Переваги та недоліки різних видів транспорту України

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • аналізувати переваги та недоліки кожного виду транспорту;
 • формувати вміння висловлювати власні судження щодо проблем і перспектив розвитку окремих видів транспорту, самостійно працювати з різними джерелами знань, уміти систематизувати досліджуваний матеріал, логічно й аргументовано його викладати;
 • розвивати комунікативні здібності, навички колективного спілкування;
 • виховувати економічну культуру, творчого підходу, аналітичних здібностей, активної життєвої позиції, сприяння профорієнтації.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • визначення поняття «транспортна система», «транзитний коридор»;
 • найбільші залізничні вузли, найважливіші автомагістралі, порти, аеропорти, нафто- і газопроводи;

розуміє

 • роль української транспортної системи у здійсненні міжнародних перевезень;

вміє

 • показувати на карті найбільші транспортні вузли;
 • висловлювати власну думку на підставі документальних матеріалів, поданої інформації, наявних знань;

може

 • аналізувати транспортну систему України;
 • характеризувати техніко-економічні особливості різних видів транспорту України;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;
 • виявляти ініціативність, лідерські якості, підприємницькі здібності.

Методи і техніки:

 • «мозковий штурм»;
 • «коло ідей»;
 • «прес»;
 • рольова гра;
 • робота з різними джерелами інформації;
 • дискусія в групах;
 • самооцінювання;
 • соціогеографічний практикум;
 • метод випереджувального завдання.

Обладнання:

 • атласи;
 • роздатковий матеріал;
 • маркери, ручки;
 • кольорові стікери;
 • листи самооцінювання «Рефлексивна мішень».

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Інформація про особливості різних видів транспорту.

Додаток 2. Конверти з завданнями для груп (6 штук).

Додаток 3. Географічний диктант.

Додаток 4. Виступ «міністра транспорту».

Додаток 5. Картка самооцінювання.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся з учнями, поцікавтеся їхнім настроєм, побажайте плідної праці та позитивних емоцій під час уроку. Налаштуйте учнів на роботу.
Запропонуйте визначити власну готовність до уроку, нагадайте про необхідність бути активним, уважним, дієвим.

1.2. Запитайте в учнів, чи люблять вони подорожувати та яким транспортом здійснюють свої мандрівки.

1.3. Попросіть учнів методом «мозкового штурму» висловитися стосовно того, чому транспорт називають «кровоносною системою» економіки.

2. Основна частина

2.1. Оголосіть тему уроку та сформулюйте разом з учнями мету.

2.2. Запропонуйте взяти участь у дискусії. Темою дискусії буде визначення переваг і недоліків головних видів транспорту України: автомобільного, повітряного, трубопровідного, морського, залізничного, річкового.

2.3. Об’єднайте учнів у 6 груп по 4 учні, запропонуйте сісти за окремі столи та обрати керівника групи. Двоє учнів будуть оцінювати переваги, двоє - недоліки «свого» виду транспорту. Видайте кожній групі атласи, наочний матеріал (Додаток 1), конверти з завданнями для груп (Додаток 2) та допоміжні матеріали (кольорові стікери, ручки). Дайте учням 10 хвилин для опрацювання завдань.

2.4. Стежте за обговоренням у групах. Ви, мабуть, побачите певну розбіжність думок серед учнів. Цього слід очікувати, і цьому не треба перешкоджати. Нагадайте учням, що важливим завданням уроку є здатність відокремити суттєву інформацію від несуттєвої - не кожна інформація має однакову ціну.

2.5. Після закінчення відведеного часу розділіть дошку на шість частин і попросіть кожного керівника групи презентувати результати свого обговорення. Кольорові стікери з аргументами щодо переваг і недоліків виду транспорту прикріпіть на дошку. Запропонуйте учням порівняти аргументи.

2.6. Повідомте учнів, що вони працюватимуть методом «Прес». Попросіть ознайомитись із завданнями в конвертах (Додаток 3) та виконати їх. Після закінчення роботи відгадайте ключ.

2.7. Повідомте учнів, що на урок ви запросили «міністра транспорту», який зможе докладно розповісти про проблеми та перспективи розвитку транспорту України (Додаток 4). Учень«міністр» напередодні уроку отримує випереджувальне завдання та презентує свою роботу під час заняття.

2.8. Запитайте в учнів: «Які види транспорту є у нашому населеному пункті?», «Якими видами транспорту здійснюється зв’язок з іншими містами, районами нашої області, країни?» (соціогеографічний практикум).

2.9. Запитайте в учнів, що б вони зробили для поліпшення обслуговування транспортом нашого міста («мозковий штурм»). Попросіть подати варіанти зменшення вантажопотоків на вулицях. Більш реальні, суттєві пропозиції запропонуйте учням записати в зошит.

2.10. Попросіть піднести руки тих, хто мріє обрати професію, пов’язану з транспортом. Учні повинні обґрунтувати свою відповідь.

2.11. Попросіть учнів уявити, що у них є мільйон доларів на розвиток транспортної системи України. У який вид транспорту вони б найвигідніше вклали гроші й чому? (вправа «Залучи інвестора»).

3. Підсумкова частина

3.1. Підведіть підсумок уроку. Попросіть учнів заповнити Картку самооцінювання «Рефлексивна мішень» (Додаток 5).

3.2. Прокоментуйте домашнє завдання: опрацювати відповідний текст підручника, вивчити терміни і поняття, написати твір-есе «Звернення до мера міста щодо поліпшення обслуговування транспортом нашого міста».

 

Додаток 1

Інформація про особливості різних видів транспорту

Залізничний

Провідний у транспортній системі;
ІІ місце за пасажирообігом;
І - за вантажообігом;
основні вантажі - вугілля, залізна руда, метал, деревина, нафта, нафтопродукти, будівельні матеріали; пасажирські перевезення внутрішньо- і міждержавні;
можливість термінового транспортування вантажів, пасажирів і одночасну масовість перевезень;
загальна протяжність залізниць - 23 тис. км; густота залізниць 38 км на 1 тис. км2 (у Донбасі - 52);
найгустіша мережа доріг в індустріальних районах;
не залежить від кліматичних умов;
невисока швидкість та дорогі будівництво й експлуатація.

 • Донбас - Кривий Ріг
 • Київ - Львів - Чоп
 • Київ - Одеса

Транспортні вузли: Київський, Харківський, Одеський, Львівський

Автомобільний

І місце за пасажирообігом;
ІІІ - за вантажообігом;
перевозить близько 64% вантажів;
загальна протяжність доріг 170 тис. км, з них - 155 тис. км із твердим покриттям;
швидкий та маневрений; висока собівартість перевезень;
можливість доставляти вантажі безпосередньо споживачам;
має особливе значення для обслуговування АПК;
основний у перевезеннях на короткі відстані;
розвивається рівномірно по всій території;
перевезення пасажирів у міжміському і приміському сполученнях;
при перевезеннях вантажів усе більшого значення набуває спеціалізований транспорт (контейнерний, рефрижераторний);
залежність від пори року;
є найбільшим джерелом забруднення атмосферного повітря.

 • Одеса - Київ - Санкт-Петербурґ
 • Сімферополь - Харків - Москва
 • Київ - Полтава - Харків - Ростов-на-Дону

(Київ, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Симферополь, Житомир, Тернопіль, Полтава)

Трубопровідний

ІV місце за вантажообігом (2/3 припадає на газ);
переміщує нафту, газ, нафтопродукти;
забезпечує внутрішньо- і міждержавні перевезення;
загальна протяжність - близько 40 тис. км (87% становлять газопроводи).
неперервність функціонування;
можливість прокладання в умовах складного рельєфу та через значні водні території;
низька собівартість перевезень;
велика потужність перевезень;
може створювати екологічні проблеми (розрив труб, викиди нафти та газу);
газопроводи: Дашава - Стрий - Дрогобич; Дашава - Київ, Шебелинка - Полтава
нафтопроводи: Самара - Лисичанськ - Кременчук - Херсон, «Дружба», Одеса - Броди
продуктопроводи: аміакопроводи (Тольятті - Горлівка - Одеса)
етиленопроводи (Калуш - Угорщина)

Морський

ІІ місце за вантажообігом;
ІV місце - за пасажирообігом;
значна вантажопідйомність порівняно з залізничним;
має складне господарство;
високі витрати на обслуговування суден, портів;
невелика кількість зайнятих;
призначений для перевезення пасажирів і вантажів;
велика пропускна здатність (Чорним і Азовським морями Україна вивозить кам’яне вугілля, залізну і марганцеву руди, кокс, цукор, хімічні речовини, мінеральні добрива);
забезпечує зовнішньоекономічні зв’язки;
здійснює міжнародний туристський обмін.
Серед перевезень близько 50% - експорт товарів, близько 35% - транзит.
Діє 18 торгових портів і 4 рибні. Головний порт - Одеса (20% товарообігу), низька собівартість перевезень;
порти: Одеса (Іллічівськ, Юний), Маріуполь, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл
поромні переправи: Іллічівськ - Варна, Іллічівськ - Поті

Річковий

V - за пасажирообігом;
річками здійснюють перевезення об’ємних вантажів, що не потребують швидкої доставки: лісу, нафти і нафтопродуктів, зерна, будівельних матеріалів;
характерні надійність роботи, незначні капіталовкладення;
на внутрішні перевезення припадає 75%; в основному перевозять будівельні матеріали (96%);
довжина водних шляхів - близько 2,4 тис. км; судноплавні річки: Дніпро з Десною і Прип’яттю, Південний Буг, Сіверський Донець, Дністер, Дунай;
невеликі витрати на облаштування та утримання шляхів;
низька собівартість перевезень; залежність від пори року;
низька швидкість;
можливість транспортування лише в певному напрямку.

Повітряний

VІ місце - за вантажообігом;
ІІІ - за пасажирообігом;
обсяг вантажів відносно невеликий;
основна спеціалізація - перевезення пасажирів на далекі відстані (взимку в 3-4 рази кількість менша, ніж улітку);
60% перевезень припадає на міжнародні рейси; Київ пов’язаний авіасполученням з 55 країнами;
у перевезеннях велика частка пошти;
найбільша швидкість руху та найбільша відстань перевезень;
відсутність витрат на облаштування шляхів;
охоплює всі напрямки й акваторії світу;
великі витрати на утримання.
Аеропорти: Бориспіль, Жуляни, Одеса, Львів, Донецьк, Бердянськ, Вінниця, Запоріжжя, Луганськ, Харків, Кіровоград, Черкаси

Електронний

Це мережа ліній електропередач, призначених для передачі електроенергії на великі відстані; розрізняють повітряні, підземні і підводні лінії електропередач (майже повсюдно - лінії електропередач)

Міський

 • трамвай (1892);
 • фунікулер: Одеса (1901), Київ (1905);
 • таксі (1906);
 • автобус (1925);
 • тролейбус (1935);
 • метро: Київ (1969), Харків (1978), Дніпропетровськ (1995);
 • мікроавтобус

 

Додаток 2

Матеріал завдань для груп

Користуючись наочним матеріалом, атласами, текстом підручника, проаналізуйте переваги та недоліки:

група 1 - залізничного транспорту.

група 2 - автомобільного транспорту.

група 3 - трубопровідного транспорту.

група 4 - морського транспорту.

група 5 - річкового транспорту.

група 6 - повітряного транспорту.

 

Додаток 3

Географічний диктант

«Який вид транспорту використаєте?»

Яким видом транспорту доцільно перевезти вантажі, враховуючи при цьому і маршрут, і відстань? (Види транспорту під буквами)

 • автомобільний - Е
 • залізничний - З
 • водний - Н
 • повітряний - П
 • метро - Я
 • електронний - В
 • трубопровідний - Р

1. Гуманітарна допомога постраждалим від землетрусу на Гаїті.

2. Хліб до віддалених сіл області.

3. Газ із Туркменістану.

4. Тижнева екскурсія мальовничими куточками України.

5. Електроенергія для шкільного дзвінка.

6. Троянди з Голландії.

7. Зерно на експорт до європейських країн.

8. Кондитерські вироби з фабрики «Рошен» Україною.

9. Марганцева руда, добрива.

10. Червоний та жовтий перець з Болгарії.

11. Найшвидше пересувається по Києву в години пік.

КЛЮЧ: ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 

Додаток 4

Виступ «міністра транспорту»
(орієнтовний текст, який учень може взяти за основу, а може використати власні джерела)

Україна має унікальне розташування як транзитна держава: від 1992 року підписано 142 міжнародні угоди, які визначають співпрацю з транспортниками понад 80 країн світу.

У світовому транспорті відбуваються серйозні структурні зміни, пов’язані з новими вимогами до засобів пересування. Найважливіші серед цих вимог: висока якість транспортного обслуговування, підвищення ефективності перевезень, високий рівень збереження і швидкість доставки вантажів, комфортабельність і безпека руху. Усе більшого значення набувають такі фактори, як точність, надійність, доступність, густота відправлень тощо. Отже, на перший план виходить якість обслуговування.

Запитання. Що ви можете сказати про зміни структури перевезень у транспортній системі?

Відбувається інтенсивна зміна структури перевезень окремими видами транспорту. До найважливіших змін можна зарахувати:

 • різке зменшення перевезень пасажирів залізницею;
 • підвищення частки індивідуального автомобільного транспорту в пасажирообігу (перевищує 60%);
 • підвищення частки повітряного транспорту в пасажирообігу (дорівнює частці залізничного транспорту);
 • майже рівні частки у вантажообігу залізничного й автомобільного транспорту;
 • зростання частки трубопроводів у вантажоперевезеннях (становить 12%);
 • водночас у світовому вантажообігу зберігає свої позиції морський транспорт, його частка становить близько 60%.

Запитання. У чому полягає особливість сучасної транспортної мережі Європи? І чи обходить це Україну?

Особливістю сучасного етапу розвитку транспортної системи Європи є створення транспортних коридорів, Це необхідно для того, щоб об’єднати кілька видів транспорту в разі перевезення вантажів територією кількох країн?

У березні 1998 р. Постановою Кабінету Міністрів України затверджено «Програму створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК)».

Цією програмою передбачено участь вітчизняного транспорту в системі МТК: у так званих Критських коридорах № 3, 5, 9, а також МТК Балтійське море - Чорне море (або Ґданськ - Одеса) та МТК ТRАСECА (Європа - Кавказ - Азія).

У Брюсселі представники міністерств транспорту країн - учасниць Євросоюзу, України та Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо створення транспортного коридору на Дунаї. Цей документ надає Україні правові можливості взяти участь у трьох проектах щодо створення такого коридору.

Міжнародна автомагістраль А-4 з Португалії до Китаю може пройти через територію України. Довжина траси в межах країни - 770-820 км, орієнтовна вартість - 5-6 млрд. доларів США.

Коридор № 9 має пройти через Гельсинкі, Санкт-Петербурґ, Москву, Київ, Одесу, далі у Молдову, Румунію, Болгарію, Грецію, з’єднавши Балтійське море з Чорним. В країні побудовано сучасну автомобільну магістраль від Києва до Одеси, цей автобан є частиною транспортного коридору № 9. Це ще раз підтверджує стійкість транс’європейських шляхів сполучення, сформованих сотні років тому, та значною мірою повторює шлях «з варяг у греки».

 

Додаток 5

Картка самооцінювання
«РЕФЛЕКСИВНА МІШЕНЬ»


Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »