄС. Серед основних цілей Угоди слід назвати такі: розвиток тісних політичних стосунків між Україною і ЄС на основі постійного діалогу з політичних питань; сприяння торгівлі та інвестиціям, а також гармонійним економічним стосункам; забезпечення правових, політичних та інших умов для взаємовигідного економічного, соціального, фінансового, науково-технічного та культурного співробітництва; підтримка України в її зусиллях стосовно зміцнення демократії та остаточного переходу до ринкової економіки.

Експерт з екології

Сміття, яке ми щодня викидаємо, здавалось, не може давати ніякої користі. Виявляється, навіть з непотребу після вторинної переробки можна створювати корисні речі для людини. І якщо для України це твердження фантастичне, то у Європі така практика - норма. Доки у нас думають, як вирішувати проблеми сміттєзвалищ, у Європі вже давно функціонують сміттєпереробні заводи. Один з таких уже працює у Києві, але він лише спалює сміття, а не переробляє його на корисні речі. На думку екологів, функціонування сміттєспалювальних заводів завдає більше шкоди, ніж дає користі. Ці заводи викидають у повітря багато шкідливих для людини речовин. Захоронення сміття на полігонах - теж не вирішення проблеми: величезні площі природних земель безповоротно втрачаються, до того ж серйозно забруднюється навколишнє середовище біля полігону. Тому переробка сміття залишається найпрогресивнішим методом вирішення проблеми відходів у більшості країн Європи. На жаль, в Україні цей метод приживається дуже повільно. А між тим переробка сміття, на думку фінансистів, - дуже прибутковий бізнес. Тому слід задуматись, як і природі допомогти, і грошей на цьому заробити.

 

Додаток 5

Випереджувальне завдання

1. За тиждень до уроку учні отримують завдання за темами проектів:

 • Підприємство «Запоріжсталь» (м. Запоріжжя)
 • Миколаївський глиноземний завод (м. Миколаїв)
 • Завод «Авіант» (м. Київ)
 • Сєверодонецьке об’єднання «Азот» (м. Сєвєродонецьк)
 • Малинська паперова фабрика (м. Малин)
 • ЗАТ «Житомирські ласощі» (м. Житомир)
 • «Укртелеком»
 • Підприємство «Наша Ряба»

2. Завдання для груп - створити презентацію до кожної теми, використовуючи електронні та друковані ресурси.

3. Учитель консультує проектні команди.

4. Форма презентації результатів проекту різна:

 • реферати;
 • презентації у PowerPoint;
 • виставка продукції;
 • оформлення маршрутів по карті за допомогою власних умовних знаків.

 

Додаток 6

Інтеграція України в європейське суспільство

Умови:

 • Україна - європейська держава, яка має вигідне економіко-географічне та геополітичне положення.
 • Україна має вигідне транспортне положення, через її територію проходять важливі магістралі, нафто- та газопроводи, територія омивається водами Чорного й Азовського морів.
 • Україна має значні земельні ресурси; 2/3 її ріллі становлять чорноземи.
 • В Україні є сприятливі умови для розвитку міжнародного туризму, рекреаційного господарства.
 • В Україні створено потужний науковотехнічний потенціал; за рівнем освіти Україна посідає одне з провідних місць у світі.
 • В економіці України вирішено багато проблем, пов’язаних з перехідним періодом до ринкових відносин: проведена грошова реформа, створені дієві структури ринкової економіки.
 • Сучасний уряд України створює сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій, розвитку підприємництва, підвищення життєвого рівня населення.

Проблеми, що потребують вирішення на шляху України до євроінтеграції:

 • Затвердження ринкових реформ, побудова інформаційної економіки, економіки знань та інформаційного суспільства; удосконалення систем оподаткування.
 • Створення привабливого інвестиційного середовища для вітчизняних та іноземних інвесторів.
 • Реформування законодавчої бази, удосконалення господарського законодавства.
 • Створення та реалізація програм для розвитку малого та середнього бізнесу.
 • Адміністративна реформа.
 • Підвищення життєвого рівня та добробуту населення; виховання молоді на засадах нового європейського бачення світу.

Загальні вимоги до членства в ЄС:

 • Європейське розташування держави.
 • Сформованість та дотримання демократичних принципів.
 • Наявність ефективної ринкової економіки, яка буде конкурентоспроможною на внутрішньому ринку ЄС.
 • Здатність виконувати в повному обсязі нормативно-правові рекомендації ЄС стосовно прав людини.
 • Готовність країни виконувати обов’язки, що їх мають члени ЄС.
 • Здатність ЄС прийняти нових членів до свого складу.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »