Хімічні властивості кислот

Марина Глазунова, учитель хімії
Одеської приватної ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцею «Чорноморський»

Цільова група:

 • учні 8 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • формувати систему знань про фізичні та хімічні властивості кислот, аналізувати залежність між складом і властивостями кислот;
 • розвивати вміння й навички складати хімічні формули кислот, рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот, та досліджувати їх під час експерименту;
 • формувати ключову компетентність ініціативності та підприємливості; розвивати особисту і групову відповідальність за прийняття рішення.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • назви кислот за сучасною науковою українською номенклатурою;
 • індикатори (лакмус, метиловий оранжевий, фенолфталеїн, універсальний індикатор);

розуміє

 • фізичні та хімічні властивості кислот;
 • залежність між складом і властивостями кислот;
 • значення кислот та їх використання у побуті;

вміє

 • прогнозувати перебіг хімічних реакцій кислот з металами, основними оксидами, основами та солями;
 • складати хімічні формули кислот, рівняння реакцій, які характеризують хімічні властивості кислот;
 • дотримуватися запобіжних заходів під час лабораторної роботи з кислотами;

може

 • бути відповідальним у прийнятті рішення;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • працювати у групі, команді;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;
 • планувати експеримент, проводити його, описувати спостереження, робити висновки, виявляти ініціативність та підприємливість.

Методи і техніки:

 • робота в групах;
 • робота в парах;
 • інтерактивна вправа «Дослідницька лабораторія»;
 • метод «Ажурна пилка»;
 • метод взаємоперевірки завдань.

Обладнання:

 • штатив із пробірками;
 • розчин хлоридної та сульфатної кислот; індикатори: лакмус, метилоранж, фенолфталеїн, універсальний;
 • зразки металів: магнію, цинку, міді;
 • кальцій оксид, купрум оксид;
 • розчин натрій гідроксиду, кальцій гідроксиду;
 • розчин арґентум нітрату та барій хлориду; вода;
 • рисунки-інструкції до вправи «Як поводитися з кислотами».

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Матеріал до вправи «Складіть визначення».

Додаток 2. Таблиця «Сліпий капітан».

Додаток 3. Матеріали для вправи «Дослідницька лабораторія».

Додаток 4. Матеріали для гри «Ажурна пилка».

Додаток 5. Схема «Хімічні властивості кислот».

Додаток 6. Матеріал для оцінювання діяльності учнів.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся з учнями. Повідомте девіз уроку:
Нас, кислот, запам’ятай:
«Н» спочатку, так і знай!
Як впізнаєш, що це ми,
Руки й одяг бережи!

1.2. Зверніть увагу учнів на тему уроку та разом визначте цілі уроку.

1.3. Запропонуйте вправу «Як поводитися з кислотами».
Мета: повторити правила техніки безпеки під час роботи з кислотами, навчити учнів правильно розуміти графічні вирази.
Продемонструйте учням рисункиінструкції, що відповідають правилам поводження з кислотами. Учні мають написати в зошитах правила техніки безпеки під час роботи з кислотами, що демонструють ці рисунки.
Правила:
1. Будь уважний! Не допускай потрапляння кислоти на шкіру!
2. Не тримай пробірки близько до обличчя, якщо потрібно понюхати речовину.
3. Недопустимо додавати воду в кислоту.
Проведіть взаємоперевірку в парах.

1.4. Запропонуйте вправу «Складіть визначення».
Мета: розвивати творчу уяву учня та мотивувати його до діяльності.
Об’єднайте клас у групи. Кожна група обирає капітана. Капітан отримує конверт, у якому міститься набір смужок зі словами. Кожний член команди по черзі витягує смужку зі словом.
Завдання для команд: якомога швидше скласти зі смужок та перенести в зошит визначення кислот (Додаток 1).

1.5. Запропонуйте вправу «Сліпий капітан».
Мета: розвивати почуття відповідальності.
Розподіліть дошку на стільки частин, скільки в класі команд. Капітани команд виходять до дошки. Вчитель пропонує записати на дошці формули, капітани викликають членів команди, ті заповнюють свою частину дошки. Потім капітанам зав’язують очі, й вони за допомогою підказок команд стирають з дошки окремі формули (Додаток 2).

2. Основна частина

2.1. Запропонуйте учням запитання. Наголосіть, що відповіді на ці запитання можна одержати протягом уроку, запланувавши та провівши експеримент:
- Як визначити, що всі кислоти - кислі, якщо в лабораторії не можна спробувати на смак жодної речовини?
- Які кислоти реагують з металами?
- Чи з усіма металами однаково реагують розчини кислот?
- Як та за реакціями якого типу відбувається взаємодія між кислотами й основними оксидами?
- Як можна довести, що кислоти реагують з основами?
- За яких умов відбувається реакція між кислотами й солями?

2.2. Організуйте і проведіть інтерактивну вправу «Дослідницька лабораторія».
Об’єднайте клас у п’ять груп. Кожній групі запропонуйте дослідити реакції кислот із:
I групі - індикаторами,
II групі - металами,
III групі - основними оксидами,
IV групі - лугами,
V групі - солями.

2.3. Зазначте, що для роботи в групі необхідно:
а) прочитати відповідний абзац параграфа;
б) провести відповідні експерименти;
в) заповнити таблицю в зошиті (Додаток 3);
г) перелічити об’єкти побуту, які можуть містити розчини кислот та назвати сфери їхнього використання.

2.4. Запропонуйте учням повідомити членам сусідніх команд здобуту інформацію, організуйте та проведіть гру «Ажурна пилка».
Перші члени груп I, II, III, IV, V утворюють команду А. Другі члени груп утворюють команду Б. Таким чином формуються команди А, Б, В, Г і Д.
Кожен із членів групи, який виконував завдання вправи «Дослідницька лабораторія», по черзі розповідає іншим, що він дізнався про хімічні властивості кислот. Учні заповнюють таблицю (Додаток 4).

3. Підсумкова частина

3.1. Запишіть на дошці умовні схеми «Хімічні властивості кислот» (Додаток 5). Капітани команд обирають учнів, які виходять до дошки й заповнюють пропуски в реченнях. Інші члени команди їм допомагають.

3.2. Спонукайте до одержання зворотної інформації (за бажанням учнів).
Запропонуйте учням уявити, що до них підходить журналіст і пропонує продовжити речення:
- Сьогодні на уроці для мене найважливішим відкриттям було…

3.3. Організуйте оцінювання (Додаток 6).

 

Додаток 1

Роздатковий матеріал до вправи «Складіть визначення»

 

Додаток 2

Таблиця до вправи «Сліпий капітан»

Завдання до вправи «Сліпий капітан»

 • Зітріть із дошки формулу триосновної кислоти.
 • Зітріть із дошки оксигени в нітратній кислоті.
 • Зітріть із дошки гідрогени сульфатної кислоти.
 • Зітріть із дошки кислотний залишок карбонатної кислоти.
 • Зітріть із дошки всі індекси у формулі сульфітної кислоти.

 

Додаток 3

Таблиця «Дослідницька лабораторія»
(для учнів на уроці роздаємо незаповнений бланк)

Наприкінці уроку таблиця буде мати такий вигляд:

1 група

2 група

3 група

4 група

5 група

 

Додаток 4

Таблиця «Ажурна пилка»

 

Додаток 5

Умовні схеми перетворень

1. «Кислота +… = … + ….»
2. «Кислота +… = … + ….»
3. «Кислота +… = … + ….»
4. «Кислота +… = … + ….»
5. «Кислота +… = … + ….»

 

Додаток 6

Матеріал для оцінювання діяльності учнів

Учитель заздалегідь підготував таблицю для опитування, де зазначив прізвища деяких учнів, про що вони не знають. Учитель спостерігає за активністю учнів та правильністю відповідей на поставлені запитання вчителя та однокласників. Наприкінці уроку вчитель підводить підсумки оцінювання й аргументує їх.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »