Виготовлення прикрас для волосся, оздоблених об’ємною вишивкою

Наталія Стєшина, учитель трудового навчання;
Світлана Мельник, учитель трудового навчання
загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ ступенів № 6
м. КостополяКостопільського району Рівненської області

Цільова група:

 • учні 10 класу

Тривалість:

 • 90 хв.

Мета:

 • формувати вміння та навички виготовлення прикрас для волосся з елементами об’ємної вишивки;
 • розвивати естетичні та художні смаки;
 • формувати підприємницькі компетентності, вміння реалізувати продукт своєї праці.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • технологію виконання об’ємної вишивки; 
 • поєднання технік української народної вишивки при оздобленні виробів;

розуміє

 • значення власноруч виготовлених виробів для розвитку підприємницької діяльності;

вміє

 • створювати композицію проектованого виробу;
 • виконувати об’ємну вишивку;

може

 • самостійно чи в групі оздобити вироби об’ємною вишивкою;
 • прогнозувати майбутні результати;
 • презентувати готові вироби;
 • висловлювати свою думку і захищати її.

Методи і техніки:

 • генерування ідей;
 • дискусія;
 • робота в групах.

Обладнання:

 • елементи об’ємної вишивки (квіти, пелюстки, листки тощо);
 • основа (обруч, гумка для волосся, заколка), до якої кріпляться дрібні деталі;
 • ножиці;
 • нитки;
 • голки;
 • клейовий пістолет із силіконовим стержнем;
 • стрічки;
 • бісер, намистинки.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Технологія виконання об’ємної вишивки

Додаток 2. Таблиця економічних розрахунків, орієнтовні економічні розрахунки виробів

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся. Проведіть актуалізацію попередньо набутих знань (вправа «Продовжте речення»). На вправу визначте час до 3 хвилин. Учні по черзі закінчують речення. Наголосіть, що закінчення речень повинні бути чіткими.

Варіанти незавершених речень:

 • Результатом практичної творчої діяльності на уроці повинен бути…
 • Економічне обґрунтування творчого проекту містить…
 • Творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу, його бачення, - це…

1.2. Запропонуйте учням взяти участь у вправі «Рушійні сили мого “Я”».
Поясніть, що таке завдання передбачає визначення тих рис особистості, які притаманні підприємливій людині. Зазначте, що учні повинні по черзі підходити до дошки, де схематично зображено образ людини, записати ті риси, якими володіє добрий підприємець. Варто звернути увагу на те, щоб діти зіставили власні риси особистості з зазначеними вище та визначили, над чим варто працювати в майбутньому, щоб бути успішним у підприємницькій діяльності. Для виконання вправи виділіть до 5 хвилин.

2. Основна частина

2.1. Розпочніть основну частину уроку словами Марви Коллінз: «Успіх не приходить, до нього добираються тільки найбільш наполегливі й працелюбні».
Повідомте, що сьогодні на уроці діти зроблять свої кроки для подальшого успіху, а саме виготовлятимуть прикраси для волосся з елементами об’ємної вишивки, які вони виготовили на попередніх уроках. Повідомте учням тему та завдання уроку.

2.2. Після емоційного налаштування на роботу запропонуйте учням уявити себе учасниками творчої майстерні. Повідомте дітей про те, що їх чекатиме цікава робота, яка потребує творчого підходу, художнього смаку, вміння проектувати та поєднувати різні техніки.
А найважливішим доданком формули вашого успіху буде вміння працювати в групі, спілкуватися, висувати свої ідеї та їх аргументувати, прислухатися до ідей та пропозицій інших учасників, приймати спільні рішення й отримати кінцевий продукт.
Зазначте дітям, що основна мета уроку - не лише оформити виріб, а й спрогнозувати шлях його реалізації, тому необхідно буде визначити собівартість творчого продукту праці.

2.3. Поділіть клас на 3 групи. Для цього у мішечок покладіть 15 квіток трьох кольорів (по 5 квіток кожного), виготовлених у техніці об’ємної вишивки.

Учні беруть квітку і за кольором групуються у команди. Кожна група займає місця за окремим столом, на якому лежать підготовлені до роботи матеріали. Назви виробів напишіть на картках, покладіть зворотною стороною на стіл. Запропонуйте представникам з кожної групи витягнути картку з назвою майбутнього виробу. Перша група має виготовити обруч, друга група - заколку, а третя - гумку для волосся. Нагадайте учням правила безпеки праці та культуру роботи в групі.

2.4. Процес роботи розділіть на три етапи:
перший - виготовлення проектованого виробу (Додаток 1);
другий - визначення собівартості (Додаток 2);
третій - шляхи реалізації готового виробу. Запропонуйте учням узятися до виконання роботи.
Для активізації роботи в групі бажано розподілити ролі. Попередьте, що час виконання роботи 25 хвилин.

2.5. Повідомте, що під час виконання технологічного процесу учні використовують заготовлені деталі об’ємної вишивки, формують їх у композиційну довершеність, використовуючи метод генерування ідей. Серед пропозицій всіх учасників розглядають, обговорюють, вибирають найбільш вдалі. Наголосіть учням, щоб полеміка й обговорення не тривали дуже довго.
Окремі деталі (листочки, пелюстки тощо) вишивають на уроці. У процесі роботи учасники груп вибирають економіста, який визначить собівартість виробу для можливостей подальшої його релізації. Що саме впливає на підрахунки (підбір приладів та матеріалів, енергетичні затрати, людський ресурс, робота на устаткуванні та затрачений час), він визначатиме за допомогою таблиці, проводячи обчислення. Якщо будете вважати за необхідне, можете на цьому етапі словесно оцінити роботу груп.

2.6. Запропонуйте представникові кожної групи продемонструвати виготовлений виріб, озвучити собівартість та зазначити мінімум 5 його переваг.

3. Підсумкова частина

3.1. Підведіть підсумок уроку. Зверніть увагу учнів на те, що вміння вишивати об’ємною вишивкою, оздоблювати елементи одягу, створювати аксесуари, сприятимуть у майбутньому їх успіху можливо, і професійному.

3.2. Щоб одержати зворотну інформацію, з апропонуйте учням поділитися думками про урок. Для цього слід продовжити таке речення: «Я не хвалюся, але…».

3.3. Ознайомте дітей з домашнім завданням: створити рекламу виготовленої прикраси для волосся.

 

Додаток 1

Технологія виконання об’ємної вишивки

Елементи квітів та листя вишиваємо простою двосторонньою гладдю

Послідовність виконання:

 • Нанести на органзу контур узору.
 • Закріпити нитку одним із відомих способів.
 • Дрібні листочки вишиваємо косою гладдю від краю до середини, у напрямі жилок.
 • Пелюстки квіток вишиваємо від краю до центру.
 • Стібки повинні бути щільними, щоб не проглядала основа тканини.
 • Голку треба вколювати за лінію узору, щоб захопити її під стібками, бо не кожну вишивку після закінчення можна прати.
 • Не можна розміщувати стібки гладі паралельно лінії вирізування, бо це призведе до їх випадання.
 • Вирізування проводиться близько до контуру, не пошкоджуючи ниток.
 • Якщо тканина синтетична (капрон, органза), викроєну деталь швидко обпалюємо над полум’ям, що призводить до обплавлення кінчиків ниток.

 

Додаток 2

Таблиця економічних розрахунків

Розрахунок витрат матеріалів (М)

Вартість витрат на електроенергію:
Амортизаційні відрахування на основні інструменти й обладнання:
Розрахунок оплати праці:
Собівартість виробу становить:
Розрахунок прибутку:
Ціна виробу:

Результати учнівських робіт
Орієнтовні економічні розрахунки для обруча

Розрахунок витрат матеріалів (М)


Вартість витрат на електроенергію

Тривалість роботи електрообладнання – 20 хвилин

Потужність споживачів електроенергії – 2 кВт/год.

Вартість тарифу – 0,34 грн.

Вартість витрат на електроенергію становить 0,23 грн.

Амортизаційні відрахування на основні інструменти й обладнання

Амортизація інструментів незначна з причин нетривалого їх використання.

Умовно приймаємо за 1 грн.

Амортизаційні відрахування становлять 1 грн.

Розрахунок оплати праці

Час роботи над виробом становить 5 год.

Якщо робітник 3-го розряду отримує 5 грн. за 1 год. роботи, то за 4 год. роботи над виробом його

заробіток становитиме 20 грн.

Собівартість виробу становить: 21 грн. + 0,23 грн. + 1 грн. + 20 грн. = 42,23 грн.

Розрахунок прибутку

Якщо встановити 20% від собівартості на прибуток, то він становитиме 10,55 грн.

Ціна виробу

Ціна виробу з урахуванням усіх витрат становить близько 52,77 грн.

Орієнтовні економічні розрахунки для заколки

Розрахунок витрат матеріалів (М)


Вартість витрат на електроенергію

Тривалість роботи електрообладнання - 20 хвилин

Потужність споживачів електроенергії - 2 кВт/год.

Вартість тарифу - 0,34 грн.

Вартість витрат на електроенергію становить 0,23 грн.

Амортизаційні відрахування на основні інструменти й обладнання

Амортизація інструментів незначна з причин нетривалого їх використання. Умовно приймаємо за 1 грн.

Амортизаційні відрахування становлять 1 грн.

Розрахунок оплати праці

Час роботи над виробом становить 5 год.

Якщо робітник 3-го розряду отримує 5 грн. за 1 год. роботи, то за 4 год. роботи над виробом його заробіток становитиме 20 грн.

Собівартість виробу становить: 20 грн. + 0,23 грн. + 1 грн. + 20 грн. = 41,23 грн.

Розрахунок прибутку

Якщо встановити 20% від собівартості на прибуток, то він становитиме 10,30 грн.

Ціна виробу

Ціна виробу з урахуванням усіх витрат становить близько 51,53 грн.

Орієнтовні економічні розрахунки для гумки

Розрахунок витрат матеріалів (М)


Вартість витрат на електроенергію

Тривалість роботи електрообладнання - 20 хвилин

Потужність споживачів електроенергії - 2 кВт/год.

Вартість тарифу - 0,34 грн.

Вартість витрат на електроенергію становить 0,23 грн.

Амортизаційні відрахування на основні інструменти й обладнання

Амортизація інструментів незначна з причин нетривалого їх використання. Умовно приймаємо за 1 грн.

Амортизаційні відрахування становлять 1 грн.

Розрахунок оплати праці

Час роботи над виробом становить 5 год.

Якщо робітник 3-го розряду отримує 5 грн. за 1 год. роботи, то за 4 год. роботи над виробом його

заробіток становитиме 20 грн.

Собівартість виробу становить: 20 грн. + 0,23 грн. + 1 грн. + 18 грн. = 39,23 грн.

Розрахунок прибутку

Якщо встановити 20% від собівартості на прибуток, то він становитиме 9,80 грн.

Ціна виробу

Ціна виробу з урахуванням усіх витрат становить близько 49,03 грн.

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »