Умови існування підприємницької діяльності в Україні

Олександра Бикова, учитель історії
КЗ НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 16 ДЮЦ «Лідер»
Кіровоградської міської ради

Цільова група:

 • учні 11 класу

Тривалість:

 • 45 хв.

Мета:

 • висвітлити переваги і недоліки функціонування підприємницької діяльності в Україні;
 • розвивати вміння аналізувати юридичні тексти, зокрема Конституцію України;
 • формувати підприємницькі компетентності й ініціативність.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • суттєві ознаки підприємництва;
 • основні документи для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності;

розуміє

 • роль держави в регулюванні фінансової та підприємницької сфери;
 • значення й основи сучасної ринкової економіки;

вміє

 • аналізувати переваги й недоліки умов розвитку підприємництва в Україні;
 • оцінювати власну здатність до підприємницької діяльності;
 • аналізувати юридичні тексти;

може

 • займати активну громадянську позицію;
 • брати на себе відповідальність.

Методи і техніки:

 • рольова гра;
 • робота з документами, таблицями;
 • дискусія.

Обладнання:

 • маркери, ручки, олівці;
 • аркуші А4;
 • аркуші в клітинку;
 • великі аркуші паперу.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Опис ділової гри «Сучасний підприємець».

Додаток 2. Таблиця для ділової гри «Для “Юристів”».

Додаток 3. Документи для державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Додаток 4. Статті Конституції про підприємницьку діяльність в Україні.

Додаток 5. Таблиця для ділової гри «Для “Підприємців”».

Додаток 6. Юридичні задачі.

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Повідомте учням мету уроку - проаналізувати переваги й недоліки підприємницької діяльності в Україні. Нагадайте, що у розвинутих країнах частка малого бізнесу становить 40-70% валового національного продукту та 50% сукупної робочої сили. В умовах ринкової економіки провідним стає заняття малим бізнесом. Сучасне українське законодавство потребує вдосконалення щодо умов ведення бізнесу. І досвід європейських країн доводить, що це наймасовіший сектор економіки, який визначає темпи економічного розвитку і становить основу сучасної ринкової економіки.

1.2. Запропонуйте учням взяти участь у діловій грі «Сучасний підприємець». Поясніть, що ця гра є однією з форм роботи в малих групах з чітко розмежованими повноваженнями і цілями учасників. Вона дає можливість набути навичок, необхідних людині для спілкування та співпраці, спрямовує до самоствердження в суспільстві. Метою гри буде аналіз переваг і недоліків умов існування підприємницької діяльності в Україні.

2. Основна частина

2.1. Об’єднайте учнів у 4 групи («Підприємці», «Держава», «Юристи», «Народ»). Ознайомте з правилами ділової гри «Сучасний підприємець» (Додаток 1). Шляхом жеребкування чи за бажанням розподіліть ролі. Використайте ілюстрації-візитівки для кожної ролі в діловій грі.

1. «Підприємці» (суб’єкти підприємницької діяльності).

2. «Держава»(політико-економічні умови).

3. «Юристи»(юридичні умови).

4. «Народ»(психологічні умови).

2.2. Наголосіть, що підприємництво здійснюється у певних правових рамках. Ці рамки встановлює держава, і саме вона (разом із громадським сектором) контролює дотримання законів. Учні («Держава») за допомогою нормативно-правових документів дають відповіді на запитання:

1. Які нормативно-правові акти регулюють підприємницьку діяльність?

2. Що саме регулює держава у сфері підприємництва?

2.3. Запропонуйте «Юристам» визначити, хто є суб’єктами підприємницької діяльності, та встановити різницю між фізичними і юридичними особами. Порадьте «Юристам» скористатися таблицею (Додаток 2) та визначити, яким категоріям осіб не можна займатися підприємницькою діяльністю. «Юристам» через діалог із «Підприємцями» слід з’ясувати, чи всі «підприємці» у грі мають право займатися бізнесом. Запропонуйте «Підприємцям» зібрати необхідний пакет документів і прочитати відповідну інструкцію (Додаток 3).

2.4. Поставте перед групою учнів «Народ» завдання: пояснити, як Конституція України трактує поняття підприємництва (Додаток 4). Попросіть поділитися думками щодо ставлення до підприємця у суспільстві.

2.5. Групі «Підприємці» запропонуйте заповнити схему «Якості підприємця» та захистити її перед класом (Додаток 5).

3. Підсумкова частина

3.1. Запропонуйте кожній групі узагальнити і представити результати діяльності на великому аркуші паперу. Поставте перед класом завдання визначити стан дотримання політико-економічних, юридичних та психологічних умов бізнесу. Запропонуйте групам обмінятися запитаннями, з’ясувавши суперечності цієї теми.

3.2. На завершальному етапі гри «Держава» і «Юристи» видають «Підприємцям» Свідоцтво про державну реєстрацію (його «оригінальний зразок» може створити попередньо група учнів, наслідуючи справжній взірець). Зверніть увагу, що підприємництво сприяє самореалізації людини, але вимагає від неї напруженої праці, відповідальності, наявності економічних та правових знань.

3.3. Оцініть роботу учнів.

3.4. Як домашнє завдання запропонуйте учням обрати вид підприємницької діяльності, щоб заробити кошти для святкування випускного вечора, та розв’язати юридичні задачі (Додаток 6).

 

Додаток 1

Опис методу ділової гри «Сучасний підприємець»

Ділова гра, імітуючи окремі ситуації, допомагає вирішувати конкретне завдання, виробляти відповідні практичні рекомендації, розробляти прогресивні методи вирішення проблеми. Ділова гра має жорстку структуру і правила. Її головною функцією є розвиток навичок і вмінь діяти у нестандартних ситуаціях.

Процес організації та проведення ігор можна умовно поділити на чотири етапи:

Організаційні етапи ділової гри:

1) підготовка гри;

2) формування ігрової групи;

3) керівництво грою, контроль за її процесом;

4) підбиття підсумків і оцінювання результатів.

Практичну роботу щодо організації ділової гри почніть із формування ігрової групи. При формуванні ігрової групи враховуйте:

 • рівень обізнаності учнів;
 • індивідуальні якості учнів;
 • ступені підготовленості учнів до ділової гри;
 • ігрові мотивації.

Усі учасники повинні добре знати умови і правила гри й дотримуватися їх; бажаний однорідний за рівнем знань, досвіду і компетентності склад учасників.

Зазвичай команда складається з 5-6 учасників.

У рамках однієї команди розподіліть учасників за ігровими ролями чи функціями. Зверніть увагу учнів на колегіальність роботи, неприпустимість авторитарних методів ухвалення рішень. У грі «Сучасний підприємець» ролі розподіляємо так: «Підприємці», «Держава», «Юристи», «Народ».

Використовуючи допоміжні матеріали, документи, таблиці, задачі, учні дають відповіді на запропоновані запитання. Проаналізувавши всі умови розвитку підприємницької діяльності, учням потрібно визначити, чи є у сучасного громадянина можливість реалізації особистої економічної свободи.

На реалізацію цього етапу гри відводимо 10 хвилин, далі по черзі під керівництвом учителя відбувається обговорення цього запитання. Ділова гра вибудовується у вигляді прихованого смислового діалогу. Результати роботи груп учасники фіксують на аркушах паперу (10 хвилин). Підсумовують та роблять висновки по черзі.

 

Додаток 2

Таблиця для ділової гри
Для «Юристів»


 

Додаток 3

Документи, потрібні для державної реєстрації суб’єктам підприємницької діяльності


Як зареєструватися приватним підприємцем: поради від юриста Павла Товкала

1. Знайдіть, де працює державний реєстратор - посадова особа, яка від імені держави здійснює державну реєстрацію. Зазвичай державний реєстратор працює в районній державній адміністрації або у виконавчому комітеті міської ради міста (якщо місто обласного підпорядкування). На практиці державний реєстратор не завжди перебуває безпосередньо в будівлі зазначених органів. Адресу його розташування можна дізнатися, наприклад, за допомогою Інтернету.

2. Оберіть адресу реєстрації приватного підприємця.

Це житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому Ви проживаєте постійно, переважно або тимчасово. Вибір адреси важливий, бо на адресу реєстрації до підприємця надходитиме вся офіційна кореспонденція.

3. Оберіть види діяльності, які Ви плануєте здійснювати.

4. Для державної реєстрації Ви повинні подати особисто чи надіслати рекомендованим листом «з описом вкладеного» державному реєстраторові за місцем проживання такі документи:

 • заповнену реєстраційну картку (форма № 10, див. нижче) на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця. На цьому етапі потрібно визначитися, чи ви будете заробляти безпосередньо після реєстрації, чи також і в дальшій перспективі, й повідомити про види своєї діяльності державного реєстратора, заповнивши розділ ІІ «Основні види діяльності» у формі № 10.

Інформація про види діяльності та їх коди завжди є у відкритому доступі в офісі державного реєстратора; як правило, вона подана у приміщенні з загальним доступом, рідше у вигляді окремих буклетів, видруків тощо. Також у державного реєстратора можна отримати роз’яснення стосовно того, який код відповідає обраній Вами діяльності. Намагайтеся з першого разу внести до картки якомога більше видів діяльності, оскільки їх відсутність може викликати в майбутньому необхідність внесення доповнень до реєстраційних документів, а це зайва витрата часу та коштів.

 • копію довідки про включення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів (довідка про присвоєння ідентифікаційного коду);
 • копію виданої банком квитанції, що підтверджує оплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця. Інформація про реквізити та суму збору доступна в офісі державного реєстратора - це невеликі кошти, які станом на серпень 2012 року становили 51 грн.

5. Якщо документи для проведення державної реєстрації Ви подаєте особисто державному реєстраторові, візьміть із собою паспорт і довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Державному реєстраторові заборонено вимагати додаткових документів.

6. Державний реєстратор, приймаючи документи, які Ви подаєте для проведення державної реєстрації, описує їх, а копію опису в день надходження документів видає (надсилає рекомендованим листом) Вам з відміткою про дату надходження документів. Після перевірки наведених у реєстраційній картці відомостей щодо відповідності поданим документам державний реєстратор записує до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

Термін державної реєстрації фізичної особи становить два робочі дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

7. Державний реєстратор оформляє і видає або надсилає Вам рекомендованим листом Виписку з Єдиного державного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації. Це документ, який підтверджує державну реєстрацію фізичної особи - підприємця. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця передає відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця з зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця для взяття його на облік.

8. На практиці виписку з Єдиного державного реєстру на руки видають пізніше, ніж датовану державну реєстрацію нового приватного підприємця. Тому того ж дня, коли Ви отримали виписку з Єдиного державного реєстру, бажано відвідати податкову інспекцію.

9. У податковій необхідно обрати систему оподаткування. Щоб правильно це зробити, необхідно звернутися до знайомого юриста або бухгалтера і проконсультуватися з ними. У разі обрання спрощеної системи оподаткування отримайте відповідне свідоцтво. Заявити про обрання спрощеної системи оподаткування необхідно одразу, оскільки потім доведеться чекати наступного кварталу, щоб зробити це.

10. Наступним Вашим кроком має бути звернення у районне відділення Пенсійного фонду України для того, щоб стати на облік.

11. Також атрибутами підприємницької діяльності (хоча й не обов’язковими) є відкриття рахунку в банку та одержання печатки. Про відкриття рахунку необхідно повідомити податкову, за одержанням дозволу на виготовлення печатки звернутися до дозвільної системи відповідного райвідділу міліції.

 

Додаток 4

Конституція України встановлює загальні принципи здійснення підприємницької діяльності. Згідно зі ст. 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Водночас підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Стаття 55 Конституції України гарантує право на оскарження до суду дій будь-яких посадових і службових осіб без обмежень. Зважаючи на положення ст. 124 Конституції України про те, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, які виникають у державі, суб’єкт підприємницької діяльності має право оскаржувати дії таких осіб як у адміністративному (якщо такий порядок передбачений у відповідних нормативно-правових актах), так і в судовому порядку.

 

Додаток 5

Для «Підприємців»


 

Додаток 6

Юридичні задачі

Необхідно обговорити й визначити, у яких із наведених прикладів здійснюється підприємницька діяльність.

1. Львівський автобусний завод виробляє великі автобуси і продає їх. (+)

2. Футбольний клуб провів благодійний матч для збору грошей для допомоги дітям, хворим на туберкульоз. (-)

3. Хлопчик-десятикласник працює у період літніх канікул у фермерському господарстві помічником комбайнера. (-)

4. Перукар викупив приміщення в будинку, де живе, та працює за фахом. (+)

5. Випускниця 11 класу пішла працювати нянею до однієї з сімей, що живе в її будинку. (-)

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »
 [06-12-2023 19:57:19] E_WARNING: Unknown: write failed: No space left on device (28) in file Unknown at line 0
 [06-12-2023 19:57:19] E_WARNING: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in file Unknown at line 0