Розроблення реклами до виготовленого виробу

Віктор Бойко, учитель трудового навчання
гімназії м. Сарни Рівненської області

Цільова група:

 • учні 11 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • ознайомити учнів з видами графічної реклами;
 • формувати вміння розробляти рекламу для виготовленого виробу;
 • озвивати ініціативність, підприємливість, лідерські якості.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • види графічної реклами;

розуміє

 • значення реклами для ведення успішної підприємницької діяльності;

вміє

 • створювати графічну рекламу;

може

 • аналізувати проблемну ситуацію;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • оцінювати й усувати ризики;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;
 • брати на себе відповідальність;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку та захищати її.

Методи і техніки:

 • ділова гра;
 • робота з текстом-джерелом;
 • дискусія в групах;
 • самооцінювання і взаємооцінювання.

Обладнання:

 • маркери, ручки, олівці;
 • конверти зі зразками графічної реклами;
 • аркуші А1, А4.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Види графічної реклами

Додаток 2. Вимоги до рекламних носіїв

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся з учнями. Заінтригуйте їх коротким повідомленням, що сьогодні учні на уроці будуть працівниками рекламного агентства і безпосередньо творцями реклами.

1.2. Поставте запитання: Чому реклама настільки поширена?
(Можливі варіанти відповідей: для інформування споживачів про новий товар або послугу, для швидкої реалізації товару, надання послуг, додатковий заробіток, перенасичення ринку товарами, висока конкуренція тощо…).

1.3. Запропонуйте учням назвати інші фактори, які впливають на хорошу реалізацію товару.
(Можливі варіанти відповідей: низька ціна, хороша якість, поширення інформації про товар самими споживачами.) Обговоріть з учнями завдання, виділіть правильні відповіді. Підведіть учнів до того, що реклама є одним з інструментів маркетингу. Підприємці використовують рекламу з певною метою. Справді, реклама дає споживачеві інформацію про нові товари, послуги, нові фірми на ринку, схиляє покупців до дії - а саме до купівлі товару чи послуги.

2. Основна частина

2.1. Повідомте учням мету уроку - ознайомитися з деякими видами графічної реклами та розробити рекламу до виготовленого виробу.

2.2. Підготуйте для учнів конверти з фотографіями різних видів реклами. Роздайте учням інформацію про різновиди графічної реклами (Додаток 1).
Працюючи з допоміжним матеріалом, учні мають з’ясувати суть та призначення графічної реклами.

2.3. Об’єднайте учнів класу в 4 групи (кожен учень називає по черзі один із видів графічної реклами: білборд, банер, постер, лайт-бокс) і попросіть, щоб групи зайняли місця за окремими столами.
Повідомте, що кожна група - це окреме рекламне агентство.

Завдання агентства:

 • придумати назву;
 • розподілити обов’язки (шеф групи, графічні редактори, аналітики…);
 • розробити ту графічну рекламу, яку вони назвали при поділі на групи.

Запропонуйте кожній групі обрати один виріб, виготовлений з деревини для створення реклами (шаховий стіл, дитячий стілець, набір шахів тощо).

2.4. Перед початком роботи опрацюйте вимоги до реклами. Для ознайомлення учнів з вимогами до рекламних носіїв (Додаток 2) проведіть групову вправу, метою якої є визначити шість-сім вимог до ефективної реклами, записати кожну вимогу на стікерах та прикріпити на дошці. (Варіанти відповідей: реклама має бути лаконічна, проста за змістом, провокаційна функціональна, правдива, естетична, логічно завершена, нести зворотну інформацію.)
Попросіть приготуватися до роботи - покласти аркуші паперу та канцелярське приладдя на столі. Нагадайте учням про вимоги до реклами, прикріплені на дошці, про культуру ведення дискусії. Наголосіть, що від активної, творчої, згуртованої роботи групи залежатиме кінцевий результат. Попередьте, що робота триватиме 20 хвилин, і дайте сигнал починати. Контролюйте, щоб до роботи були залучені всі учасники.
Пам’ятайте, що ви не повинні бути пасивним спостерігачем, - прислухайтеся до дискусій у групах, намагайтеся запам’ятати висунуті аргументи.
Втручайтеся тільки у разі суперечки або конфлікту. Арбітрами суперечки між двома учасниками групи повинні бути інші її члени.

2.5. Після закінчення роботи кожна група має представити свій рекламний продукт. Під час представлення своєї реклами всі групи уважно слухають та аналізують роботу.
Після представлення кожна група по черзі висловлює свої зауваження, поради та пропозиції до виготовленої реклами. Вислухавши точку зору кожного з агентств, підсумуйте роботу доповідача та запропонуйте внести корективи.

3. Підсумкова частина

3.1. Запитайте учнів, який з видів реклами, створених на уроці, їх переконав би купити виріб. Запропонуйте учням оцінити створену рекламу кожного агентства за 12-бальною системою (самооцінювання, взаємооцінювання, кореговане вчителем).

3.2. Підведіть підсумок уроку. Запитайте учнів, який з видів графічної реклами доцільно використати підприємцеві, що має невелику майстерню з виготовлення дерев’яних виробів. Відповідь потрібно обґрунтувати.
Подякуйте учням за творчу, активну працю на уроці.

3.3. Оголосіть домашнє завдання: за допомогою програми Microsoft Publisher розробити рекламний буклет підставки для кімнатних квітів.

 

Додаток 1

Види графічної реклами

Білборд (англ. billboard) - вид зовнішньої реклами, яку встановлюють уздовж трас, вулиць. Білборд - це закріплена на опорі рама, оббита листами оцинкованої сталі або фанери, що покриті атмосферостійкими речовинами.

З’явився цей термін у США, коли низка компаній почали вивішувати свої рекламні плакати «білли» (звідси й назва «білборд») на дерев’яних конструкціях.

Банер (англ. banner - прапор, транспарант) - графічне зображення рекламного характеру. Банери розміщують для залучення потенційних клієнтів або для формування іміджу.

Постер - рекламний продукт форматів А5 - А3, що надає спостерігачам образну й водночас точну інформацію про характер товарів і послуг, які пропонує їм виробник, індивідуальні якісні особливості, притаманні цим товарам і послугам, а також про місця та умови придбання цих товарів.

Лайт-бокс (англ. lightbox) - рекламний щит із внутрішнім підсвічуванням. Кріпиться до стовпів, стаціонарних конструкцій.

Флаєр (англ. fly - літати; flyer, flier - рекламний листок) - це невелика інформаційна листівка, часто виконана в яскравих, насичених кольорах. Використовують флаєри в основному як роздатковий матеріал у різних рекламних акціях. Нерідко флаєр є своєрідним безкоштовним пропуском, запрошенням або навіть вхідним квитком на якийсь захід.

Формати флаєрів:

1/3 А4 - 99х210 мм

А5 - 148х210 мм

А6 - 105х148 мм

А7 - 74х105 мм

Рекламний проспект (від лат. prospectus - вигляд, огляд) - багатосторінкове брошурне видання, що має, як правило, красиві ілюстрації.

Буклети - переважно багатокольорові аркушеві друковані видання, складені в два або кілька згинів (фальців). До такого виду друкованої продукції найчастіше звертаються туристичні агентства, виробники промислових і продовольчих товарів, організації та установи під час відзначення ювілеїв, подій чи проведення інших знакових заходів.

 

Додаток 2

Вимоги до рекламних носіїв

Для підвищення якості сприйняття змісту рекламних повідомлень необхідно, щоб у композиції були злагодженість і гармонійна взаємодія. Бажано дотримуватися лаконізму, чіткої конструктивної схеми, композиційної врівноваженості та використовувати оптичне поле для кожного зі шрифтових або зображувальних інформаційних блоків.

Зміст рекламного звернення лише тоді матиме бажаний вплив на спостерігачів, якщо правильно дібрано образну форму (індивідуалізовану або узагальнену), якщо вона звільнена від другорядних елементів, що ускладнюють сприйняття, якщо вона функціональна.

Велике розмаїття шрифтів і технічних способів виконання зображень необхідне для надання рекламним повідомленням індивідуального емоційного забарвлення, логічності, естетичного уособлення. Цього досягають за допомогою професійного варіювання технічних способів створення зображень та вибору або побудови необхідних образних шрифтів, покладених в основу створення рекламних звернень.

Для ефективної роботи над графічним проектуванням постера потрібно навчитися сприймати літери та графічні зображення як елементи загального композиційного твору, підпорядковувати їхні насиченість, масу, розмір, пластику, характер накреслення та інші характеристики загальній ідеї графічного твору, без якої процес творення втрачає сенс.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »