Уроки психології: як формувати підприємливість у наших дітей

Марина Троїцька

Одна з найактуальніших проблем сучасної освіти полягає у зміщенні акцентів навчання з процесу на результат, із трансляторного підходу на діяльнісний. Мета таких трансформацій - забезпечити спроможність випускника відповідати запитам ринку, мати відповідний потенціал для вирішення завдань у професійних, правових, соціальних, етичних та інших сферах. Щораз більшого поширення набуває компетентнісний підхід, який можна розглядати як концептуальну основу освіти. Необхідною умовою реалізації цього підходу є зорієнтованість на розвиток системного комплексу умінь, смислових орієнтацій, адаптивних можливостей, досвіду, моральних орієнтирів та світогляду.

Ключові компетентності успішної особистості становлять систему, де відсутність однієї з них унеможливлює продуктивне здійснення особистісно й соціально значущої діяльності, самореалізацію. Завдання з розвитку одних компетентностей (здатність спілкуватись рідною мовою; здатність до комунікації іноземними мовами; цифрові, соціальні та громадянські компетенції та ін.) мають достатній рівень реалізації в навчальній системі, інші, зокрема, здатність до підприємливості та ініціативності, залишались поза зоною спрямованого системного педагогічного впливу. Проте саме підприємливість та ініціативність може забезпечити професійну та життєву реалізованість людини, її соціальну включеність і зайнятість.

Вивчення предмету «Психологія» пропонуємо у профільних класах гуманітарного циклу за рахунок варіативної складової. Саме психологія створює найефективніші можливості для розвитку підприємливості та ініціативності. Простір уроків з психології містить основні принципи, відтворює складові компетентнісного підходу.

Розвиток компетентності у сфері підприємливості та ініціативності передбачає необхідність розширення змісту навчально-виховного процесу. Це може відбуватися не тільки і не стільки через введення нового навчального матеріалу, а радше через переосмислення того, як той матеріал, що вивчаємо традиційно, може стати ресурсом для розвитку підприємливості. А тому працювати над плеканням підприємливості та ініціативності можна на будь-якому етапі уроку будь-якої теми, де учні могли б вправлятись в умінні перетворювати ідеї в реальність; планувати заходи, оцінювати власні сильні та слабкі сторони, а також ризики, пов’язані з майбутнім заходом. Окреме завдання для психолога - робота над етичними проблемами співпраці в групі тощо.

Особливої актуальності набувають вимоги до форм навчання, спрямованих на розвиток підприємливості та ініціативності. А це застосування інтерактивних технік і технологій, залучення досвіду учнів, наближення навчальної ситуації до життєвої. Відходячи від пасивного засвоєння знань, учням необхідно створити умови для дослідницької активності, самостійності та самоосвітньої діяльності.

Завдання уроку реалізуються через організацію активної та інтерактивної взаємодії суб’єктів уроку (учнів та вчителя). Більшість часу на уроці відводимо активності учня, а не діяльності вчителя. Педагог виступає не в ролі «ретранслятора» знань, а організатором освітнього процесу, фасилітатором. Навчальним матеріалом уроку має виступати власний досвід учнів, особливості їхньої особистості, тому допоміжні матеріали варто використовувати дозовано.

Смислове навантаження складових уроку акцентують не на процесі і здобутті знань, а на тому, як вони «вбудовуються» у свідомість учня. «Знання що» трансформуються в «знання як». Формуванню відповідних ставлень, рефлексивних позицій сприяють розгорнуті висновки не лише наприкінці уроку, а й після кожного логічно завершеного елементу уроку.

Запропоновані конспекти уроків з психології можна використати і в позанавчальній діяльності: під час проведення класних годин, годин психолога, заходів тематичних тижнів. Так само доречно нагадати, що конспекти цікавих занять із психології та профорієнтації, які мають на меті розвивати підприємницьку компетентність учнів, вміщено в е-посібнику «Шкільний клуб підприємництва» на інтернет-платформі: sae-ukraine.org.ua.

Велика подяка вчителям психології, практичним психологам навчальних закладів Сумської області, які брали участь у проекті та наполегливо і відповідально працювали над конспектами: Євгенії Дудецькій (ССШ І-ІІІ ступенів №3 м. Суми), Вірі Запорожець (Липоводолинська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів), Любові Коритченко (Дубов’язівський НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - ДНЗ»), Дарії Нескороменко (КУ ССШ № 9 м. Суми), Яні Рибальченко (ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Р.К. Рапія м. Охтирки), Світлані Семененко (КУ ССШ №1 м. Суми), Світлані Чешенко (ЗОШ І-ІІІ ст. №20 м. Суми), Тетяні Кравченко (КО Олександрівська гімназія м. Суми) та Марині Свириденко (завідувачу відділу практичної психології та соціальної роботи ІМЦ, м. Суми).

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »