Формування підприємницьких якостей на уроці польської мови

Лілія Бондарук

В умовах, коли Україна визначила свій шлях до Євросоюзу, вивчення польської мови в загальноосвітніх навчальних закладах України набуває дедалі більшої популярності та ваги. Процеси інтеграції, що розпочались у суспільстві, показують широкі перспективи для молодого покоління, водночас висуваючи високі вимоги. Уміння спілкуватися рідною, державною, іноземними мовами належать до ключових компетентностей особистості, тобто характеристик, якостей, що надають можливість ефективно діяти в різних сферах життєдіяльності.

З огляду на це, вчитель повинен мати не лише вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати адекватні рішення, навчатись упродовж життя. Саме тому учителі польської мови з великим зацікавленням долучилися до проекту «Уроки з підприємницьким тлом».

Основною метою вивчення польської мови у загальноосвітніх закладах є формування комунікативної компетентності, яка має кілька складових: лінгвістичну, соціолінгвістичну, соціокультурну, стратегічну та соціальну. Це також вміння та навички в організації мовлення; вміння логічно, послідовно та переконливо вибудовувати його, ставити завдання та досягати поставленої мети. Важливим є також виховання та розвиток багатої творчої, толерантної особистості учня, громадянина України.

Використовуючи на уроках польської мови методи, техніки, спрямовані на розвиток підприємництва та ініціативності, вчитель пропонує дієвий інструментарій, що надасть змогу випускникам сповна реалізувати власні життєві плани та прагнення.

Надзвичайно важливим завданням є вироблення позитивної мотивації до вивчення польської мови.

Реалізуючи через зміст уроку соціокультурну лінію (вивчення матеріальної та духовної культури польського народу, засвоєння знань про звичаї, традиції, літературу, державу та її адміністративний устрій, географічне становище), вчитель, використавши підприємницьке тло, зможе додатково вмотивувати та зацікавити учнів. Адже будь-яку тему можна розглянути в різних ракурсах. Акцент на підприємницькій складовій допоможе дитині ще зі шкільних років зайняти активну позицію в суспільстві, яка базується на свободі вибору особистості.

Під час підготовки до уроку важливо продумати доцільність і послідовність використання різних технік та форм роботи, спрямованих на розвиток умінь і навичок, необхідних для мовленнєвої діяльності: читання, розуміння, слухання, ведення діалогу, усних, письмових висловлювань тощо.

Проектна діяльність надає школярам можливість визначитись з метою та способом дії, вчить розподіляти обов’язки, керувати, брати участь в обговоренні проблеми, підсумовувати. Робота в групах, пошуково-дослідницька діяльність, інтерактивні, ігрові технології навчання допоможуть оволодіти способами взаємодії з оточенням, сформувати вміння збирати інформацію, аналізувати та робити висновки, успішно діяти в різних життєвих обставинах тощо.

Щира подяка всім вчителям, які активно працювали в проекті «Уроки з підприємницьким тлом»: Щербі Л. М. (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Забороль Луцького району), Станько-Присяжнюк А. О. (ЗОШ І-ІІІ ст. с. Гірка Полонка Луцького райну), Трубніковій О. В. (ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Луцьк), Бугаєвій В. В., Цапук Я. В. (Луцька гімназія №21 ім. Михайла Кравчука), Шайдевич І. А. (ЗОШ І-ІІІ ст. №10 м. Луцька), Яковенко Я. В. (НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей №22» м. Луцька).

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »