Прийоми привабливості. Самопрезентація

Світлана Чешенко, вчитель психології, практичний психолог
Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Суми

Цільова група:

 • учні 11 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • ознайомити учнів з прийомами приваблення співрозмовника, функціями і конструкціями компліментів та інших знаків уваги;
 • сформувати вміння презентувати себе, говорити компліменти;
 • виховувати відчуття власної гідності, пошану до інших.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • поняття «знаки уваги», «комплімент», «самопрезентація»;

розуміє

 • роль самопрезентації в професійній кар’єрі, загалом у житті;
 • етичні питання самопрезентації;

вміє

 • оцінювати сильні і слабкі сторони свої та іншої людини;
 • коректно висловлювати власне ставлення;
 • визначати ситуації, у яких людина потребує підтримки, похвали, володіє засобами їх надання;

може

 • спілкуватися з людьми різного віку;
 • підтримувати інших.

Методи і техніки:

 • дискусія
 • рольова гра
 • «мозковий штурм»
 • «пазли»

Обладнання:

 • фліп-чарт
 • маркери
 • портрети і фотографії різних типів людей із різних соціальних середовищ
 • Допоміжні матеріали № 1- 5
 • таблиця «Відмінності похвали і підтримки»

Хід уроку:

1. Вступна частина

1.1. Запропонуйте дітям розглянути портрети людей. Поставте їм запитання: з якою людиною вам хотілося б спілкуватися? Чому? Що ви думаєте про одну людину й іншу? На що ви звертаєте увагу під час першого знайомства? Нагадайте, що перше враження про людину завжди дуже важливе для встановлення контакту з нею, воно може і сприяти, і, навпаки, заважати спілкуванню зі співрозмовником; а навіть більше, часто перше враження визначає всі наші подальші відносини з цією людиною.

1.2. Наголосіть, що дуже важливо вміти виявляти знаки уваги, до яких, передусім належать компліменти. На цьому уроці ми будемо говорити про них, а також про те, що таке самопрезентація і як можна презентувати себе на початку спілкування в найбільш привабливому вигляді.

2. Основна частина

2.1. Запитайте в учнів про те, що таке знаки уваги і чи потрібні в повсякденному спілкуванні компліменти? Зробіть висновок, що знак уваги - це висловлювання або дія, звернена до людини, які покликані покращити її самопочуття і викликати радість. Серед них виділяють компліменти, похвалу і підтримку.

2.2. Об'єднайте учнів у 4 групи. Дайте кожній групі картки з інформацією (Додаток 1). Поясніть учням, що їх завдання полягає в тому, щоб кожна група упродовж 5 хвилин опрацювала свій матеріал. Після цього вони об'єднуються в нові групи - експертні, які складаються з одного представника кожної попередньої групи. Кожен учасник ознайомлює нову групу із змістом свого матеріалу. Запитайте в учнів, яка інформація важлива? Що слід відзначити? Що в матеріалах було новим і несподіваним?

2.3. Дайте кожній групі окреме завдання: зробити комплімент іншим групам, використовуючи Додаток 2. Обговоріть з учнями: чи приємно їм чути компліменти? Що було приємніше: говорити комплімент чи чути його? У яких ситуаціях компліменти можуть викликати негативні емоції?

2.4. «Мозковим штурмом» розробіть правила, яких бажано дотримуватися, коли робимо компліменти (Додаток 3). Висловлювання учнів запишіть на фліп-чарті.

2.5. Запитайте в учнів: які ще знаки уваги вони знають і яку роль вони виконують? Як іще можна виявляти увагу до людини? Яка роль їх у повсякденному житті (вони потрібні чи заважають, чому)? Зробіть висновок, що похвала - це оцінкове судження, в якому людину порівнюють з іншими, при цьому порівняння на її користь. У спільному обговоренні встановіть ситуації, коли похвала може викликати негативні емоції.

2.6. Повідомте, що підтримка - це знак уваги, наданий людині в ситуації, коли вона відчувається непевно, зроблений у вигляді прямого мовленнєвого висловлювання і який стосується тієї області, в якій вона зараз відчуває труднощі. Підтримка не передбачає порівняння з кимось, крім самого себе.

2.7. Обговоріть з учнями відмінності між похвалою і підтримкою. Результати запишіть у таблицю на дошці.

2.8. Поінформуйте учнів про самопрезенацію. Наголосіть, що самопрезентація - це здатність впливати на процес формування свого образу у партнера, тобто «подання» себе у сприятливому світлі.
Запропонуйте учням відповісти на запитання: якими засобами можна демонструвати свої переваги? Коли демонстрація власних переваг буде етичною? Зробіть висновок, що за допомогою одягу, гаджетів демонструвати свою перевагу достатньо просто, а от продемонструвати перевагу в манері поведінки, знанні предмету розмови значно складніше. Ознакою компетентності в цьому буде незалежність суджень, розкутість і простота, за якою стоїть впевненість у собі.

2.9. Обговоріть зі школярами таку проблему: для людей яких спеціальностей чи професій самоподання та самопрезентація особливо важливі? Чому?

2.10. Запропонуйте учням розіграти ситуації (Додаток 4), в яких один учасник буде намагатися справити необхідне йому враження на співрозмовника. Решта учнів повинні відгадати, який із способів самопрезентації використовували учні і яку мету при цьому вони ставили.

2.11. Наголосіть, що самоподача переваг і привабливості за значенням і частотою використання значно програють демонстрації ставлення. Справді, дуже важливо вміти показати партнерові своє ставлення до нього, його вчинків, позицій.
Спонукайте учнів до обговорення питань: як демонстрація нашого ставлення може впливати на процес взаємодії у спілкуванні? Як за допомогою вербальних засобів спілкування можна показати ставлення? Як у цьому допомагають невербальні засоби спілкування?

3. Підсумкова частина

3.1. Підведіть підсумки уроку. Запитайте в учнів. які прийоми приваблення вони частіше спостерігають у житті? Як вони зможуть використати здобуту інформацію?

 

Додаток 1

Тексти до гри «Пазли»

1 група. Комплімент - це знак уваги, виражений у вербальній формі без урахування ситуації, в якій людина перебуває в цей момент.

2 група. Виділяють кілька функцій компліментів. За допомогою компліменту можна:

 • привабити до себе;
 • викликати позитивні емоції;
 • стимулювати якусь дію (наприклад, «ти такий розумний, невже ти не зможеш вирішити цю задачу?»);
 • вселити впевненість у перемозі (наприклад, «ти дуже добре умієш розповідати, так що зможеш переконати екзаменатора»);
 • викликати каяття (наприклад, «я завжди вважав тебе щедрою і чуйною людиною, як ти міг так вчинити ситуації…).

3 група. Конструкції компліментів:

 • прості («ти хороша людина, Василю»)
 • у формі порівняння, метафори («ти, як весняна троянда»)
 • у формі антитези (свої якості трішки применшують, на тлі чого виявляють принади співрозмовника: наприклад, «мені не вистачає твоєї рішучості»)
 • у формі парадоксу (початок негативний, а закінчення - позитивне)
 • непрямий комплімент (наприклад, «Я ніколи не бачив таких незвичайних кактусів, як у Вас» або «Яке гарне у Вас маля»).

4 група. Комплименти можуть мати різну спрямованість:

 • на зовнішність;
 • на внутрішній світ людини (ці комплементи значно виграють порівняно з першими за своєю дією)
 • на професійні якості (майте на увазі, що ніщо так не тішить учителя, ніж позитивна оцінка його педагогічних здібностей)
 • на об'єкти гордості, любові, хобі.

 

Додаток 2

Завдання для роботи в групах

1 група. Зробити комплімент, щоб викликати позитивні емоції, простий, орієнтований на зовнішність.

2 група. Зробити комплімент, щоб стимулювати якусь дію, у формі метафори, спрямований на професійні якості.

3 група. Зробити комплімент, щоби вселити впевненість у перемозі, у формі антитези, спрямований на предмет гордості, хобі.

4 група. Зробити комплімент, непрямий, спрямований на внутрішній світ людини.

 

Додаток 3

Щоб комплімент справді був компліментом, бажано дотримуватися правил:

1. Зміст тільки один і позитивний. Уникайте подвійного змісту.

2. Не захоплюйтесь перебільшенням. Бо можете назвати ледаря - великим трударем.

3. Без претензій. Не хваліть те, що людина не хотіла б у собі вдосконалювати.

4. Без повчань. Комплімент констатує якусь якість, а не має рекомендацій щодо її поліпшення.

5. Не додавайте протилежний коментар (Руки золоті, а ось язик!), утримайтесь від ложки дьогтю.

 

Додаток 4

1 ситуація. Ти влаштовуєшся на роботу, проходиш співбесіду. Тобі потрібно скласти в керівництва сприятливе враження про себе.

2 ситуація. Ти прийшов на роботу в новий колектив. Які будуть твої кроки для кращої самопрезентації.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »