Уроки економіки з підприємницьким тлом: методичні поради

Лариса Шелюк

Мої учні будуть дізнаватися про нове не від мене.
Вони будуть відкривати це нове самостійно.
Моя головна задача - допомогти їм розкритися.
Й. Г. Песталоцці

Відповідно до «Концепції загальної середньої освіти», перед учителем економіки стоять високі завдання - реформувати навчання економіки так, щоб акцентувати увагу учнів на розумінні економічних явищ, взаємодії економічних систем, навчити дітей засад ринкової економіки, ощадного ведення господарства тощо.

Компетентнісно орієнтована освіта, до якої ми прагнемо, спрямована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення світоглядних орієнтирів, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, добір нових методів, підходів і технологій.

Формувати підприємницьку компетентність учителеві економіки легше, ніж учителеві інших предметів. Економіка - наука про економічні відносини між системами, людьми, державами. Тому природно, що перед учнем постають запитання: чому одна країна має вищий рівень розвитку, ніж інша? Які чинники сприяють розвиткові економічних систем? Який потенціал має Україна, щоб бути економічно розвиненою державою? Засвоєні при цьому економічні знання у формі фактів, уявлень, понять, закономірностей, теорій, а також сформовані вміння й навички дають змогу школярам усвідомлено орієнтуватись у соціально-економічних, суспільно-політичних подіях своєї держави та світу в цілому, а також розуміти ті закономірності, з якими дитина стикається щоденно (реклама, конкуренція, інфляція тощо).

Однак формування підприємницької компетентності не обмежується лише змістом навчальних програм з економіки. Істотну роль у цьому процесі відіграють методи, які добирає вчитель, щоб сформувати різні компетентності, зокрема й підприємницьку. Саме завдяки різним формам роботи на уроках економіки можна формувати підприємливість та інноваційність.

Перед вивченням нової теми вчитель створює проблемні ситуації, намагається викликати у дітей здивування. На початку уроку використовує нескладні інтерактивні вправи - «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Коло ідей» тощо. Повідомлення, словесно оформлене устами учнів, під час мотивації навчальної діяльності стає своєрідним «містком» для розуміння нового.

Підприємливість варто розвивати за допомогою роботи в групах і парах. Така навчальна діяльність формує відповідальність за спільний результат. А ще навчає учнів співпрацювати - спілкуватися між собою, бути лідерами й підлеглими, дискутувати, переконувати, відстоювати свої позиції, іти на компроміс тощо. Щоб заохотити до активності й почути думку кожного учня, вчителі економіки впроваджують такі техніки, як «Метаплан», «Продовж речення», «Оксфордські дебати», дискусії тощо.

Викликають зацікавленість до вивчення предмету такі творчі завдання: «Доповни сюжет», «Лист-звернення», « Залиш останнє слово для мене» тощо.

У своїй педагогічній діяльності вчителі дуже часто використовують різні форми ігрових технологій. На уроках, де впроваджують гру, немає одноманітності, монотонності; створюються умови для всебічного розвитку дитини, її здібностей. Дуже ефективними для розвитку підприємницьких якостей є рольові ігри, які допомагають учням уявити себе експертами в якійсь сфері, продемонструвати свої знання, вміння, часто здобуті завдяки методу випереджувальних завдань.

Метод проектів уважається основною технологією формування ключових життєвих компетентностей учнів, зокрема й підприємницької. Адже діти, працюючи над створенням проектів, навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і як можна застосовувати набуті знання, генерувати нові ідеї, бути комунікабельним, постійно самовдосконалюватися.

Конспекти занять з економіки, запропоновані в цій книжці, допоможуть учителям свідомо підходити до творення підприємницького тла на цих уроках, що підвищить рівень досягнень учнів і дасть їм змогу навчатись ефективніше: не кожен мріє стати економістом, однак кожен хоче стати успішною людиною.

У рамках українсько-польського проекту «Уроки з підприємницьким тлом» над написанням конспектів уроків з економіки активно працювали вчителі Житомирщини й Миколаївщини, а саме: Олена Нікіфорова (Казанківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Казанківського району), Людмила Паламарчук (Врадіївська районна гімназія) - Миколаївської області, Людмила Левківська (Кирданівська ЗОШ Овруцького району), Ольга Самчук (Радомишльська ЗОШ № 4 ім. І. Самоплавського) - Житомирської області. Висловлюємо їм вдячність за нові творчі ідеї, якими може збагатитися кожен учитель.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »