Уроки географії з підприємницьким тлом: методичні поради

Ольга Слюсар

Світ, який є предметом вивчення географії як науки, дуже багатогранний, у ньому тісно переплітаються події, процеси, явища, що є об’єктами вивчення математики, економіки, фізики, хімії, біології, історії та екології. Часто питання, що їх розглядають на уроці, виходять за межі суто географічної науки. Щоб розкрити їх, потрібно поєднувати географічні знання зі знаннями основ наук суміжних дисциплін.

Уроки, що ми пропонуємо, навчають учнів дивитися на світ із двох позицій - географічної й економічної. У географії основоположним є розуміння просторових принципів і взаємодії людей з навколишнім середовищем - де щось існує чи відбувається та чому важливими є виміри природного світу й діяльність людей. Географія зосереджує увагу на одержанні інформації про людей, місця, середовища й організації, аналізі даних із використанням мап та інших географічних засобів. Таку інформацію можна використовувати для розробки просторової перспективи. Визнання того, що діяльність людини впливає на природне середовище, а фізичні процеси - на діяльність людини, також вимагає підходу з позицій географії.

Економічна позиція ґрунтується на розумінні дефіциту та компромісів. Економіка зосереджує увагу на тому, як люди використовують дефіцитні ресурси для виробництва й обміну товарів і послуг задля задоволення своїх потреб. Через дефіцит люди мусять робити вибір щодо того, як найкраще використовувати наявні ресурси, що виробляти, як виробляти і як розподіляти вироблене. Усі ці вибори охоплюють альтернативні витрати, компроміси та наслідки. Люди створюють економічні системи, що розробляють правила і стимули, впливають на вибір, який роблять індивіди.

Як географічна, так і економічна позиція має суттєве значення для учнів середньої школи при вивченні регіонів світу. Таке поєднання допомагає учням зрозуміти варіанти вибору, який роблять люди в різних регіонах, і критично ставитись до глобальної економіки, яка дедалі більше стає взаємозалежною.

Для забезпечення ефективності економічного виховання на уроках географії необхідно вдало вибрати відповідні методи роботи. Основними, на нашу думку, є такі:

Використання міжпредметних зв’язків. Наприклад, під час розгляду міжнародного поділу праці ми обов’язково повинні звернутись до закону Давіда Рікардо, до з’ясування абсолютних і порівняльних переваг. На уроці географії у 10 класі ми можемо навіть показати математичне доведення закону порівняльних переваг. Це допоможе учням усвідомити об’єктивність міжнародного поділу праці.

Розв’язування економічних задач. Наприклад, можна запропонувати учням розрахувати кількість палива, необхідного для теплової електростанції, визначити, яким видом палива краще користуватися.

Простеження причинно-наслідкових зв’язків. Ця форма роботи передбачає аналітичну роботу учнів. Її, наприклад, можна використати при вивченні теми «Політичні й економічні системи країн». Учні за статистичними даними простежують показники ВВП на душу населення, структуру ВВП і рівень економічного розвитку держави та знаходять необхідні закономірності. Потребує простеження причинно-наслідкових зв’язків і характеристика географічного розташування країни або оцінка ресурсозабезпеченості й вплив цих аспектів на економічний розвиток держави.

Розгляд проблемних питань. Розгляд цих питань можна широко використовувати у процесі вивчення географії у 9 класі, тому що економіка України містить низку проблем, і з учнями можна порозмірковувати про їхні причини, прояви і наслідки.

Географічний і економічний прогноз. Це один із методів, що потребує аналітичної роботи учнів. Користуючись статистичними даними, економічними показниками, учні можуть, наприклад, давати прогноз про забепеченість трудовими ресурсами та про рівень безробіття в державі, із учнями можна розглянути питання зміни структури зовнішньої торгівлі в післякризовий час.

Порівняльний аналіз. Цей метод можна застосовувати під час виконання практичних робіт із порівняльної характеристики двох країн. Під час роботи ми використовуємо, зокрема, й економічні показники країн, за якими учні порівнюють, наприклад, рівень економічного розвитку.

Отже, шкільний курс географії містить значну частину економічних знань і дає змогу за умови вдалого вибору методичного інструментарію забезпечити розуміння та сформовані навички економічних процесів та понять.

Висловлюємо вдячність педагогам, які активно долучилися до розроблення уроків з підприємницьким тлом. Серед них: Лариса Шелюк, методист ММК м. Коростеня Житомирської області; учителі географії Людмила Ніколюк (Коростишівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей інформаційних технологій» ім. Л. Х. Дарбіняна), Людмила Галицька (Коростенський міський ліцей), Оксана Бабійчук (ЗОШ ім. О. І. Онишка, Бердичівський район), Наталія Нікитюк (Коростенська ЗОШ № 11) - Житомирської області, а також Галина Голікова (Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 19), Юлія Бондаренко (Морський ліцей ім. пр. М. Александрова м. Миколаєва) та Галина Андрусяк (Софіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Новобузького району) - Миколаївської області.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »