Перспективи економічного і соціального розвитку області

Людмила Паламарчук, учитель географії та економіки
Врадіївської районної гімназії
Врадіївського району Миколаївської області

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • формувати знання про господарство своєї області, інформувати про її соціальні й екологічні проблеми;
 • розвивати вміння аналізувати загальний стан справ у господарському комплексі області та чинники, які стримують і які активізують процес розвитку підприємництва в регіоні;
 • виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, відповідальність за добробут громади.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • галузі виробничої й невиробничої сфер господарств області (району);
 • економічну суть понять «підприємливість», «підприємець», «підприємництво»;

розуміє

 • стан і тенденції розвитку підприємництва в області;

вміє

 • аналізувати загальний стан справ у господарському комплексі області;
 • обґрунтовувати необхідність фінансовокредитної та матеріально-технічної підтримки підприємницьких структур;

може

 • прогнозувати майбутні результати;
 • оцінювати та усувати ризики;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;
 • брати на себе відповідальність;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку та захищати її.

Методи і техніки:

 • евристична бесіда;
 • робота з документами; дискусія;
 • метод «змішаного навчання».

Обладнання:

 • статистичні дані про населення і господарство області, ресурсний потенціал;
 • результати бесід із населенням;
 • мережа Інтернет.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Опорний конспект «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва».

Додаток 2. Довідковий матеріал «Загальна характеристика господарства регіону».

Додаток 3. Проектні завдання.

Додаток 4. Основні критерії для ухвалення рішення щодо фінансування.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся. Повідомте учням мету уроку - сформувати знання про господарство області. Поясніть, чому ця тема важлива для мешканців регіону.

1.2. Нагадайте, що на попередніх уроках вивчали економіко-географічний стан області, природні умови і ресурси; кількість, склад та природний і механічний рух населення, географію промисловості і сільського господарства, особливості транспортної системи.

2. Основна частина

2.1. Запропонуйте учням стати учасниками дискусії. Поясніть, що дискусія дає навички доброго спілкування - слухання, аргументації, представлення доказів і презентування власної позиції. Темою дискусії буде аналіз перспектив розвитку області.

2.2. Поділіть клас на 4 групи і скажіть, щоб кожна група зайняла місця за своїми столами. І група буде представляти переваги промислового розвитку, ІІ група - сільськогосподарський розвиток, ІІІ група - розвиток рекреаційних ресурсів, а IV група виступить у ролі керівництва області, економістів. Кожна група, маючи доступ до Інтернету, повинна підготувати проект розвитку своєї галузі (сфери діяльності) у найближчому майбутньому й обґрунтувати необхідність виділення коштів для його здійснення.

2.3. Перед початком гри вчитель і «керівництво області» чітко визначають поставлені перед фахівцями завдання:

 • Комплексний розвиток області в умовах реформування економіки й обмежених можливостей фінансування
 • Розвиток підприємництва в регіоні
 • Поліпшення екологічної ситуації, зокрема за рахунок будівництва очисних споруд і збільшення площі природоохоронних об’єктів
 • Зменшення рівня безробіття, здійснення програм працевлаштування, у тому числі пов’язаних з одержанням другої спеціальності та підвищенням кваліфікації
 • Підвищення рівня освіти й охорони здоров’я
 • Будівництво нових підприємств
 • Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції
 • Розвиток транспорту і зв’язку, зокрема ремонт і будівництво доріг із твердим покриттям

2.4. Попросіть учнів, щоб вони підготувались до гри. Нагадайте правила ведення дискусії, культуру спілкування. На обговорення проектів розвитку групам відведіть 25 хвилин, після чого попросіть кожну групу представити свій проект.

2.5. Групи «керівників області» й «економістів» повинні представляти інтереси всієї області й дивитися на проблему комплексно, глобально. Водночас вони мають уважно вислухати аргументи кожної групи та оцінити їх, виходячи з особливостей економічної, соціальної й екологічної ситуації, сформованої в області, та перспектив її подальшого розвитку. Основними критеріями під час ухвалення рішення щодо фінансування можуть бути такі:

 • Виділення коштів на проекти, що підтримуються кількома групами
 • Прогнозований позитивний вплив здійснюваного проекту на розвиток інших галузей господарства, екологічну і соціальну ситуацію
 • Можливість здійснення проекту за мінімальних витрат і з найбільшим ефектом

2.6. Під час обговорення проектів має відбутися порівняння на альтернативній основі: наприклад, вартість очисних споруд варто порівняти з ремонтом автодоріг і будівництвом сучасної птахоферми. Саме на основі порівняння альтернативних проектів і відбувається ухвалення рішення про виділення коштів для їх здійснення. Якщо коштів не вистачає, а проект здається «керівництву» перспективним, воно пропонує групі віднайти варіант позабюджетного фінансування. Про критерії оцінювання проекту див. Додаток 1.

3. Підсумкова частина

3.1. Запропонуйте «керівництву» оголосити своє рішення щодо проектів та прокоментувати їх. Якщо буде потрібно, можете висловити свою думку щодо вибраних проектів.

3.2. Підведіть підсумок уроку, запитайте учнів, що виявилося для них найскладнішим у грі, що найбільше зацікавило. Заохочуйте їх поділитися своїми думками.

3.3. Оголосіть домашнє завдання: написати есе «Що я можу зробити для підвищення добробуту мого краю (Миколаївщини)».

 

Додаток 1

Основні критерії для ухвалення рішення щодо фінансування

 • Виділення коштів на проекти, що їх підтримують кілька груп.
 • Прогнозований позитивний вплив здійснюваного проекту на розвиток інших галузей господарства, екологічну і соціальну ситуацію.
 • Можливість здійснення проекту за мінімальних витрат і з найбільшим ефектом.
Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »