Збереження біоценозів

Валерій Віркун, учитель біології та екології
Хмельницького НВК № 4

Цільова група:

 • учні 11 класу

Тривалість:

 • 90 хв.

Мета:

 • узагальнити знання про біоценози, біогеоценози, взаємозв’язки в цих системах;
 • розвивати логічне мислення, комунікативні, дослідницькі компетенції;
 • формувати вміння приймати виважені екологічні рішення, брати відповідальність за власні екологічні вчинки;
 • виховувати ціннісне ставлення до навколишнього світу.

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • чинники стійкості екосистем, причини зміни екосистем; основні складові біогеоценозу;

розуміє

 • біогеоценози, властиві Україні;
 • компоненти біогеоценозу: біотоп (кліматичний режим, рельєф) і біоценоз (мікроорганізми, гриби, рослини, тварини);
 • біотичні компоненти біогеоценозів (прісної водойми, лук, мішаного лісу);
 • зміни трофічних рівнів в агроекосистемах;
 • екосистему як біологічну систему та її компоненти;
 • колообіг речовин та енергії в екосистемах, сукцесії, трофічні рівні, групи організмів екосистем;

вміє

 • пояснити перетворення енергії в екосистемах, зміну структури екосистеми в процесі еволюції видів;
 • порівняти функціональні ролі продуцентів, консументів і редуцентів у житті екосистем, сукцесійні й еволюційні зміни;
 • аналізувати причини сукцесій, формування клімаксних угруповань;
 • обґрунтувати причини незначної кількості ланок у ланцюгах живлення в штучних екосистемах, переваги інтегрованого захисту рослин;

може

 • висловлювати судження;
 • прогнозувати та робити висновки;
 • відповідально ставитися до природних ресурсів.

Методи і техніки:

 • моделювання;
 • робота в групах;
 • ситуаційна вправа.

Обладнання:

 • аркуш ватману;
 • перелік родових і видових назв живих
 • організмів;
 • скотч;
 • ножиці й нитки;
 • підручники;
 • комп’ютер, під’єднаний до Інтернету.

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Вправа «Зашифровані назви родів».

Додаток 2. Характеристика біоценозів (таблиця).

Хід уроку

1. Вступна частина

1.1. Привітайтеся з учнями і розкажіть цікаву «мотиваційну» історію. Сьогодні на класній дошці недарма з’явилася хмара. Дуже часто хмара, а особливо темна, - символ біди. Ми часто чуємо про різні екологічні проблеми, що торкаються не лише окремих організмів, а й цілих угруповань - біоценозів. Зміна цих угруповань загрожує зникненням живого не лише в місті чи області, а й на планеті. Чи насправді все так страшно і безповоротно? Чи є в нас шляхи виходу? І які це шляхи?

1.2. Запишіть тему уроку на класній дошці. Об’єднайте учнів у три групи по 7-8 осіб. Запропонуйте командам обрати лідерів / капітанів.
Попросіть лідерів команд підійти до дошки для того, щоб вибрати біоценоз, із яким буде працювати група. Серед біоценозів: Співоче поле - лука, Лісовогринівецький ліс - ліс, міське озеро - ставок.

2. Основна частина

2.1. Повідомте учням план досліджень: Вивчення видової різноманітності запропонованих біоценозів.
Дослідження основних показників біоценозу.
Прийняття виважених екологічних рішень.
Вироблення основних правил поведінки в природі.

2.2. Запропонуйте учням активно попрацювати в групах над пропонованою вправою.
Завдання для капітанів:
Серед загального переліку видів вибрати ті, які трапляються в запропонованому біоценозі, прикріпити їх на ватмані.
Завдання для групи:
Розшифруйте слова з переліку родових назв запропонованого біоценозу, порівняйте їх з тими, що їх вибрав капітан (Додаток 1).

2.3. Мотивуйте учнів до виконання завдання щодо моделювання біоценозу. З відібраних організмів попросіть змоделювати біоценоз та дослідити його за основними показниками, заповнивши таблицю «Характеристика біоценозів» (Додаток 2). Похваліть за роботу всі групи, налаштуйте на активність.

2.4. Повідомте нове завдання для груп: За допомогою нитки треба змоделювати харчову мережу, яка виникає між організмами у вашому біоценозі. Для цього котушку з нитками передавайте від організму до організму, залежно від передачі енергії. В учнів утвориться харчова «павутинка». Попросіть учнів вибрати один вид, який, на їхню думку, «зайвий». Попросіть видалити його умовно за допомогою ножиць, відрізавши всі умовні зв’язки.
Запитайте учнів:
Що спостерігаєте?
Які прогнози розвитку біоценозу? Попросіть зробити висновок із вправи. (Будь-які втручання людини ззовні порушують стійкість біоценозу. Видове збіднення призводить до швидких, часто непоправних змін у біоценозах.)

2.5. Запропонуйте учням сформулювати шляхи вирішення проблем збереження біоценозів.

Роздайте групам листки паперу з записаними екологічними проблемами біоценозу так, щоб кожна група записала для кожного біоценозу:

 • проблеми;
 • шляхи вирішення;
 • хто вирішує.

Якщо учні пропонують власні сили для розв’язання проблеми, то помітку ставлять у правій частині кола («Я»), а якщо хтось інший має реалізувати її, то в ліву половину кола («ІНШІ»).

Запропонуйте учням зробити висновок. (Багато проблем, що стосуються живої природи, можна вирішити, почавши з себе.)

2.6. Запропонуйте учням проаналізувати подану нижче навчальну екологічну ситуацію (робота в групах).
Влада міста вирішила побудувати на території Співочого поля торгово-розважальний центр. Своє рішення мотивує тим, що ця територія перетворена на сміттєзвалище. Висловіть своє ставлення щодо рішення влади.
Заслухайте відповіді кожної групи.

2.7. Проведіть бліц-опитування за такими запитаннями:

 • Угруповання популяцій організмів, які зв’язані між собою різноманітними взаємовідносинами та населяють ділянку біосфери з однорідними умовами існування, - (біоценоз).
 • Біомаса, створена за одиницю часу автотрофними організмами, (первинна продукція).
 • Зв’язки, які безпосередньо зв’язують дві популяції, - (прямі зв’язки).
 • Види, популяції яких найчисленніші, називають - (домінантними).
 • Сукупність організмів різних видів, які взаємодіють між собою і з фізичним середовищем існування, - (екосистема).
 • Місце популяції в ланцюзі живлення називається - (трофічний рівень).

3. Підсумкова частина

3.1. Разом з учнями підсумуйте урок. Запитайте учнів, який висновок вони зробили для себе. Першими дайте свою відповідь (напр.: я переконався, що ми разом можемо багато зробити, якщо тільки захочемо цього).

3.2. Подайте домашнє завдання: підготувати повідомлення про проект «Біосфера-2» та пояснити, чому він зазнав краху.

 

Додаток 1

Вправа «Зашифровані назви родів»

Біоценоз Ставок:
1) ьнуко
2) акущ
3) ьсарак
4) кар
5) ьценувалп-куж
6) ардіг
7) акьлефутяірозуфні
8) рущ йинядов
9) аквипорк
10) теречо
11) акосо
12) рїа
13) зігор
14) еліб яттатал
15) йеторп абема
16) енелез анелгве
17) яінфад
18) акрімодов
19) артадно
20) ардив
21) абаж авокватс акилев
22) акбаб
23) ьнежирк
24) кочялбірс-кувап
25) кивотсерх-кувап.

Біоценоз Лісовогринівецький ліс:
1) барг
2) буд
3) нелк
4) апил
5) кянтипок
6) яцинус
7) анижо
8) авипорк
9) око ечяноров
10) азереб
11) абаж
12) ньол нилузоз
13) акшарум
14) яцинис
15) акйос
16) акорос
17) йиндаргонив камилс
18) рамок
19) щілк
20) окченос
21) яцилежуж
22) ромохум
23) икьнепо
24) ахумерам
25) кивотурт
26) акжїорис
27) агач
28) яттинг їіреткаб
29) ибирг івянсілп
30) яннідорб їіреткаб
31) яцинесуг

Біоценоз Співоче поле:
1) кинжородоп
2) анишюнок
3) аквїіфомит
4) широпс
5) абабьлук
6) йірип
7) тосо
8) гітаб віртеп
9) ахум анщивосап
10) ахучам-й-итам
11) ащурх оговенварт акничил
12) кя’вреч йивошод
13) тірк
14) ашим
15) акбаб
16) дово
17) ьздеґ
18) яттинг їіреткаб
19) ибирг івянсілп
20) окченос
21) ахупор
22) рамок

 

Додаток 2

Характеристика біоценозів

Таблиця

Новини проекту
Аркадий Морейнис рассказал, как объяснить ребенку, что такое предпринимательство (15.12.2017)
Инвестор Аркадий Морейнис в Telegram-канале «Тёмная сторона» рассказал, как доступно объяснить ребенку суть предпринимательства.
В Університеті банківської справи відбудеться IV Всеукраїнський турнір юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (05.12.2017)
7-8 грудня в Університеті банківської справи пройдуть півфінальні та фінальні ігри ІV Всеукраїнського турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність».
Всі новини »