Виховання підприємливості на уроках історії

Юрій Митрофаненко

Формування та розвиток підприємницьких компетентностей під час вивчення історії України та всесвітньої історії доцільно здійснювати за двома напрямами, використовуючи потенціал програмового змісту та вдосконалюючи форму проведення занять.

У програмах з історії України, всесвітньої історії є теми, які стосуються економічного розвитку держав, пов’язані з засадами підприємництва, а постаті великих підприємцівмеценатів стали рушійною силою суспільних та економічних процесів. Під час розгляду цих тем учителеві варто привернути увагу до ролі підприємництва в суспільно-економічному житті націй. Під час розгляду цих тем доцільно формувати світогляд учнів про суспільну значущість меценатства, що особливо важливо сьогодні.

Застосування активних методів навчання, окреслення проблемних питань, розв’язання історичних задач, виконання учнівських проектів має спонукати учнів до того, що заняття підприємницькою діяльністю має на меті не лише власне збагачення, а й добробут усієї держави, вирішення важливих для кожного громадянина соціальних проблем.

Другий підхід до розвитку підприємницької компетентності полягає у підборі інтерактивних технологій навчання, які допоможуть сформувати в учнів підприємницькі здібності на уроках, теми яких безпосередньо не стосуються підприємницької діяльності. Мова йде про організацію навчального процесу за принципами суб’єктного навчання, із застосуванням таких методів, як робота в групах, «акваріум», «ажурна пилка», «мозковий штурм», «коло ідей» тощо.

Нові програми з історії України спеціальну увагу зосереджують на практичних заняттях. Під час таких уроків учитель має час та можливості застосовувати технології інтерактивного навчання, зокрема рольові ігри, «Критерійний покер», «Оксфордські дебати» тощо.

Реалізація проекту «Уроки з підприємницьким тлом» узгоджується з діяльнісним підходом до навчально-виховного процесу, бо передбачає прищеплення учням уміння вести конструктивний діалог з іншою людиною, суспільством, природою та світом. Активні методи навчання, які є передумовою розвитку підприємницької компетентності, сприяють розвиткові в учнів потреби до самопізнання, самореалізації та самовдосконалення на засадах загальнолюдських, національних та моральних цінностей.

Розвиток підприємницької компетентності в рамках історичних дисциплін можна здійснювати за допомогою історичних пошукових проектів, учнівських презентацій пам’яток рідного краю, розроблення привабливих туристичних маршрутів, історичних замальовок про видатних економістів або політиків, які пропонували оригінальні ідеї щодо організації економічного життя національних спільнот. Під час вивчення тем з економічної історії вчителю варто акцентувати увагу учнів, що від доби Нового часу саме підприємливість була рушійною силою багатьох історичних процесів: Великих географічних відкриттів, буржуазних революцій, боротьби за економічні права, наукових винаходів.

Такий підхід до організації навчально-виховного процесу під час вивчення історії дає змогу інтегрувати соціальну, економічну, політичну й духовну історію та висвітлює тісний зв’язок усіх сфер людського буття. Наприклад, під час вивчення теми «Духовне життя України в другій половині ХІХ ст.», аналізуючи процес створення українського професійного театру, вчителеві варто звернути увагу не лише на мистецький талант М. Кропивницького, а й на його організаторські здібності, які перетворили талановитих аматорів на успішних професіоналів.

Під час вивчення новітньої історії вчителеві варто акцентувати на думці американського політолога Френсіса Фукуями про те, що формула успіху будь-якого народу полягає в організації суспільства на трьох засадах: суверенітет - демократія - ринкова економіка. Вчитель має повідомити учнів, що центральною постаттю ринкової економіки є активна, підприємлива особистість, озброєна знаннями, які вміло застосовує на практиці для досягнення успіху.

Увага до підприємницького тла у вивченні історії допоможе учням виявляти сильні й слабкі сторони ринкової економіки. Учні, здобуваючи інформацію про моделі ринкової економіки різних держав, можуть порівнювати ефективність застосування ринкових економічних реформ, обговорювати проблему оптимальної економічної моделі ринкової економіки для України в умовах її залучення до світових інтеграційних процесів, будуть здатні оцінювати переваги ринкової економіки над командно-адміністративними системами.

Отже, програмовий потенціал, застосування відповідних методик допоможе вмотивованим і підготовленим учителям розвинути підприємницькі компетентності учнів на уроках історії.

Це продемонстрували вчителі історії, які розробляли й апробували уроки з підприємницьким тлом, запропоновані в цьому розділі у вигляді конспектів.

Висловлюємо вдячність усім ентузіастам, хто долучився до написання цієї книжки, а саме: Оксані Шишкевич, учителю НВО «Природничо-економіко-правовий ліцей - СШ І-ІІІ ст. № 8 м. Кіровограда; учителям Вінниччини - Світлані Слободиській, СЗШ І-ІІІ ст. села Дашківці Літинського району; Іванні Гончар, Літинська СЗШ І-ІІІ ступенів № 2; Інні Бабчук, ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 м. Вінниці.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »