Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту

Творча група вчителів інформатики
загальноосвітніх шкіл Донецької області

Цільова група:

 • учні 11 класу

Тривалість:

 • 90 хв. (2х45 хв.) (упродовж 2-х тижнів)

Мета:

 • формувати підприємницьку компетентність завдяки реалізації колективного проекту;
 • розвивати ІКТ компетентності учнів під час групової роботи з онлайновими документами;
 • виховувати ініціативність, лідерство.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • суть проектного методу і проектного мислення;

розуміє

 • механізми формування проекту;

вміє

 • працювати з онлайновими документами;

може

 • ініціювати проект;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • спілкуватись онлайн;
 • співпрацювати в команді.

Методи і техніки:

 • «мозковий штурм»;
 • групова робота;
 • проблемне навчання;
 • метод проектів;
 • рефлексія.

Обладнання:

 • дошка;
 • комп’ютери;
 • мережа Інтернет;
 • онлайн-сервіси;
 • маркери, ручки;
 • аркуші А4;
 • електронний підручник до курсу «Підприємництво 2.0» (навчання в рамках проекту «Шкільна академія підприємництва»: http://sae-ukraine.org.ua/ua/education/).

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Оголосіть тему уроку, спільно обговоріть алгоритм розроблення бізнес-ідеї:

1.2. Допоможіть учням окреслити бізнесідеї, використовуючи метод «мозкового штурму» (докладно про цей метод див. у розділі «Інтерактивні методи навчання»).

1.3. Спільно з учнями сплануйте їхню роботу:

1. Соціологічне дослідження (опитування спільноти, на яку розраховані бізнес-ідеї).

2. Обрання бізнес-ідеї за аналізом результатів опитування респондентів (візуалізація даних, одержаних під час опитування).

3. SWOT-аналіз обраної ідеї (за схемою).

4. Розрахунок бюджету (початкові витрати, собівартість продукту, прибуток).

5. Рекламна стратегія бізнесу (інформаційна підтримка).

6. Організація роботи персоналу та функціонування підприємства.

2. Основна частина

Поділіть клас на підгрупи, які працюватимуть над вирішенням окресленого їм завдання. Весь клас або його частина на першому уроці розробляє декілька бізнес-ідей. Після загального обговорення залишіть 2-3 ідеї (усі напрацьовані ідеї варто графічно відобразити на http://wikiwall.ru/). Далі:

І група має забезпечити проведення соцопитування респондентів (очно та онлайн). Для цього використовують пакет офісу «Майкрософт» та Google-документи (форми). Після опитування учасники роблять аналіз даних (зокрема візуалізують інформацію у діаграми та графіки).

ІІ група створює блог проекту (сервіс blogger. com), на якому розміщує всі матеріали щодо підготовки, розробки та успішної реалізації самої бізнес-ідеї.

ІІІ група відпрацьовує SWOT-аналіз бізнес-ідеї (звіт створює у програмі PowerPoint або в Google-документах у рубриці «Презентація»).

IV група в разі обрання конкретної бізнесідеї робить розрахунки бюджету (у програмі Excel або в Google-документах, у рубриці «Таблиці», створює кошторис).

V група створює рекламне відео свого бізнесу, буклет (за допомогою програм обробки мультимедіа або www.youtube.com; програм створення буклетів Publisher або http://wikiwall.ru/).

VI група розробляє систему взаємодії всіх працівників підприємства (за допомогою сервісу «Сacco»).

VII група презентує обрану бізнес-ідею колегам (іншим підгрупам класу або паралельним класам).

3. Підсумкова частина

3.1. Спонукайте учнів до рефлексії. Попросіть, щоб групи оцінили роботу одна одної за технологією 3:2:1 (три позитивні риси, два зауваження, одна пропозиція щодо вдосконалення бізнес-ідеї).

3.2. Запропонуйте учням доопрацювати свої проекти з урахуванням пропозицій опонентів.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »