Dlaczego uczymy się języka polskiego?

Ludmyła Szczerba, nauczycielka języka polskiego
w Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia w Zaborolu, rejon łucki,
Anna Stańko-Prysiażniuk, nauczycielka języka polskiego
w Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia w Hirce Połonce, rejon łucki

Klasy licealne

Czas trwania: 45 min

Cel:

 • kształtowanie umiejętności i wyrabianie nawyków efektywnego praktycznego wykorzystania języka polskiego w różnych sytuacjach.

Cele operacyjne (zadania):

Po zakończeniu lekcji uczeń:

 • posiada konieczny zasób słów;
 • uświadamia sobie konieczność posługiwania się językiem obcym w celu samorealizacji;
 • potrafi określać własne cele i znajdować drogę do ich realizacji;
 • umie wyszukiwać i analizować informacje, korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych, efektywnie pracować w grupie.

Sposób realizacji:

 • metoda przeprowadzenia analizy i rozwiązania problemów techniki;
 • drzewo rozwiązań;
 • praca w grupach;
 • praca z dokumentami;
 • dyskusja w grupach.

Środki dydaktyczne:

 • gabinet informatyki z dostępem do Internetu;
 • flamastry, długopisy;
 • arkusze A-4;
 • flipchart;
 • kartki z zadaniami.

Materiały pomocnicze:

Przebieg lekcji

1.Wstęp

1.1. Nauczyciel wita się z uczniami, przedstawia im temat lekcji.

1.2. Proponuje uczniom odegranie sytuacji z „gorącej linii” i mówi: Macie możliwość zwrócenia się do ministra oświaty z argumentami potwierdzającymi celowość wprowadzenia rozszerzonego programu nauczania języka polskiego w profilowanych klasach licealnych”. Na opracowanie zadania uczniowie mają 2 minuty.

1.3. Nauczyciel podsumowuje lekcję, stwierdzając: Opanowanie języka polskiego daje możliwość realizacji własnych marzeń i planów zarówno na Ukrainie, jak i w Europie. Umiejętność posługiwania się językiem polskim pozwala zostać studentem dowolnego europejskiego uniwersytetu, a potem być np. dobrze ocenianym pracownikiem lub doskonale prosperującym przedsiębiorcą.

2.Część główna

2.1. Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy, każda z nich otrzymuje tekst do opracowania (Materiał pomocniczy 1). Zadanie grup polega na przeczytaniu tekstu, po czym jeden z uczniów z każdej grupy wystąpi w roli bohatera tekstu. W pierwszej osobie liczby pojedynczej opowie o zaletach posługiwania się językiem polskim z punktu widzenia studentki, pielęgniarki, przedsiębiorcy.
Nauczyciel formułuje wniosek, że uczenie się języka polskiego jest znaczącym etapem w osiąganiu powodzenia, niezależnie od sfery prowadzonej działalności.

2.2. Nauczyciel rozdaje uczniom słowniki (Materiał pomocniczy 4) i pyta, które ze słów nie są im znane. Ćwiczenie polega na odnalezieniu w słownikach niezrozumiałych słów, wytłumaczeniu ich znaczenia i zapisaniu ich w osobistych słowniczkach. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można wykorzystać możliwości Internetu: http://www.polinst.kiev.ua/dictionary.html .
Nauczyciel zachęca uczniów, aby spróbowali uzupełnić logiczny łańcuch językowy słowami z Materiału pomocniczego 4.

2.3. Nauczyciel proponuje uczniom samodzielną pracę z polskimi stronami internetowymi (Materiał pomocniczy 2), na których mogą znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Jak dostać się na studia?
 • Gdzie można znaleźć oferty pracy?
 • Warunki prowadzenia biznesu w RP.

Na wykonanie zadania uczniowie mają ok.10 minut.

Nauczyciel pyta uczniów:
- Jakie korzystne informacje znaleźliście na stronach internetowych, co było niejasne i potrzebuje wyjaśnienia lub powtórnego zajrzenia na strony?
W celu podsumowania pracy nauczyciel wykorzystuje technologię krytycznego myślenia „T-schemat” (Materiał pomocniczy 3).
Nauczyciel proponuje uczniom zapisanie na karteczkach 2 przeciwstawnych twierdzeń i przyklejenie ich w odpowiednich słupkach T-schematu, uprzednio przygotowanego na flipcharcie.
Zachęca uczniów do konwersacji i wyrażania własnych opinii i sądów.

3. Podsumowanie

3.1. Nauczyciel proponuje uczniom powrót do sytuacji „ gorącej linii” z pierwszej fazy lekcji. Pyta uczniów, czy nadal mogą potwierdzić swoją pozycję? Czy pojawiły się nowe argumenty „za”?

3.2. Praca domowa Korzystając ze strony http://www.studyinpoland.pl/ukraine/, proszę przygotować listę dokumentów wymaganych przy przyjęciu na studia przez dowolnie wybrany uniwersytet.

 

Material pomocniczy 1

Studentka Alicja, 19 lat

Wielu spośród moich znajomych wyjechało na studia zagraniczne. Chcąc spróbować własnych sił, przeanalizowałam ofertę europejskich uniwersytetów i doszłam do wniosku, że najbardziej odpowiada mi Polska. Niestety, bez znajomości języka polskiego trudno mi będzie studiować w Polsce.

W zjednoczonej Europie każdy z języków krajów członkowskich jest językiem urzędowym Unii Europejskiej. Świat to dzisiaj globalna wioska, więc znajomość jakiegokolwiek języka obcego ułatwia komunikację, a język polski nie jest językiem trudnym dla Ukraińców, ponieważ należy do grupy języków słowiańskich. Znajomość języka polskiego da mi możliwość szybszej integracji ze społecznością studencką, a w konsekwencji sprzyjać zrozumieniu i tolerancji międzyludzkiej. Znając język polski na poziomie średnio zaawansowanym, młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium i wziąć udział w programie międzynarodowej wymiany studentów ERASMUS.

Gdy zaczęłam uczyć się języka polskiego, zainteresowała mnie muzyka polska, dzięki czemu teraz mogę słuchać piosenek polskich wykonawców, nie szukając tłumaczenia tekstów w internecie. Moim marzeniem jest podróż dookoła Polski, w czym również może mi pomóc znajomość języka polskiego. 

Pielęgniarka Halina, 32 lata

Dane statystyczne wykazują, że coraz więcej ludzi wyjeżdża z kraju w poszukiwaniu pracy. Po zapoznaniu się ofertą pracy na rynku europejskim wybrałam Polskę jako kraj docelowy. Polska jest naszym sąsiadem, więc często będę mogła spotykać się z rodziną. Postanowiłam nauczyć się podstaw języka polskiego przed wyjazdem, ponieważ ułatwi mi to start zawodowy w Polsce. W dzisiejszych czasach bez znajomości języka znalezienie dobrze płatnej pracy jest praktycznie niemożliwe, bo niemal w każdym zawodzie przydatna i wymagana jest znajomość języków obcych. Chcę pracować jako opiekunka osoby w podeszłym wieku, więc posługiwanie się językiem ojczystym podopiecznego jest konieczne.

Przedsiębiorca Petro Kowalenko, producent słodyczy

Udział Ukrainy w Światowej Organizacji Handlu pozwala mi rozszerzyć zbyt produkcji mojej firmy na nowych rynkach. W perspektywie da mi możliwość założenia filii firmy w krajach sąsiednich. Na początek wybrałem Polskę, gdyż moje przedsiębiorstwo znajduje się we Włodzimierzu Wołyńskim, na granicy polsko-ukraińskiej. Opanowanie języka polskiego stało się podstawą mojego planu, ponieważ w interesie szefa jest dogadanie się z pracownikami osobiście, a nie przez tłumacza. Wiele znanych światowych marek pracuje w Polsce, więc pojawia się okazja skorzystania z ich doświadczenia bezpośrednio na miejscu, a bez znajomości języka polskiego będzie to trudne. Aby osiągnąć sukces na obcym rynku, należy uważnie analizować koniunkturę gospodarczą - oglądać programy o gospodarce i śledzić giełdę. Nie znając języka polskiego, nie potrafiłbym robić tego samodzielnie.

 

Material pomocniczy 2


 

Material pomocniczy 3


 

Material pomocniczy 4

Słowniczek

Pracodawca: naczelnik, dyrektor, szef, administrator, menedżer, majster, brygadzista ……………
Pracobiorca: zatrudniony, współpracownik, urzędnik ……………
Praca: zawód, specjalność, posada, urząd, zatrudnienie, służba, robota ……………
Pracować: robić, zatrudniać się, najmować się, podjąć pracę, dostać posadę. ……………
Pracowicie: ……………
Pracownia: warsztat, zakład, gabinet, kuźnia, laboratorium ……………
Urząd: pracy, urząd zatrudnienia ……………

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »