Основи підприємницької діяльності

Світлана Філіпова, учитель правознавства
НВК «Знам’янська ЗШ І-ІІІ ст. № 2 - ліцей»
м. Знам’янка Кіровоградської області

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • ознайомити учнів із законодавчою базою, якою регулюється підприємницька діяльність в Україні;
 • формувати підприємницькі компетентності учнів;
 • виховувати лідерські якості, відповідальність.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • зміст юридичних понять із теми;

розуміє

 • значення юридичних знань у житті;

вміє

 • аналізувати законодавство, яким регулюється підприємницька діяльність в Україні;
 • оцінювати економічну та соціальну роль малого бізнесу;
 • описувати риси та якості, необхідні сучасному підприємцю;

може

 • прогнозувати майбутні результати;
 • оцінювати власну здатність до підприємницької діяльності.

Методи і техніки:

 • робота в групах;
 • бесіда;
 • «мікрофон»;
 • демонстрація;
 • евристична бесіда.

Обладнання:

 • Конституція України;
 • Господарський кодекс України.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Таблиця «Види господарських товариств».

Додаток 2. Текст «Цікаві факти з історії підприємництва в Україні».

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Запропонуйте учням вислів та обговоріть його: «Підприємець - це людина особливого роду. Прибуток для нього - лише символ успіху. Головне - ступити на незвіданий шлях, далекий від усталених рішень».

1.2. Для актуалізації опорних знань використайте техніку «мікрофон», запропонувавши такі запитання:

 • В якому документі зібрані всі права і свободи громадян України?
 • На які групи можна поділити всі права, даровані нам Конституцією?

2. Основна частина

2.1. Повідомте, що вперше термін «підприємництво» вжив на початку XVIII ст. відомий економіст Ричард Кантильйон (1680-1734). Він характеризував самостійного підприємця (ремісника, фермера, купця) як індивідуального виробника і власника, чия діяльність пов’язана з певним господарським ризиком. У книзі «Нариси про природу торгівлі взагалі» Кантильйон писав, що підприємець - це людина, яка діє в умовах ризику, невизначеності.

Адам Сміт у праці «Дослідження природи багатства народів» (1776) наголошував, що підприємець сам планує, організовує виробництво, реалізовує вигоди, пов’язані з розподілом праці й розпоряджається результатами виробничої діяльності. Підприємець як власник капіталу для реалізації своєї ідеї та отримання прибутку йде на ризик, пов’язаний з непевністю в отриманні очікуваного прибутку.

2.2. Попросіть учнів назвати відомих українських підприємців-меценатів. Порадьте використати Додаток 2.

2.3. Запропонуйте учням запитання:

 • Як особа може забезпечити засоби свого існування?
 • Чи можливо це здійснити іншими законними шляхами, крім роботи, за яку вона отримує заробітну платню?
 • Чим відрізняється вирощування овочів, фруктів на присадибній ділянці й у фермерському господарстві?
 • Якою є мета діяльності власника городу (саду) і фермера?
 • У чому головний зміст вислову, що є епіграфом до уроку?

2.3. Об’єднайте учнів у групи. Поставте завдання групам визначити зміст поняття «підприємництво» та представити власне визначення цього терміна.

2.4. Активно співпрацюйте з групами, запропонуйте свій варіант відповіді, порівняйте його із представленими.

2.5. Запропонуйте опрацювати Ст. 42 Конституції України, яка стосується підприємницької діяльності; поставте завдання визначити:

 • У яких випадках право на заняття підприємницькою діяльністю обмежується?
 • Висловіть власну думку щодо доцільності обмеження на підприємницьку діяльність у випадках, передбачених Конституцією України.
 • Чи тотожні, на вашу думку, поняття «власник» і «підприємець»?
 • Що в них спільного й відмінного?
 • 2.6. Поставте завдання перед групами назвати кілька особистісних рис, які є найважливішими для підприємця. Попросіть виокремити головні особисті риси відомих підприємців.

2.7. Під час вивчення організаційно-правових форм підприємництва використайте повідомлення з елементами евристичної бесіди. Поставте учням запитання: про які види підприємницьких структур їм доводилося чути?

2.8. Пояснення нового матеріалу поєднайте зі складанням таблиці (Додаток 1), яка містить ознаки приватних підприємств та господарських товариств.

2.9. Ознайомте учнів із суб’єктами підприємницької діяльності. Запропонуйте їм виписати з підручника визначення поняття «юридична особа» і «фізична особа». Поставте завдання знайти відмінності між цими термінами.

2.10. Запропонуйте опрацювати ст. 23 Господарського кодексу України та визначити, чи має право громадянин займатися підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи.

3. Підсумкова частина

3.1. Для закріплення вивченого матеріалу запропонуйте завдання для роботи в групах. Для кожної з груп підготуйте окремі завдання (Додаток 3).

3.2. Для підбиття підсумків уроку та рефлексії використайте вправу «Продовжте речення».

 • Сьогодні ми дізналися…
 • Якщо я вирішу займатися підприємницькою діяльністю, то використаю…
 • Вважаю, що результатами нашої роботи є…

3.3. Домашнім завданням буде опрацювати параграф 44 за підручником О. Д. Наровлянського та таблицю в зошиті й відповісти на питання до параграфу. Як творче завдання запропонуйте підготувати проектне дослідження «Підприємства і фірми мого міста».

3.4. Оцініть роботу учнів на уроці.

 

Додаток 1

Види господарських товариств


 

Додаток 2

Цікаві факти з історії підприємництва в Україні

Однією з найвідоміших династій підприємців в Україні була династія Терещенків. На початку ХХ ст. родині належало 11 цукрових заводів, 150000 десятин землі. Започаткував родинний бізнес Артем Якович Терещенко. Разом із дружиною вони вели дрібну торгівлю з воза, а згодом на базарному рундуку. Зібравши трохи грошей, підприємець починає торгувати лісом, хлібом, вкладає капітал у цукрову промисловість. За його завзятість сусіди прозвали «Карбованцем».

У 1870 р. Артем Терещенко отримав дворянський титул «в ознаменування особливих заслуг у запровадженні в ПівденноЗахідному краї руського землеволодіння і для заохочення благодійної діяльності...». У тому ж 1870 р. його нагороджено срібною медаллю Всеросійської виставки «За високі якості борошна з озимої пшениці». Сини Артема Терещенка також займалися бізнесом. Старший - Микола - торгував зерном, продавав хліб у Крим, звідки привозив сіль і хліб. У 1879 р. брати заснували «Товариство бурякоцукрових і рафінадних заводів братів Терещенків» з початковим капіталом у 3 млн. рублів. Того ж року Товариство нагороджується срібною медаллю Всеросійської виставки «За дуже хороший цукровий пісок і хороший м’який рафінад при значному виробництві».

Нащадки роду Терещенків прославилися не лише в бізнесі. Вони займалися розвитком освіти, благодійністю, меценатством, організацією художніх і комерційних шкіл, музичних товариств. Онук Артема - Федір - став одним з піонерів вітчизняного повітроплавання.

 

Додаток 3

Для першої групи

1. Із наведеного переліку фізичних та юридичних осіб оберіть тих, які, згідно з законодавством України, можуть бути суб’єктами підприємницької діяльності:

а) усі фізичні особи без винятків і обмежень;

б) фізичні особи, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

в) юридичні особи;

г) об’єднання юридичних осіб;

д) тільки громадяни України;

е) тільки громадяни України та засновані ними юридичні особи.

2. Чи є ця діяльність підприємницькою?

Дівчина на прохання сусідки допомагала доглянути дитину, за що отримала кілька гривень.

а) ні;

б) так.

Чоловік працює охоронцем у жінки, яка найняла його.

а) ні;

б) так.

Для другої групи

1. Підприємству надаються права юридичної особи з часу:

а) подання заяви про реєстрацію;

б) з дня державної реєстрації;

в) з першого дня роботи.

2. Укажіть назву документа, наявність якого у фізичної особи-підприємця є підтвердженням того, що вона пройшла державну реєстрацію та здійснює підприємницьку діяльність на законних підставах:

а) довідка податкової інспекції за місцем реєст рації особи;

б) довідка від державного реєстратора за місцем реєстрації;

в) свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

г) паспорт громадянина України.

Для третьої групи

Визначте, чи названі суб’єкти є підприємствами. Чи є ця діяльність підприємництвом?

1. Майстер з ремонту взуття працює у власному кіоску за ліцензією.

а) ні;

б) так.

2. Машинобудівний завод випускає верстати.

а) ні;

б) так.

3. Колгосп вирощує жито.

а) ні;

б) так.

4. Група громадян створила благодійний фонд, кошти якого формуються за рахунок спонсорської допомоги.

а) ні;

б) так.

5. Спортивний клуб організовує турніри для отримання коштів.

а) ні;

б) так.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »
 [06-12-2023 19:17:43] E_WARNING: Unknown: write failed: No space left on device (28) in file Unknown at line 0
 [06-12-2023 19:17:43] E_WARNING: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in file Unknown at line 0