Складне речення з різними видами зв’язку (систематизація й узагальнення)

Оксана Галамай, учитель української мови та літератури
НВК «Школа-гімназія І-ІІІ ступенівім. Блаженного Климентія і Андрея Шептицьких»
м. Львова

Цільова група:

 • учні 9 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • перевірити якість та міцність засвоєних знань, сформованих умінь та навичок із теми, внести корективи;
 • розвивати зв’язне мовлення учнів, їхні творчі здібності й уміння аналізувати мовні й позамовні поняття;
 • виховувати моральні чесноти, формувати відповідальність за свої вчинки.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях та вміннях;

розуміє

 • виражальні можливості складних речень з різними видами зв’язку;

вміє

 • знаходити у тексті складні речення з різними видами зв’язку, аналізувати їх;
 • будувати складні речення з різними видами зв’язку;
 • правильно розставляти розділові знаки й обґрунтовувати їх;
 • переносити раніше засвоєні знання в нову ситуацію;

може

 • працювати у малих і великих групах;
 • креативно мислити;
 • брати на себе відповідальність;
 • висловлювати свою думку, обґрунтовувати її;
 • рефлексувати, підбивати підсумки; • добре спілкуватися, ефективно співпрацювати з іншими.

Методи і техніки:

 • «асоціативний кущ»;
 • робота в групах «1-2-4-всі»;
 • міні-проект;
 • творче конструювання;
 • «мікрофон».

Обладнання:

 • ватман із намальованим серцем;
 • маленькі серця з клейкою основою (відповідно до кількості учнів);
 • 4 аркуші А3;
 • кольорові маркери, ручки, олівці; клей;
 • пісочний годинник.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Індивідуальні картки для вправи «1-2-4-всі» (чотири варіанти).

Додаток 2. Завдання для роботи в парах (для вправи «1-2-4-всі»).

Додаток 3. Завдання для роботи в групахчетвірках (для вправи «1-2-4всі»).

Додаток 4. Картки для вправи «Конструювання».

Додаток 5. Картки для вправи «Творимо словом».

Додаток 6. Картка з текстом (для підсумкового етапу).

Додаток 7. Текст для домашнього завдання «Заробляю, щоб давати».

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. «Асоціативне серце»
З’ясуйте, які асоціації виникають в учнів зі словом ЛЮБОВ. Учні записують асоціації на серцях, які їм роздані заздалегідь. Зберіть серця, зачитайте асоціацію і наклейте на ватмані навколо серця зі словом ЛЮБОВ, групуючи найстійкіші (найпоширеніші) асоціації й несподівані (оригінальні).

1.2. Повідомте, що протягом уроку асоціації урізноманітняться, бо учні систематизують і узагальнять свої знання з теми «Складні речення з різними видами зв’язку» на матеріалі інтимної лірики О. Олеся.

1.3. З’ясуйте, що пам’ятають учні про письменника та його твори, наголосіть, що докладніше життя і творчість О. Олеся вивчатимемо в 10-му класі.

1.4. Повідомте учням мету уроку.

2. Основна частина

2.1. Насамперед з’ясуйте, які відомості з теми необхідно пригадати.
Допоможіть учням розташувати запитання в логічній послідовності. Наприклад:

 • Які речення називаються складними?
 • Які види таких речень ви знаєте?
 • Які види зв’язку бувають у складних реченнях?

Відповідати запропонуйте тим учням, які не ставили запитань (щоб залучити до роботи кожного).
На виконання цього завдання відведіть 3 хв.

2.2. Запропонуйте учням виконати низку завдань методом «1-2-4-всі».
Проінструктуйте учнів перед виконанням вправи. Роздайте картки, ураховуючи рівень складності завдань (картки 1, 2 - меншої складності, 3 - середньої, 4 - підвищеної) (Додаток 1).
Спочатку учні виконують завдання індивідуально (3 хв.), потім починають працювати в парах, об’єднавшись за номерами карток. Учитель роздає картки з завданнями для пар (Додаток 2). У парах відбувається взаємоперевірка виконання індивідуальних завдань № 2-4 і консультації щодо завдання № 5. При цьому пара обов’язково має дійти згоди щодо відповіді (3 хв.). Далі пари об’єднуються в групи-четвірки за номерами карток.
Учитель роздає картки з завданнями для четвірок (Додаток 3). Учасники груп обговорюють відповіді, які знайшли пари, і приходять до спільної для групи-четвірки відповіді (3 хв.).
Після завершення роботи в групах відбувається представлення результатів. Усі уважно слухають відповіді представників інших груп і висловлюють свою думку, якщо з чимось не погоджуються.

2.3. «Малюємо з уяви» (міні-проект) Запитайте, яким учні уявляють ліричного героя поезій О. Олеся.
Запропонуйте кожній групі-четвірці за 3 хвилини зобразити це на аркуші формату А3. Наголосіть, щоб кожен учасник групи зробив свій внесок у роботу. Повідомте, що після закінчення роботи один учень від групи має за 1 хв. представити її результати.

2.4. «Конструювання»
Роздайте групам картки з завданням (Додаток 4). З поданих простих речень за 2 хв. учні повинні скласти складне речення з різними видами зв’язку (сполучники, сполучні слова можна додавати, іменники можна замінювати займенниками), відтворивши уривок з поезії О. Олеся.
Представник групи зачитує складене речення.

2.5. «Творимо словом».
Роздайте групам картки з завданням (Додаток 5). Учні за 2 хв. складають речення з різними видами зв’язку за поданою схемою. Увага! Кожну частину дописує по черзі інший учасник групи.
Представник групи зачитує складене речення.

3. Підсумкова частина

3.1. Зачитайте учням текст (Додаток 6). З’ясуйте, які нові асоціації зі словом ЛЮБОВ виникають в учнів. Доповніть «Асоціативне серце».

3.2. Передайте «мікрофон», щоб учні висловили свої враження від уроку, використовуючи слова чи сполучення слів (Дізнався… Пригадав… Зрозумів… Найбільший мій успіх - це… Найбільші труднощі я відчув… Найцікавішим було… тощо).

3.3. З’ясуйте, чи всі поставлені цілі виконані.

3.4. Оцініть роботу учнів на уроці, подякуйте за урок.

3.5. Оголосіть домашнє завдання:

1) ознайомитися з текстом про визначного підприємця та мецената Володимира Кашицького та його життєвий успіх (Додаток 7);

2) увійти в роль письменника, активізувати свою фантазію та на основі прочитаного тексту скласти твірмініатюру «Любов Володимира Кашицького», використовуючи складні речення з різними видами зв’язку (не менше 3);

3) підготуватися до контрольної роботи за темою «Складне речення з різними видами зв’язку».

 

Додаток 1

КАРТКА 1

1. Прочитайте речення.

2. Розставте потрібні розділові знаки.

3. Накресліть схеми речень.

4. Яке речення «зайве»? Чому?

5. Випишіть у робочий зошит 3 словосполучення, які, на вашу думку, найкраще відображають душевний стан ліричного героя.

1. Коли тебе розлюбить мила для тебе сонце погаса чорніє небо смарагдове і в’яне всесвіту краса.

2. Хто нам казати не давав в ту ніч весни слова признання коли над нами місяць сяв коли без впину щебетав всю ніч співець кохання?

3. Мене любить ти не змогла для мене любих слів ти не знайшла бо всі давно їх іншому сказала.

КАРТКА 2

1. Прочитайте речення.

2. Розставте потрібні розділові знаки.

3. Накресліть схеми речень.

4. Яке речення «зайве»? Чому?

5. Випишіть у робочий зошит 3 словосполучення, які, на вашу думку, найкраще відображають душевний стан ліричного героя.

1. Я втік би в темний гай щоб слухать як шепоче до листу лист і до квіток трава але шептала й ти в зимові ночі мені колись шовковії слова.

2. Ти знов прийшла щоб всі чуття холодні вогнем страждання запалить ти знов прийшла щоб всі страшні безодні душі моєї розбудить.

3. Хіба б сказать я не зумів який вогонь в мені горів і як палив він груди?

КАРТКА 3

1. Прочитайте речення.

2. Розставте потрібні розділові знаки.

3. Накресліть схеми речень.

4. Яке речення «зайве»? Чому?

5. Випишіть у робочий зошит 3 словосполучення, які, на вашу думку, найкраще відображають душевний стан ліричного героя.

1. Хіба не бачите що небо голубіє що сонце ранками всміхається ніжніш що вся земля в якімсь чеканні давнім мліє і легше дихає і дивиться ясніш?

2. Я б думкою спинивсь в другім небеснім світі куди і сяйво зір не доліта але і там же власне сонце світить і знов воно про тебе нагада.

3. Постій душа моя розквітла як пташка крилами тремтить а ніч пливе на хвилях світла і день назустріч їй летить.

КАРТКА 4

1. Прочитайте речення.

2. Розставте потрібні розділові знаки.

3. Накресліть схеми речень.

4. Яке речення «зайве»? Чому?

5. Випишіть у робочий зошит 3 словосполучення, які, на вашу думку, найкраще відображають душевний стан ліричного героя.

1. Я не зазнав тих ніжних ласк і слів що марились мені колись весною що чув я в співах солов’їв що гай мені ласкаво шелестів давно колись далекою весною.

2. Тоді як ще листя зелене було як трави стояли і квіти пахтіли кудись несподівано сонце зайшло і білі пелюстки снігів полетіли.

3. Нечутно я пройду до хати і розчиню вікно твоє потай щоб ти могла весну вдихати щоб спала ти і чула солов’я щоб чула пісню ти і знала як стогне в ній сумна любов моя яка в тобі відгуку не зазнала.

 

Додаток 2

Завдання для пар:

1. Перевірте виконання завдань № 2-4.

2. Виберіть із виписаних словосполучень 2 таких, які, на думку вашої пари, найкраще відображають душевний стан ліричного героя. Переконайтеся, що вибрані сполучення слів є словосполученнями.Запишіть їх на аркуші.

 

Додаток 3

Завдання для груп-четвірок:

1. З’ясуйте, чи є розбіжності у виконанні завдань № 2-4. Накресліть схеми на дошці.

2. Виберіть із виписаних кожною парою словосполучень 2 таких, які, на думку вашої групи, найкраще відображають душевний стан ліричного героя. Переконайтеся, що вибрані сполучення слів є словосполученнями. Запишіть на дошці.

3. Представте результат вашої роботи (виразно прочитайте речення, прокоментуйте схему, назвіть вид склад- ного речення, вкажіть «зайве» речення й аргументуйте вибір).

 

Додаток 4

Із поданих простих речень складіть складне з різними видами зв’язку (сполучники, сполучні слова можна додавати, іменники можна замінювати займенниками), відтворивши уривок з поезії О. Олеся.

 • Твої руки на плечах моїх були не раз.
 • Лащуть берег хвилі.
 • Мені згадаються в той час твої і ласки, й руки білі.
 • До моря б я побіг.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 

Додаток 5

Вправа 4. «Творимо словом»

Скласти речення з різними видами зв’язку за поданою схемою.
Увага! Кожну частину дописує по черзі інший учасник групи.

[Любов – …..], (яка ….), але [….. ], ( ……).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 

Додаток 6

Любов як сонце. Вона розцвітає, як вогняна квітка на темному небі душі, і розкидає свої золоті пелюстки в найближчі провалля. Любов подібна до руки, яка торкається мовчазних струн арфи і родить божественну душу симфоній. Любов подібна до того мага, який з рівнини робить гори, покриті жагуче-білими снігами. Любов - пісня небесних духів, яка бринить лише раз в людському серці.

(За О Олесем).

 

Додаток 7

Заробляю, щоб давати…

Володимир Кашицький (22.03.1913- 17.10.2001) - український громадський діяч, підприємець, меценат. Почесний громадянин м. Львова (1996).

Народився в с. Підбуковина неподалік Перемишля (тепер Підкарпатського воєвод., Польща) у селянській сім’ї, що мала 16 дітей. Після закінчення сільської школи переїхав до Перемишля, склав іспити гімназійних класів, освоїв фах слюсаря. Вступив до «Пласту». Із вибухом Другої світової війни мобілізований до Польського війська артилеристом, а після поразки поляків повернувся додому. Учасник українського повстанського руху, виконував відповідальні доручення, бував у Львові. Під час одного з переходів кордону в районі Перемишля потрапив до рук НКВС, але встиг знищити документи, які мав доручення доставити як зв’язковий. Був ув’язнений у тюрмі «Бриґідки» у Львові, тюрмах Одеси, Харкова, Куйбишева, таборах Архангельська, Воркути, Інти, Печори та Абезі. Після того, як уряд СРСР дозволив полякам створити з польських в’язнів радянських концтаборів прокомуністичне військове формування, Кашицький вступив до дивізії ім. Т. Костюшка.

Восени 1944 року під Варшавою був важко поранений вибухом, залишився без рук. Двічі намагався покінчити життя самогубством. Розпочати нове життя допоміг випадок. Знайомий старшина Червоної армії, який ескортував на схід ешелон цукру, віддав Кашицькому один вагон із відповідними документами. Той продав вагон цукру цукроварникам і оселився в Щецині (Польща). Там придбав обладнання для виробництва морозива й заснував підприємство, яке виготовляло ці ласощі. Також споруджував і продавав будинки в містах Польщі. Провадив активну громадську діяльність, фінансово підтримував українську культуру в Польщі, захищав інтереси інвалідів війни.

У 1961 році, на 48-му році життя, одружився з 25-річною Ядвіґою Миколайчик, яка за два роки навчилася розмовляти українською. Переїхав до Львова 1992, відкривши тут піцерію і кав’ярню «Кастелярі» на пл. Митній. Долаючи труднощі, розвинув своє підприємництво, став одним із найбільших українських меценатів, реалізуючи своє кредо: «Заробляю, щоб давати». Підтримував українські культурні заходи, громадські організації (Народний Рух України, фестиваль «Червона рута», товариство «Надсяння» та ін..). Фінансував видання понад 30 книжок; подарував для школи бандуристів будинок у м. Ірпінь під Києвом. Підтримував матеріально тих, хто був у потребі.

Кашицький любив повторювати, що досягає успіху, тому що він українець. «Історія України дає безліч прикладів, коли гору брала не сила м’язів, а сила духу, енергія думки». Активний у «Пласті», в якому 1993 року поновив своє членство як сеньйор. Нагороджений пластовими відзнаками. Помер на Цейлоні, де відпочивав із дружиною. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі.

(З Енциклопедії Львова. Том 3. Автор статті - Роман Фіґоль)

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »