Рослинництво. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва

Юлія Бондаренко, учитель географії
морського ліцею ім. пр. М. Александрова м. Миколаєва

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • ознайомити з економіко-географічною характеристикою рослинництва України;
 • розкрити проблеми розвитку галузі;
 • актуалізувати знання учнів з фізичної географії України;
 • розвивати вміння знаходити причиннонаслідкові зв’язки та залежності, зіставляти факти, робити узагальнення, синтез та аналіз матеріалу;
 • формувати підприємницькі компетентності на основі аналізу географічної інформації.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • галузеву структуру і виробничі особливості рослинництва;

розуміє

 • роль рослинництва в економічному секторі країни;

вміє

 • аналізувати проблеми розвитку галузі;
 • узагальнювати знання, робити висновки;

може

 • аналізувати проблемну ситуацію;
 • брати на себе відповідальність;
 • працювати в групі, спілкуватися.

Методи:

 • аналіз проблемних ситуацій;
 • випереджувальне завдання;
 • робота в групах;
 • дискусія.

Обладнання:

 • підручник;
 • атлас;
 • інструктивна картка учня;
 • довідкова література (опорно-інформаційні схеми С. Г. Коперника).

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. «Характеристика сільського господарства України».

Додаток 2. Ключові запитання «аграріїв» до «фахівців» фірми.

Додаток 3. Завдання для групи «агрономів».

Додаток 4. Завдання для групи «економістів».

Додаток 5. Завдання для групи «кліматологів».

Додаток 6. Завдання для групи «ґрунтознавців».

Додаток 7. Таблиця «Найперспективніші сільськогосподарські культури для України».

Додаток 8. Картка самооцінювання діяльності учня на уроці.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся. Оголосіть тему уроку.

1.2. Зверніть увагу учнів на основну мету вивчення теми та очікуваний результат - це вміння трансформувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач.

1.3. Повідомте учням, що на уроці вони будуть працювати над практичним завданням:
Враховуючи проблеми фермерських господарств та думки спеціалістів у різних наукових галузях, їм треба скласти перелік тих сільськогосподарських культур, які найкраще вирощувати в Україні.

1.4. Перевірте домашнє завдання. Попросіть заповнити структурно-логічну схему «Характеристика сільського господарства України» та здійснити самоперевірку за зразком (Додаток 1).

2. Основна частина

2.1. Змоделюйте для учнів ситуацію у вигляді проблемної задачі:
Упродовж останніх років унаслідок значного зниження обсягів застосування мінеральних і органічних добрив, втрати сівозмін культур, відбуваються процеси агрохімічної деградації ґрунтів і зниження їх продуктивності, низька урожайність культур, однотипний асортимент сільськогосподарської продукції. У зв’язку з цим допоможіть аграріям знайти той набір сільськогосподарських культур, які дадуть високі прибутки при мінімальних витратах, раціональному використанні природних і техногенних ресурсів.

2.2. Повідомте учнів, що далі для того, щоб розв’язати це проблемне завдання, вони будуть виконувати інтерактивну вправу.

2.3. Поділіть клас на групи за інтересами:
Перша група - «фахівці з географії».
Це учні, що мають глибокі знання з географії. Вони одержують випереджувальне завдання: «Підготувати розповідь про рослинництво як провідну галузь с/г України». Під час підготовки теоретичного матеріалу необхідно скористатися типовим планом характеристики галузі.
Друга група - «фермери, представники агрофірм».
Їхнє випереджувальне завдання таке: «Проаналізувати проблеми аграріїв, визначити ключові». Для пошуку шляхів їхнього подолання необхідна допомога фахівців.
Інші учні класу об’єднуються в 4 групи - це фахівці, аналітики консалтингової фірми: «агрономи», «економісти», «кліматологи», «ґрунтознавці». Вони отримують завдання безпосередньо на уроці.

2.4. Повідомте учнів, що далі вони будуть працювати методом «творчої лабораторії».
Перша група («географи») дає стислу характеристику галузі рослинництва. Після цього як консультанти вони допомагають у роботі інших груп, ведуть зведену таблицю «Найперспективніші сільськогосподарські культури для України».

2.5. Друга група («аграрії») звертається до «фахівців» консалтингової фірми з підготовленими запитаннями (Додаток 2).

2.6. «Фахівці» консалтингової фірми одержують замовлення аграріїв і проводять аналітичну роботу. Кожна група займає місце за окремим столом. Консультанти роздають завдання: Додаток 3, 4, 5, 6. Лідер групи розподіляє ролі, організовує порядок виконання, підбиває підсумки роботи, призначає доповідача, оцінює роботу учасників групи.

2.7. Коли завершиться час, консультанти надають слово «фахівцям».

2.8. «Аграрії» уважно слухають думку аналітиків, ставлять запитання, приймають рекомендації.

2.9. Консультанти ведуть зведену таблицю «Найперспективніші сільськогосподарські культури для України» (Додаток 7).

3. Підсумкова частина

3.1. Учитель підводить підсумки уроку, звертає увагу, наскільки збігаються думки різних «фахівців» щодо вирішення проблемного завдання.

3.2. Запитайте учнів, чи вдалося досягти очікуваного результату.

3.3. Запропонуйте лідерам груп оцінити роботу своїх товаришів, консультантам оцінити роботу груп, учасникам груп оцінити роботу лідера.

3.4. Учитель пропонує учням провести самооцінювання своєї діяльності на уроці (Додаток 8).

3.5. Оголосіть домашнє завдання: опрацювати текст до теми з підручника й виконати завдання соціогеографічного практикуму.

 

Додаток 1

Заповнити структурно-логічну схему «Характеристика сільського господарства України».
Здійснити самоперевірку.

У структурі господарства належить до

 

Додаток 2

Ключові запитання «аграріїв» до «фахівців» фірми

1. Які с/г культури найбільш раціонально вирощувати в Україні, враховуючи при цьому потреби населення, власний прибуток та раціональне використання земельних ресурсів?

2. Ми спостерігаємо сьогодні зміни клімату, які виявляються у підвищенні температури, зменшенні снігового покриву, посиленні контрастності погоди, змінах дат початку та кінця сезонів та інше. З цього приводу у нас виникає запитання: «На які кліматичні показники (крім температури та опадів) й атмосферні процеси треба звертати увагу під час планування посівних площ на наступний рік?».

3. Урожайність культур залежить не тільки від кліматичних умов території, а й від якості ґрунту. Які характеристики ґрунту допоможуть фермерові правильно вести обробіток та проводити заходи меліорації?

 

Додаток 3

Завдання для групи «агрономів»

Дати характеристику найбільш поширених с/г культур на територію України, враховуючи біологічні особливості культури та сприятливі умови для її дозрівання. На основі опрацьованого матеріалу рекомендувати фермерам ті культури, які найкраще вирощувати в сучасних умовах.

 

Додаток 4

Завдання для групи «економістів»

На основі статистичних даних визначити, які культури для України вирощувати найвигід- ніше.

Таблиця № 1

Таблиця № 2

Словничок:

Рентабельність - це якісний вартісний показник, який характеризує рівень віддачі витрат або міру використання наявних ресурсів у процесі виробництва і реалізації товарів, робіт чи послуг (показує, який прибуток одержано на одиницю витрат).


Таблиця № 3

 

Додаток 5

Завдання для групи «кліматологів»

За картосхемою кліматичних умов та картою агрокліматичного районування визначте закономірності розподілу агрокліматичних зон, кліматичних показників та несприятливих процесів на території України. Результати аналізу внесіть до таблиці. Для яких культур агрокліматичні умови найбільш сприятливі?

 

Додаток 6

Завдання для групи «ґрунтознавців»

Дослідити особливості типів ґрунтів, що сформувалися на території України. Заповнити таблицю.
Які культури найкраще вирощувати на цих ґрунтах і чи потребують вони додаткових заходів меліорації?

 

Додаток 7

Після кожного виступу групи потрібно заповнити зведену таблицю «Найперспективніші сільськогосподарські культури для України».

 

Додаток 8

Картка самооцінювання

1. Чи сподобалась вам робота саме з тими джерелами інформації, з якими ви працювали?

2. Чи складною була аналітична робота?

3. Чи були ви активним учасником навчального процесу?

4. Чи вдалося вам висловити власну думку?

5. Чи збулися ваші очікування щодо уроку?

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »