Праця в нашому житті (інтегрований урок правознавства та української мови)

Світлана Гнатенко, вчитель правознавства
Новоукраїнської гімназії № 7
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 90 хв.

Мета:

 • ознайомити учнів з основами трудового права та особливостями працевлаштування неповнолітніх, із правилами написання резюме;
 • розвинути вміння складати резюме, аналізувати проблемну ситуацію, правильно інтерпретувати юридичні документи;
 • формувати підприємницькі компетентності учнів, використовуючи методи розв’язування юридичних задач.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • зміст юридичних понять із теми;

розуміє

 • значення юридичних знань у житті;

вміє

 • складати резюме;
 • розв’язувати юридичні задачі;

може

 • аналізувати проблемну ситуацію;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • оцінювати й усувати ризики;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;
 • брати на себе відповідальність;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку і захищати її.

Методи і техніки:

 • робота з документами;
 • робота в групах;
 • робота в парах;
 • «коло ідей»;
 • «мікрофон»;
 • «акваріум»;
 • ситуаційні вправи (кейс-метод).

Обладнання:

 • проектор, комп’ютер;
 • маркери, ручки, олівці;
 • Конституція України;
 • Кодекс законів про працю України;
 • підручник.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Фотодокументи.

Додаток 2. Практичні завдання для роботи в групах.

Додаток 3. Пам’ятка «Як правильно укласти резюме».

Додаток 4. Схема «Суб’єкти підприємницької діяльності».

Додаток 5. Приклади ситуацій з ознаками підприємницької діяльності.

Додаток 6. Юридична задача.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Повідомте учням тему та мету уроку. Мотивуйте учнів до активності, бо засвоєне на цьому уроці допоможе їм легше знайти роботу, бути успішнішим.

1.2. Запропонуйте учням розглянути фотодокументи на екрані (Додаток 1) й визначити за допомогою методу «Коло ідей», якими шляхами людина може забезпечити своє фізичне існування. Наголосіть, що право на працю є одним із найважливіших для людини, адже визначає загальні умови її життя в суспільстві, є основою її економічної самостійності.

2. Основна частина

2.1. Запропонуйте учням звернутися до ст. 43 Конституції України та визначити, у чому полягає та як забезпечується право громадян на працю в нашій державі. Наголосіть, що головним нормативно-правовим актом у галузі трудових відносин є Кодекс законів про працю України, який застосовують усюди, де є наймана праця (за винятком цивільно-правових відносин).

2.2. Поставте завдання групам ознайомитися зі ст. 3 Кодексу законів про працю України та визначити, у якому з зазначених випадків діятимуть його норми.

2.3. Створіть 5 груп. Кожна група отримує приклади життєвих ситуацій - ситуаційних вправ (Додаток 2).

2.4. За допомогою методу «Коло ідей» запропонуйте учням назвати можливі шляхи пошуку роботи. Серед названих варіантів акцентуйте увагу на тому, що в нашій державі існує спеціальна служба зайнятості, у кожному районі та місті створено центри зайнятості, де людина може одержати інформацію про вакансії, проконсультуватися з приводу вибору професії, а в разі потреби на курсах перепідготовки отримати нову професію.

2.5. Використовуючи метод «Мікрофон», запропонуйте учням уявити себе роботодавцями й назвати ті обставини, які їх найбільше цікавлять під час прийому працівника на роботу.

2.6. Наголосіть, що під час прийому на роботу людині часто пропонують пройти співбесіду або скласти резюме. Зверніться до пам’ятки «Як правильно скласти резюме» (Додаток 3).

2.7. Організуйте роботу в парах.

Запропонуйте скласти резюме для пошуку роботи за допомогою пам’ятки.

2.8. Попросіть учнів у парах розіграти сценку «Прийом на роботу». Використайте написане резюме (Учитель української мови зможе перевірити учнівські резюме, зібравши їх наприкінці уроку; можна також застосувати взаємоперевірку.)

2.9. Запропонуйте кільком парам продемонструвати свої сценки «Прийом на роботу» для всього класу. Коротко поясніть метод «акваріуму». Попросіть дітей поспостерігати за рольовими іграми. Стимулюйте всіх учнів (і тих, хто були «акторами», і «спостерігачів») до висловлення своєї думки з приводу побаченого.

2.8. Наголосіть, що правом на працю користуються також і неповнолітні. Питання про додаткові гарантії державою щодо працевлаштування неповнолітніх, випускників професійно-технічних училищ та вищих навчальних закладів вивчаємо, працюючи з текстом ст. 196 та ст. 197 Кодексу законів про працю України.

2.9. Запропонуйте учням ознайомитися з документом (Кодекс законів про працю) та визначити, які додаткові гарантії та пільги надано молоді під час прийому на роботу.

2.10. Поставте перед групами такі завдання:

 • визначити ознаки підприємництва;
 • сформулювати визначення поняття «підприємницька діяльність».

Думки дітей запишіть на дошці. Запропонуйте учням порівняти власне визначення терміна з тим, що запропоноване в підручнику.

2.11. Наголосіть, що право на підприємницьку діяльність закріплено у ст. 42 Конституції України. Запропонуйте учням розглянути схему «Суб’єкти підприємницької діяльності» (Додаток 4).

2.12. Поставте перед ними завдання визначити, у якому з наведених прикладів здійснюється підприємницька діяльність (Додаток 5).

2.13. Запропонуйте учням опрацювати текст підручника на ст. 150 для ознайомлення з правилами реєстрації підприємств в Україні.

2.14. Поставте завдання:

 • добрати приклади підприємницької діяльності в нашому місті;
 • змоделювати ситуацію, за якої б вони займалися підприємницькою діяльністю.

2.15. За наявності часу запропонуйте розв’язати юридичну задачу (Додаток 6).

3. Підсумкова частина

3.1. Запропонуйте запитання на закріплення вивченого матеріалу:

 • Які шляхи пошуку роботи є найефективнішими, на вашу думку?
 • Поясніть різницю між підприємницькою діяльністю і найманою працею.
 • висловіть свою думку щодо причин безробіття в Україні.

3.2. Підведіть підсумки уроку, запитайте учнів, що їм сподобалося найбільше. Заохочуйте, щоб діти ділилися власними думками. Здійсніть оцінювання роботи учнів на уроці.

3.3. Поясніть домашнє завдання:

 • опрацювати матеріал § 20 підручника;
 • підібрати приклади місць працевлаштування та підприємницької діяльності в нашому місці;
 • скласти резюме для своїх близьких.

3.4. Подякуйте учням за урок, називаючи конкретно їхні якості, за які ви вдячні (наприклад: за активність, уміння аналізувати, креативність тощо).

 

Додаток 1

Фотодокументи, які ілюструють, як можуть громадяни забезпечити власне фізичне існування


 

Додаток 2

Практичні завдання для роботи в групах

Група 1

1. Майстер з ремонту взуття працює у власній майстерні.

2. Жінка працює офіс-менеджером у приватній фірмі.

Група 2

1. Чоловік працює лікарем у районній лікарні.

2. Жінка працює домашньою робітницею в директора великої приватної фірми, який із власних коштів оплачує її роботу.

Група 3

1. Старшокласник під час літніх канікул працює поштарем у відділенні Укрпошти.

2. Жінка працює доглядальницею за старенькою бабусею. Роботу оплачує син бабусі зі своїх коштів.

Група 4

1. Чоловік працює водієм у приватній фірмі.

2. Студентка працює помічником юриста в адвокатській конторі у вільний від навчання час.

Група 5

1. Чоловік працює шахтарем на шахті Ясинуватська-Глибока.

2. Жінка працює приватним нотаріусом.

 

Додаток 3

Пам’ятка «Як правильно скласти резюме»

У резюме має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • службова, домашня адреса, телефон, факс, електронна адреса;
 • мета складання резюме з описом посади, на яку ви претендуєте;
 • професійний досвід - місця роботи, займані посади, основні виконувані функції (починаючи від останніх, у зворотному хронологічному порядку);
 • освіта (навчальні заклади, які ви закінчили, факультет, спеціальність);
 • професійні досягнення, нагороди, перемоги в конкурсах;
 • додаткові вміння та навички (знання іноземних мов, комп’ютерні навички та ін.).

Уникайте внесення в резюме відомостей, які не стосуються майбутньої роботи.

Резюме має бути стислим, конкретним, з чіткими формулюваннями, чесним, грамотним.

Структура резюме

ПІБ

Домашня адреса, номер телефону, e-mail: Претендую на посаду, яка вимагає знання іноземних мов (англійської й німецької) з подальшим їх удосконаленням.

Досвід роботи: (назви організацій, у яких ви працювали останні роки; перелік розпочинаємо від останнього місця праці). (Можна згадати й ті місця роботи, напр. громадські організації, де ви працювали волонтером.)

Освіта: напр., Національний технічний Університет «Київський політехнічний інститут». Інженер.

Курси та тренінги: напр.,

2004-2005 - Курси англійської мови Навчального центру (назва);

2005 - Курси німецької мови навчального центру (назва).

Додаткові відомості:

Дата народження: напр., 1985-10-28.

Знання іноземних мов:

 • англійська - вільно;
 • німецька - вільно.

Особисті якості: активна життєва позиція, цілеспрямованість; креативність, ініціативність, здатність швидко навчатись.

Знання комп’ютера: впевнений користувач ПК (пакет MS Office, поштові програми, Інтернет).

Зразок резюме директора крамниці

ПІБ

Домашня адреса, номер телефону, e-mail: Петренко Іван Петрович

Мета: одержати посаду директора крамниці «Дивосвіт».

Досвід роботи:

2005-2012 - заступник директора крамниці «АБС».

2002-2005 - продавець крамниці «АБС».

Обов’язки:

 • відкриття нових магазинів, формування команди;
 • робота з податковою інспекцією, пожежними органами, санепідемстанцією;
 • вирішення оперативних питань;
 • аналіз структури продажу та якості облуговування клієнтів;
 • забезпечення своєчасного надходження товарів;
 • формування асортименту;
 • контроль за дотриманням стандартів обслуговування клієнтів;
 • перевірка касової дисципліни;
 • перевірка інвентаризації, ведення документації, скдадання та відправлення звітів;
 • нарахування заробітної плати.

Освіта: 1999-2004 - Одеський національний політехнічний університет, спеціальність - «Метрологія та вимірювальна техніка».

Знання і навички:

 • досвід проведення переговорів, підбору кадрів;
 • ПК на рівні впевненого користувача;
 • знання мов: українська, російська, англійська - вільно;

Додаткова інформація:

 • Високий рівень працездатності, відповідальність.
 • Дисциплінованість, акуратність.
 • Комунікабельність, педантичність щодо ведення документації.
 • Висока самоорганізація.
 • Винахідливість, здатність швидко орієнтуватися в складних ситуаціях.
 • Порядність.
 • Енергійність, цілеспрямованість.

 

Додаток 4

Схема «Суб’єкти підприємницької діяльності»


 

Додаток 5

Приклади ситуацій з ознаками підприємницької діяльності

1. Олімпійська чемпіонка О. Годунко продала з аукціону свою золоту медаль, виручивши за неї 100100 гр. Зібрані кошти вона передала на лікування пораненим воїнам, які постраждали під час АТО на Донбасі.

2. Товариство «Степ-агро» випускає понад 10 видів хлібобулочних виробів.

3. Шкільний волонтерський загін посадив картоплю ветерану Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу Гаврилюк А. П.

4. Десятикласник Олег під час канікул влаштувався мийником авто.

5. Львівський автобусний завод виробляє великі автобуси та продає їх.

6. Ветеринарний лікар Шеремет О. А. відкрив приватну ветеринарну аптеку.

 

Додаток 6

Юридична задача

Громадянину Канади О. Брайщаку відмовлено у відкритті приватного підприємства з виробництва автомобільних шин у м. Кіровограді, бо він не є громадянином України і постійно не проживає в цьому місті. Чи відповідає наведена ситуація законодавству України? Відповідь аргументуйте.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »