Формування в учнів ключової компетентності ініціативності та підприємливості у рамках шкільного курсу хімії

Лариса Кононенко, Лариса Холостенко

Хімія як природнича наука має вагомий вплив на формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини у природі. Шкільний курс хімії тісно пов’язаний з різними аспектами життя людини: з її здоров’ям, громадською позицією, творчою самореалізацією. Засобами предмету в сучасній школі відбувається формування екологічного мислення та поведінки учня, особистої відповідальності за збереження природи рідного краю, за майбутнє нашої планети.

Для формування ключової компетентності ініціативності та підприємливості на уроках хімії учителеві варто звертати увагу на розвиток умінь учнів критично оцінювати ситуацію, визначати роль інформаційно-комунікаційних технологій, обирати конструктивні форми взаємодії суб’єктів навчання. На компетентнісно-орієнтованому уроці опанування змісту відбувається через використання активних форм та методів навчання. Продуктивна діяльність учнів можлива за умови взаємонавчання, роботи у групах, під час дискусій, селективного опрацювання інформації тощо. Отже, учитель під час уроку хімії має створити атмосферу довіри, комфортні умови для співпраці учнів, розвитку в них лідерських якостей, почуття управлінської відповідальності за діяльність групи. Ще одним важливим завданням учителя є відбір необхідних джерел інформації, підготовка текстів для критичного читання та самостійної творчої діяльності учнів на уроці, оскільки від науковості та достовірності інформації, відповідного обсягу тексту, правильно сформульованих питань для його опрацювання та вироблення алгоритму дій залежить ступінь сформованості ключових компетентностей учнів.

Шляхи формування ініціативності та підприємливості на уроках хімії можуть бути різноманітними, а саме: робота над створенням групового проекту, дискусійні обговорення проблемного питання, ситуативне моделювання, проведення лабораторних досліджень. Тому доцільно було б організовувати урокиконференції, уроки-семінари, планувати урок або його етапи у формі гри, подорожі, казки. Важливим чинником у формуванні ініціативності та підприємливості є мотиваційне середовище уроку хімії. Саме через вхідну мотивацію у вступній частині необхідно зацікавити учнів, визначити зв’язок науки з життям, зануритися в особистий досвід дітей. В основній частині уроку важливо підтримувати та посилювати мотивацію до навчання через залучення учнів до активної діяльності, що забезпечить формування цінностей особистості учня. Мотивація перспективи у підсумковій частині уроку сприятиме усвідомленню неперервності процесу навчання. На нашу думку, формуванню та розвитку компетентностей учнів мають сприяти і домашні завдання міжпредметного типу. Це дасть змогу налаштувати учнів на творчу пошукову діяльність та встановити місце і роль хімії у природничонауковій картині світу.

Поєднання змісту, форм та методів навчання на уроках з підприємницьким тлом у шкільних курсах біологічної, неорганічної й органічної хімії дають змогу сформувати конкурентоспроможну особистість із власною думкою, здатну оцінювати ризики та обдумано ризикувати, налаштовану на успіх, самореалізацію та співпрацю.

Висловлюємо слова подяки вчителям біології та хімії Одещини, які у тісній співпраці розробили уроки хімії з підприємницьким тлом. Вдячні за ініціативність, креативність та наполегливість Марині Глазуновій, Ірині Гасановій, Тетяні Ковтун, Ганні Асманській, Тетяні Бредихіній, Ірині Іщенко, Людмилі Адаменко, Людмилі Пожидай, Євгенії Зеленченко, Людмилі Савко, Галині Даниловій та Галині Діденко.

Сподіваємося, що запропоновані конспекти уроків з хімії стануть у пригоді широкому колу педагогічного загалу України й насамперед тим педагогам, які своєю діяльністю формують передову українську молодь.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »